Kapat

Yardım Talebi Aydınlatma Formu

Yardım Talebi Başvuru Formu’nda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Beşir Derneği tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki Yardım Talebi Başvuru Formu aracılığıyla paylaştığınız ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı/nüfus kayıt örneğinde yer alan bilgiler, doğum yeri/tarihi, adres, telefon numarası, banka hesap numarası, evde yaşayan kişi sayısı gibi kişisel verileriniz, ve özel nitelikli kişisel veriler kategorisindeki sağlık bilgileriniz derneğimiz tarafından yardım talebinize dair değerlendirmelerin yapılabilmesi, yardım kriterlerinin belirlenebilmesi amacıyla sosyal inceleme süreçlerinin yürütülmesi, yardım talebiniz hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla doğrulama yapılabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. (Formdaki “Kısaca Durumunuzdan Bahsedin” bölümünde derneğimiz ile paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebeple bilinmesini istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi derneğimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.)

Sağlık bilgileriniz açık rızanıza dayanarak, söz konusu diğer kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece resmi talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacaktır.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, Yeni Mah. Süreyya Paşa Cad. Sardunya Sok. No:24 Pendik/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@besir.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz bir Başvuru Formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.