Kapat

Zekat Bağışı

2023 Yılında Beşir Derneğine yaptığınız başta Zekat Bağış ı ve diğer bağışlarınızı 25 milyondan fazla insana ulaştırdık. Zekat bağışlarınız başta deprem bölgesi olmak üzere, Gazze’den Yemen’e, Arakan’dan Suriye’ye, Edirne’den Kars’a, Doğudan batıya nerede bir gerçek bir ihtiyaç sahibi varsa onlara ulaştırmak için gece gündüz çalıştık. 2024 zekat bağışı ve diğer bağışlar ile gönüller yapmaya devam edeceğiz.

Zekât, sözlükte “artma, çoğalma ve bereket” anlamlarına gelmektedir. Zekât İslam hukukunda ise Kur’an’da belirtilen sınıflara sarf edilmek üzere nisap miktarı mala sahip olan zengin müslümanların, her yıl mallarının 40’da 1’ini (2.5) fakir müslümanlara dağıtmak üzere vermeleri demektir. 

“Onların mallarından sadaka (zekât) al ki, bununla onları (günahlardan) temizleyesin, onların (sevaplarını) artırıp yüceltesin.” (Tevbe 9/103)

Bu ayete göre zekâtın iki ayrı anlamı bulunmaktadır. Birincisi ibadet olarak yerine getirildiği zaman ondan umulan maddi ve bereket; ikincisi ise insanın nefsinin ve malının zekât ile temizlenmesidir. 

“Namazı kılın, zekâtı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı eksiksiz görür.” (Bakara 2/110)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’de zekatla alakalı olarak şöyle buyurmuştur:

“İslam beş temel esas üzere kurulmuştur: Bunlar, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in onun elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmaktır.” (Buhari, İman, 1)

İnsan için büyük imtihanlardan olan zekât verme ibadeti önemli bir kulluk borcudur. Hakiki manada var olan her şey Allah-u Teala’nın mülküdür. Bu nedenle zekât vermek güzel bir inancın eseridir. 

Diğer bedeni ve mali ibadetlerde olduğu gibi zekât ibadetinde de Müslüman kimselerin hassasiyeti dinin kemalinin bir göstergesidir. Resulullah (s.a.v.)’in şu hadisi bu manaya işaret etmektedir. 

“Şüphesiz dininizin tamama ermesi (kemale ulaşması), mallarınızın zekatını vermenizle olur”(Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, No:15775)

 

Kimlerin Zekât Vermesi Gerekir?

Zekâtın farz olabilmesi için hem mükelleflerle hem de mallarla ilgili bir takım şartlar vardır: 

1- Zekât verecek kimsenin Müslüman, hür, akli dengesi yerinde ve ergenlik çağına girmiş olması,

2- Temel ihtiyaçlarının ve borçlarının dışında nisap miktarı veya daha fazla mala sahip olması,

3- Zekât verilecek malın gerçekten veya hükmen artıcı olması,

4- Zekâtın verilebilmesi için tam mülkiyetin bulunması,

5- Nisap miktarına ulaşıldıktan sonra, bu malın üzerinden 1 kameri yıl (355 gün) geçmiş olması,

Nisap Miktarı Nedir, Ne Kadardır?

Sözlükte “sınır, işaret” anlamlarına gelen nisap kelimesi fıkıh terimi olarak zekâtın farz olması için gereken ölçü ve miktarı ifade eder. Asgari zenginlik ölçüsü diyebileceğimiz nisap miktarı, zekâta tabi her mal için, Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından belirlenmiştir.

Hadislerde nisap miktarı şu şekilde gösterilmiştir: Gümüşte nisap miktarı 200 dirhem (595 gr.), altında 20 miskal (80.18 gr.), hayvanlarda ise 5 deve, 30 sığır, 40 koyundur.

Zekâta Tabi Olan Mallar Nelerdir?

Zekâta tabi olan mallar şunlardır;

1. Altın, gümüş ve banknot

2. Ticaret malları

3. Hayvanlar

4. Maden ve defineler

5. Arazi ürünleri

Zekâta Tabi Olmayan Mallar Nelerdir?

Zekâta tabi olmayan mallar şunlardır:

1.Temel ihtiyaç malları: Kişinin oturduğu ev, gerekli ev eşyası, elbise, binek, meslek aletleri gibi temel ihtiyaçları zekâta tabi değildir.

