Kapat

İyiliğe Ortak Ol Yardım Kampanyası

İyiliğe Ortak Ol Yardım Kampanyası

Beşir Derneği olarak İyiliğe Ortak Ol Yardım Kampanyası kapsamında başta ülkemiz olmak üzere, tüm mazlum coğrafyalardaki kimsesiz, yetim ve ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor, “İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır” anlayışı ile iyiliğe köprü oluyoruz.

Söz konusu kampanya çerçevesinde 200’den fazla temsilciliğimiz ve binlerce gönüllümüz ile yurt genelinde, sosyal incelemesi tamamlanmış ihtiyaç sahibi ailelere, yetim ve düşkünlere hayır sahiplerinin emanetlerini ulaştırıyor; gıda, giyim, temizlik, sağlık, yakacak, barınma, eğitim gibi temel insani gereksinimlerini karşılıyoruz.

Yine işgücü olan fakat ekonomik yoksunluktan dolayı ihtiyaçlı duruma düşen ailelere yönelik meslek edindirme faaliyetlerinin yapılması, meslek sahibi olan kişilere hammadde ve/veya araç gereç temini, üretilen ürünlerin pazarlanması için gerekli desteklerin sağlanması gibi yetkinlik kazandırma ve rehberlik süreçleri ile ailelerin kendi kendilerine yeter hale gelebilmeleri için imkanlar sağlamak suretiyle bu kişilerin istihdam ve üretime katkıda bulunmalarını hedefliyoruz.

Ayrıca Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında; deprem, sel, çığ, yangın vb. afet durumlarında müdahale ederek arama çalışmaları yapmak; çadır, konteyner, briket ev gibi yöntemlerle afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak, afet ve acil müdahale için ekipman sağlamak ve görev alacak personel ve gönüllüler için eğitim programları düzenlemek, afet ve benzeri durumlara maruz kalanlara yönelik sosyo-psikolojik faaliyetler gerçekleştirmek gibi hedefler de İyiliğe Ortak Ol Yardım Kampanyası içerisinde yer almaktadır. Afet ve insani yardım faaliyetlerinde gönüllülüğü teşvik etmek ve sürekli hale getirmekle beraber bu konuda bilinçlendirme ve geliştirme çalışmaları da kampanyamız dahilinde yürütülmektedir.


Yurt içinde yürüttüğümüz insani yardım faaliyetlerine ek olarak “Komşusu aç iken tok olarak geceleyen kişi (olgun) mümin değildir” düsturuyla çıktığımız bu iyilik yolculuğunda, gönül coğrafyamızda yaşayan ve kuraklık, savaş, doğal afet, yoksulluk gibi zorluklarla mücadele eden mazlum ve mağdurlar için insani yardım faaliyetleri düzenliyoruz.


Yurt Dışı Projelerimiz

Arakan (Bangladeş)

Bangladeş, Pakistan'dan ayrıldığı tarihten bu yana sürekli sıkıntılarla mücadele eden Müslüman bir ülke. Gelinen süreçte Bangladeş'te, Müslümanlar üzerinde ciddi bir baskı bulunuyor. Ayrıca halkın çok cüzi miktarlar karşılığında çalışıyor olması, toplumsal refahı aşağıya çekiyor. Bu ve benzeri pek çok sıkıntıyla karşı karşıya olan kardeş ülke Bangladeş'e yardımlarınızı ulaştırıyoruz.

 

  Kampanya Detay Sayfası

 

Suriye

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarcası ise evlerini geride bırakıp ülkelerini terk ederek derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

 

Soğuğun ve çamurun hüküm sürdüğü kamplar artık mazlum kardeşlerimiz için yetersiz kalıyor. Beşir Derneği olarak iç savaşın ilk gününden bu yana devam eden bu acı tablo karşısında duyarsız kalmıyor, desteklerinizle insani yardım faaliyetleri düzenlemeye devam ediyoruz.

  Kampanya Detay Sayfası

 

Somali

Somali, kurak ve sıcak tropikal iklime sahip bir Doğu Afrika ülkesidir. Ülkenin içinde bulunduğu sefaletin nedeni doğal koşullarından ziyade, tarihi az gelişmişlik ve iç, dış savaş etkenleridir. Açlık, kuraklık ve yoksulluğun boyutu hayatta kalmayı hayli güçleştirdiği için her gün 1.400 kadar Somalili, Kenya'nın Dadaap kentindeki mülteci kampına sığınıyor. Somalililerin güvenlik, temizlik ve sağlık ihtiyacını karşılamak imkânsızlaşıyor. Aileler, ölmek üzere olan çocuklarını geride bırakarak ya da çocukları arasında seçim yaparak kamplara ulaşmak zorunda kalıyor.

 

  Kampanya Detay Sayfası

 

Sudan

Sudan, Afrika'nın doğusunda yer alan, yüz ölçüm olarak kıtanın en büyük devletlerinden biridir. Sudan'da uzun yıllar iç savaş yaşanmıştır. 2011 yılında güney, Sudan'dan ayrılarak bağımsız bir devlet olmuştur. Sudan topraklarının ciddi bir kısmının kurak olması ve uzun yıllar devam eden çatışmalar sebebiyle ülke nüfusunun ciddi bir kısmı yoksulluk sınırının altında, açlıkla mücadele ederek yaşam mücadelesi veriyor. 

 

  Kampanya Detay Sayfası

 

Filistin

Filistin, ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu son elli yıldır sürekli karışık olan, şu anda işgal altında bulunan bir ülkedir. Karadan ve denizden ulaşım olmayan Filistin'e Dernek olarak senenin belli zamanlarında yardım götürmekteyiz. Filistin halkı kendisine ait olan topraklardan her geçen gün daha da uzaklaştırılmaktadır. Çatışmaların belli aralıklarla devam ettiği Filistin'de ambargolardan dolayı zaman zaman temel gıda, giysi, barınma gibi ihtiyaçlar olmaktadır. Çatışma şartlarında eğitim, gıda gibi sürekli devam etmesi gereken ana faaliyetler yer yer durmaktadır.

 

  Kampanya Detay Sayfası

 

Yemen

Yemen'de 2015'den beri iç savaş devam ediyor. İç savaşın etkileri pek çok alanda etkisini hissettiriyor. Devam eden iç savaş sürecinde binlerce insan öldü. Milyonlarca insan ise kıtlığın pençesinde hayatta kalmaya çalışıyor.

 

Birleşmiş Milletler raporuna göre Yemen'de büyük bir insanlık krizi yaşanıyor. Milyonlarca insan şartlardan dolayı salgın hastalıklara maruz kalıyor. Yemenli kardeşlerimizin hayatta kalabilmesi, temel insani yardımların devamlılığına bağlı.

 

 Kampanya Detay Sayfası

Destek Olmak İster misiniz?
 

Ülkemizde ve gönül coğrafyamızda yaşayan ihtiyaç sahiplerinin temel insani gereksinimlerinin karşılanabilmesi için desteğinizi bekliyoruz.

 
Yasal İzin Belgeleri
Bu yardım kampanyası, İstanbul Valiliğinin 13.01.2023 tarihli, E87385697471.03.01365169 sayılı izni ile yurt genelinde yapılmaktadır. Kampanya izin belgesine ulaşmak ve teyit etmek için lütfen tıklayınız