Kapat

Osmancık Temsilciliğinden Aşure İkramı

Osmancık Temsilciliğinden Aşure İkramı

Muharrem ayı, Peygamberimiz s.a.v. tarafından “Şehrullah: Allah’ın Ayı” olarak nitelendirilmiş, Ramazandan sonra en hayırlı ve en üstün bir ay olarak ifade edilmiştir

Muharrem ayı, hicrî/kamerî takvimin ilk ayıdır. Hz. Ömer r.a.’ın halifeliği devrinde 17 (miladî 638) yılında Rasul-i Ekrem s.a.v.’in Mekke’den Medine’ye hicreti resmî takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Muharrem de hicrî yılın ilk ayı olarak belirlenmiştir.

İslâm tarihinde birçok önemli olay bu ayda meydana geldiğinden, Muharrem ayının dinî ve tarihî açıdan her zaman önemli ve özel bir yeri olmuştur.

Sözlükte “haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan” anlamlarındaki “muharrem” savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır. Rasul-i Ekrem s.a.v. haram ayları Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb olarak açıklamıştır. Bunlardan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları ard arda, yani 11. ay, 12. ay ve 1. ay olarak gelir. Receb ayı ise tektir. Bu aylara “Haram Aylar” denilmesinin tek sebebi, savaşmanın haram kılındığı aylar olması değil, bu aylar içinde belirli gün ve gecelerin de mukaddes sayılmasıdır.

İlahi bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bu mübarek ayda , Osmancıkta bulunan temsilciliğimiz 2500 kişiye Aşure ikramında bulundular.


Fotoğraf Galerisi