2. Haram mal: Faiz, kumar, rüşvet ve gasp gibi yollardan elde edilen mallar zekâta tabi değildir.

3. Süs eşyası: Altın ve gümüş dışında elmas, zümrüt ve inci gibi evde bulundurulan süs eşyası zekâta tabi değildir.

4. Asli ihtiyaçtan fazla olan ev eşyası: Örneğin, ihtiyaçtan fazla olan halı, elbise, yatak, dikiş makinası, buzdolabı, çamaşır makinası gibi eşyalar zekâta tabi değildir.

5. Gelir getiren mallar: Dükkân, otel, depo ve daire gibi kiraya verilen şeyler, taşımacılıkta kullanılan dolmuş, otobüs, tır gibi vasıtaların kendi değerleri ve atölye, fabrikada gibi yerlerde bulunan demirbaş eşyalar zekâta tabi değildir. Ancak tüm bunlardan gelen gelir zekâta tabidir. 

6. Elden çıkıp istifade edilemeyen mallar: Çalınan, zorla alınan ve geri alınması umulmayan, deniz vb. bir yere düşüp çıkarılması mümkün olmayan mallar zekâta tabi değildir.

7. Bir şeyin karşılığı olmayan mallar: Verileceği söylenen ancak hala ele geçmeyen mehir, miras ve vasiyet gibi alacaklar zekâta tabi değildir.

Zekât Nasıl Hesaplanır?

Kişi nisap miktarı mala ulaştığında bu günü başlangıç tutarak 1 hicri yıl (355 gün) bekler. Bu dönem içerisinde kişinin parası artıp azalabilir. 1 kameri yıl tamamlandığında eğer kişinin malı hala nisap miktarından fazla ise kişinin zekât verme vakti gelmiştir ve zekât hesaplaması yapması gerekir.

Zekât hesaplama yapılırken;

-Altın ve gümüşler,

-Nakit ve banka hesabında bulunan paralar,

-Ticaret mallarının tutarını ve satma amacıyla elinde bulundurduğu mülkiyetler,

-Alacaklı olduğu para miktarı toplanır. 

-Eğer kişinin borcu varsa bu borç miktarı çıkan toplam mülkiyet hesabından çıkarılır.

 Sonuçta çıkan hesap nisap miktarından fazla ise bu miktarın 40’da 1’ini (2.5) zekât olarak verir. Nisap miktarından az ise o kişiye zekât vermek farz değildir.

Zekât Kimlere Verilir? 

Zekâtın verilebileceği sınıflar Kur’an-ı Kerim’de, Tevbe suresinin 60. ayetinde belirtilmiştir. Ayet-i kerimeye göre zekât verilebilecek sınıflar:

1. Fakir müslümanlar

2. Miskinler

3. Borçlular

4. Mücahidler (Allah yolunda savaşanlar)

5. Yolcular

6. Zekât amilleri (Bugün için böyle bir sınıf yoktur.)

7. Köleler (Günümüzde kölelik fiilen kalktığı için bu sınıf da ortadan kalkmıştır.)

8. Kalpleri İslam’a ısındırılacaklar (Hz. Ebubekir r.a. devrinde böyle bir desteğe ihtiyaç kalmadığı için bu sınıf da artık yoktur.)

Şartlı Zekât Verilebilir mi?

Zekât ibadet fevrilik yani acelecilik içerdiğinden dolayı teslim edildikten sonra en kısa sürede dağıtılması ve fakire ulaştırılması gerekmektedir. Ülke şartlı Zekât bağışı yapıldığında bazen şart belirtilen ülkede gerçekleşen politik veya doğal sıkıntılardan ötürü bu ülkelere giriş yapılamamakta ve zekâtın teslim edilmesi gecikmektedir. Bu nedenden dolayı ülke şartlı zekât kabul edilememektedir.

Ancak derneğimizin aktif kampanya uyguladığı ülkelerde neredeyse her zaman faaliyet gösterme imkânı olduğu için bu ülkelere şartlı zekât verilebilir.

Bununla beraber şartsız verilen zekatlar o günlerde en çok ihtiyacı olan bölge neresi ise orada kullanılmaktadır. Savaş veya doğal afetlerin zarar verdiği yerlerde ihtiyacı olan halka gıda ve nakit olarak yardım yapılmaktadır.
Bu gibi durumlarda şartsız verilen zekatlarınız daha acil ihtiyacı olan insanlara ulaşmaktadır. Hangi ülkeye şartlı verebileceğiniz konusunda temsilciliklerimiz veya çağrı merkezi üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Zekâtım Nerede Kullanılacak?

