Kapat

İletişim Formu Aydınlatma Metni

İletişim Formu’nda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni


İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Beşir Derneği tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki İletişim Formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyadı, e-mail adresi, telefon numarası gibi kişisel verileriniz, öneri/bilgi talebinize dair derneğimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılabilmesi, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. (Formdaki “Mesajınız” bölümünde derneğimiz ile paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebeple bilinmesini istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi derneğimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.)

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece resmi talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacaktır.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, Yeni Mah. Süreyya Paşa Cad. Sardunya Sok. No:24 Pendik/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@besir.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz bir Başvuru Formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.