Kuraklığın ve fakirliğin pençesinde yaşam mücadelesi veren bu mazlum ve mahcup insanların dertlerine derman olacak birçok proje yapılabilir. Beşir Derneği olarak bu alandaki ihtiyacın giderilmesine yönelik projeler hazırlamaktayız.

Bunların başında su kuyusu projesi yer almaktadır. İnsanları kendi yaşadık-ları yerlerde temiz içme suyuna kavuşturuyor, kilometrelerce yol kat etmeden temiz su elde etmele-rine vesile oluyoruz. İleriye dönük olarak ise su depoları kurmayı ve şebekeler üzerinden insanların evlerine kadar temiz su ulaştırmayı hedefliyoruz.
Su Kuyuları İçin Yer Tespiti Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Açılır?

Genellikle yerel işbirliği yaptığımız kurumların talepleri üzerinden çalışma başlatılır. Dünya sağlık örgütü verileri ve ülke verileri üzerinden de durum tespiti yapılarak projeye başlanır. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Çad, Etiyopya, Tanzanya gibi temiz içme suyu bulmakta sıkıntı yaşayan coğrafyalarda belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilmektedir.

Kuyu açma süreci, bölgenin ekonomik, sosyolojik, fizikî ve politik şartlarına ve imkânlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu süreç en geç 8 ay içerisinde tamamlanmaktadır.

Bir Su Kuyusunun Maliyeti Nedir?

Bu soru, ne yazık ki proje bitmeden net olarak cevaplanamıyor. Çünkü kuyunun nerede açılaca-ğı, suyun kaç metreden çıkacağı belli olmadığından; ayrıca açılacak kuyunun maliyeti ülkeye, coğrafî bölgeye, ülkedeki siyasî duruma ve daha pek çok etkene bağlı olarak farklılık gösterebildiğinden net olarak bütçe tutarı verilememektedir.

Tüm bu çalışmalarımız için “ Su Kuyuları " başlığı altında bir bağış havuzu oluşturduk ve bu hayırlı hizmetten tüm bağışçıların istifade etmesini amaçladık. 1 TL bile olsa bu projeye bağışta bulunarak katkı sağlayabilirsiniz.

Ticarî bir faaliyet olmayan bu çalışmalarımızda Beşir Derneği olarak uygulamamız ise şöyledir:

3.000 USD bağışta bulunan kişilere; açılan su kuyusuna kriterlerimize ve böl-genin kültürüne aykırı olmayan bir isim vermelerini sağlamaktayız. Maliyeti 3.000 USD’yi aşan projeler de olmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz sebeplere bağlı bazı kuyular 10.000 USD’ye kadar yükselebiliyor, bazı bölgelerde ise su ihtiyacının kuyu yeri-ne çeşme ile karşılanması daha verimli ve gerekli olabiliyor. Bu durumda bazı projeler birleştirilerek proje hayata geçiriliyor. Böyle durumlarda açılan kuyuya veya çeşmeye birden fazla bağışçının ismi veriliyor.

Maliyeti 3.000 USD’nin altında gerçekleşen kuyularda ise kalan miktar su kuyusu havuzunda başka bir kuyunun yapılması veya açılan su kuyularının bakım ve onarımı için su kuyusu havuzuna aktarılmaktadır. Ayrıca havuzda biriken bağışlar, kuyuların sonraki yıllarda gerekli bakım ve tadilatları için kullanılmaktadır.

Bir kuyunun ömrü, su kaynağının verimliliği veya kuraklığın şiddeti ile alakalı olarak değişik sürelerde olmaktadır. Bu sebeple yaptığımız projelerde bağışçımıza karşı kullanım süresine dâir hiçbir taahhütte bulunamamaktayız.

Özellikle Afrika ülkelerinde yeterli teknik donanım olmadığından kuyuların mâliyeti çok farklı-lık göstermektedir. Onun için Beşir Derneği olarak ülke, bölge veya diğer şartlı su kuyu-su bağışı kabul etmiyoruz. Kuyunun mâliyetinden önce ihtiyaç analizi bizim için daha önemlidir. Bu sebeple ihtiyacı en âcil olan bölgelerde planlama yapmaktayız.