Beşir derneği olarak bizlere emanet edilen her bağışı bölümüne göre ayırarak, kullanılması gereken yerleri dini vecibelere göre belirliyor ve en çok ihtiyacı olan yerlerden başlayarak yurtiçi ve yurtdışında ihtiyaç sahibi olan kimselere destek oluyoruz.

Sıkça Sorulanlar

 • Zekat ne zaman verilir?
  Nisap miktarı mala ulaşmanın ardından 1 kameri yıl geçtiğinden kişi hala nisap miktarından fazla mala sahip ise zekat vermek kişiye farz olmaktadır. Zekatta fevrilik vardır. Yani bu zekatın en yakın zamanda Kur'an-ı Kerim'de geçen zekatı almaya haiz sınıflardan birine verilmesi gerekir. Geciktirmek veya ertelemek bu nedenle caiz değildir. Zekat için verilecek bu miktar artık fakir müslümanların hakkıdır ve onlara teslim edilmesi gerekir.
 • Geçmiş yılların zekatı verilir mi?
  Nisap miktarı mala ulaşmanın ardından 1 kameri yıl geçtiğinden kişi hala nisap miktarından fazla mala sahip ise zekat vermesi gerekir. Bu süreden sonra, her yıl kişi zekatını hesaplayıp vermesi gerekir. Eğer kişi zekatını bu süreçler içinde vermemiş ise, yine de bu zekatlar onun zimmetindedir ve en yakın zamanda vermesi gerekir. Geçmiş yılların zekatını hesaplarken, o yıllarda elinde olan malları ve onların o zamanki değerlerini hesap ederek vermesi gereken zekatı hesaplar. Örneğin; satma amacı ile elinde bulunan ve 3 yıl boyunca zekatı verilmeye bir arsanın zekatı hesaplanırken; 2019'da değeri 100.000 lira ise 2.500 lira, 2020'de değeri 200.000 lira ise 5.000 lira, 2021'de değeri 300.000 lira ise 7.500 lira zekatı olacaktır. Toplam olarak bu geçen üç yıl için vermesi gereken zekat 15.000 liradır.
 • Yurtdışına zekat gönderilir mi?
  Kişi zekatını kendi öncelikle akrabalarına veya bulunduğu yerdeki fakirlere vermelidir. Bulunduğu bölgede fakirler varken başka bir bölgeye gönderilmesi mekruhtur. Ancak kendisine zekat gönderilecek kimseler, akraba veya kendi bölgesindeki kişilerden daha fazla ihtiyaç sahibi iseler, o zaman uzakta olan bu kimselere zekat gönderilmesinde bir kerahet yoktur.
 • Zekat ile briket ev yaptırılabilir mi?
  Zekat ile briket ev yaptırılamaz. Çünkü zekattaki şartlardan biri, zekat malının fakir bir müslümana temlik edilmesi, zimmetine verilmesidir. İnşası tamamlanan briket evlere, bölgedeki çadırlarda yaşayan fakir ailelerden seçilerek oturmalarına izin verilmektedir. Ancak bu evler kendilerine temlik edilmemektedir. Bir zaman sonra bu aile başka yere taşınmak isterse, boşalan bu eve başka ihtiyaç sahibi bir aileyi yerleştirmekteyiz. Bu nedenle briket ev bağışlarında zekat kabul edilmemektedir.
 • Zekat ile su kuyusu açılabilir mi?
  Zekat ile su kuyusu açılamaz. Çünkü zekattaki şartlardan biri, zekat malının fakir bir müslümana temlik edilmesi, zimmetine verilmesidir. Açılan su kuyuları halkın hizmetine sunulduğu için, kimseye temlik edilmemektedir. Bu nedenle su kuyusu bağışlarında zekat kabul edilmemektedir.
 • Zekatım nerede kullanılacak?
  Beşir derneği olarak bizlere emanet edilen her bağışı bölümüne göre ayırarak, kullanılması gereken yerleri dini vecibelere göre belirliyor ve en çok ihtiyacı olan yerlerden başlayarak yurtiçi ve yurtdışında ihtiyaç sahibi olan kimselere destek oluyoruz.
 • Zekat kimlere verilir?
  Zekatın verilebileceği sınıflar Kur’an-ı Kerim’de, Tevbe suresinin 60. ayetinde belirtilmiştir. Ayet-i kerimeye göre zekat verilebilecek sınıflar:

  1.Fakir müslümanlar
  2.Miskinler
  3.Borçlular
  4.Mücahidler (Allah yolunda savaşanlar)
  5.Yolcular
  6.Zekat amilleri *Bugün için böyle bir sınıf yoktur.
  7.Köleler *Günümüzde kölelik fiilen kalktığı için bu sınıfta ortadan kalkmıştır.
  8.Kalpleri İslam’a ısındırılacaklar *Hz. Ebubekir devrinde bu desteğe ihtiyaç kalmadığı için bu sınıfta artık yoktur.
 • Zekat nasıl hesaplanır?
  Kişi nisap miktarı mala ulaştığında bu günü başlangıç tutarak 1 hicri yıl (355 gün) bekler. Bu dönem içerisinde kişinin parası artıp azalabilir. 1 kameri yıl tamamlandığında eğer kişinin malı hala nisap miktarından fazla ise kişinin zekat verme vakti gelmiştir ve zekat hesaplaması yapması gerekir.

  Zekat hesaplama yapılırken;

  -Altın ve gümüşler,
  -Nakit ve banka hesabında bulunan paralar,
  -Ticaret mallarının tutarını ve satma amacıyla elinde bulundurduğu mülkiyetler,
  -Alacaklı olduğu para miktarı toplanır.
  -Eğer kişinin borcu varsa bu borç miktarı çıkan toplam mülkiyet hesabından çıkarılır.
  Sonuçta çıkan hesap nisap miktarından fazla ise bu miktarın 40’da 1’ini (%2.5) zekat olarak verir. Nisap miktarından az ise o kişiye zekat vermek farz değildir.
 • Zekata tabi olmayan mallar nelerdir?
  Zekata tabi olmayan mallar şunlardır:

  1.Temel ihtiyaç malları: Kişinin oturduğu ev, gerekli ev eşyası, elbise, binek, meslek aletleri gibi temel ihtiyaçları zekata tabi değildir.
  2.Haram mal: Faiz, kumar, rüşvet ve gasp gibi yollardan elde edilen mallar zekata tabi değildir.
  3.Süs eşyası: Altın ve gümüş dışında elmas, zümrüt ve inci gibi evde bulundurulan süs eşyası zekata tabi değildir.
  4.Asli ihtiyaçtan fazla olan ev eşyası: Örneğin, ihtiyaçtan fazla olan halı, elbise, yatak, dikiş makinası, buzdolabı, çamaşır makinası gibi eşyalar zekata tabi değildir.
  5.Gelir getiren mallar: Dükkan, otel, depo ve daire gibi kiraya verilen şeyler, taşımacılıkta kullanılan dolmuş, otobüs, tır gibi vasıtaların kendi değerleri ve atölye, fabrikada gibi yerlerde bulunan demirbaş eşyalar zekata tabi değildir. Ancak tüm bunlardan gelen gelir zekata tabidir.
  6.Elden çıkıp istifade edilemeyen mallar: Çalınan, zorla alınan ve geri alınması umulmayan, deniz vb. bir yere düşüp çıkarılması mümkün olmayan mallar zekata tabi değildir.
  7.Bir şeyin karşılığı olmayan mallar: Verileceği söylenen ancak hala ele geçmeyen mehir, miras ve vasiyet gibi alacaklar zekata tabi değildir.
 • Zekata tabi olan mallar nelerdir?
  Zekata tabi olan mallar şunlardır;

  1.Altın, gümüş ve banknot
  2.Ticaret malları
  3.Hayvanlar
  4.Maden ve defineler
  5.Arazi ürünleri
 • Nisap miktarı nedir, ne kadardır?
  Sözlükte “sınır, işaret” anlamlarına gelen nisap kelimesi fıkıh terimi olarak zekatın farz olması için gereken ölçü ve miktarı ifade eder. Asgari zenginlik ölçüsü diyebileceğimiz nisap miktarı, zekata tabi her mal için, Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından belirlenmiştir.

  Hadislerde nisap miktarı şu şekilde gösterilmiştir: Gümüşte nisap miktarı 200 dirhem (595 gr), altında 20 miskal (80.18 gr), hayvanlarda ise 5 deve, 30 sığır, 40 koyundur.
 • Kimlerin zekat vermesi gerekir?
  Zekatın farz olabilmesi için hem mükelleflerle hemde mallarla ilgili şartlar vardır:

  1-Zekat verecek kimsenin Müslüman, hür, akli dengesi yerinde ve ergenlik çağına girmiş olması,
  2-Temel ihtiyaçlarının ve borçlarının dışında nisap miktarı veya daha fazla mala sahip olması,
  3-Zekat verilecek malın gerçekten veya hükmen artıcı olması,
  4-Zekatın verilebilmesi için tam mülkiyetin bulunması,
  5-Nisap miktarına ulaşıldıktan sonra, bu malın üzerinden 1 kameri yıl (355 gün) geçmiş olması.

Banka Hesap Bilgileri

Banka kanalıyla gönderdiğiniz bağışınızın açıklama bölümüne bağış amacını (Genel Bağış, Zekat, Kurban vs.), isminizi ve cep telefonu numaranızı yazdırınız. Belirtilen cep telefonunuza bağışınızın alındığına dair bilgi mesajı gönderilecektir.

Ayrıca elinizde sistemimiz tarafından oluşturulmuş bir referans numarası mevcutsa açıklama bölümüne mutlaka onu yazınız.

Örneğin; BAĞIŞ/KAMPANYA TÜRÜ ADINIZ,SOYADINIZ 0555 555 55 55

Aşağıda bilgileri yer alan çalıştığımız tüm banka şubelerinden kurumsal tahsilat ekranları ile havale masrafı olmadan bağış yapabilirsiniz. Lütfen bu isteğinizi gişe yetkilisine belirtiniz.

Derneğimizin vergi muafiyeti bulunmaktadır.

 • Banka
  ZİRAAT BANKASI
  Swift
  Şube
  Darıca Şubesi (784)
  Döviz
  Hesap No
  57461050 - 5106
  Iban
  Döviz
  $
  Hesap No
  57461050 - 5107
  Iban
  Döviz
  Hesap No
  57461050 - 5108
  Iban
 • Banka
  KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI
  Swift
  Şube
  Pendik Şubesi (8)
  Döviz
  Hesap No
  400 000-1
  Iban
  Döviz
  $
  Hesap No
  400000 - 101
  Iban
  Döviz
  Hesap No
  400000 - 102
  Iban
 • Banka
  VAKIF BANKASI
  Swift
  Şube
  Pendik Şubesi (75)
  Döviz
  Hesap No
  00158007299880537
  Iban
  Döviz
  $
  Hesap No
  00158048013420238
  Iban
  Döviz
  Hesap No
  00158048013420265
  Iban
 • Banka
  TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
  Swift
  Şube
  Pendik Şubesi (78)
  Döviz
  Hesap No
  9950 0000-11
  Iban
 • Banka
  ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI
  Swift
  Şube
  Pendik E-5 Şubesi (174)
  Döviz
  Hesap No
  200 000-37
  Iban
  Döviz
  $
  Hesap No
  200 000-38
  Iban
  Döviz
  Hesap No
  200 000-39
  Iban
 • Banka
  HALK BANKASI
  Swift
  Şube
  Pendik Şubesi (0869)
  Döviz
  Hesap No
  16000092
  Iban
  Döviz
  $
  Hesap No
  53000366
  Iban
  Döviz
  Hesap No
  58000111
  Iban
 • Banka
  VAKIF KATILIM BANKASI
  Swift
  Şube
  PENDİK - İSTANBUL
  Döviz
  Hesap No
  4042-4
  Iban
  Döviz
  $
  Hesap No
  4042-105
  Iban
  Döviz
  Hesap No
  4042-106
  Iban
 • Banka
  EMLAK KATILIM
  Swift
  Şube
  PENDİK ŞUBE-24
  Döviz
  Hesap No
  52938700001
  Iban
  Döviz
  $
  Hesap No
  52938700101
  Iban
  Döviz
  Hesap No
  52938700102
  Iban
 • Banka
  ZİRAAT KATILIM BANKASI
  Swift
  Şube
  Ümraniye Şubesi (7)
  Döviz
  Hesap No
  50000-1
  Iban
  Döviz
  $
  Hesap No
  50000-2
  Iban
  Döviz
  Hesap No
  50000-3
  Iban