Nisap Miktarı Nedir?

Nisap miktarı, bir Müslümanın dinen zengin sayılabilmesi için gerekli olan maddi serveti ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında nisap miktarı, bir bakıma Müslümanlar için zenginlik kıstasıdır. Serveti nisap miktarına ulaşan her bir Müslüman belli bir takım ibadetleri yerine getirmekle mükellef hale gelmiş olur. Bu ibadetler ise zekat ve fitre vermek, hacca gitmek ve kurban kesmekten oluşturmaktadır. Yani nisap miktarı ve üzerinde serveti olan kişiler zekatlarını ve fitrelerini vermek, hacca gitmek ve kurbanlarını kesmek zorundadır. 

 

Nisap Ne Demektir?

 

Nisab ya da Nisap, kelime olarak “sınır, işaret, asıl, kök” anlamlarına gelmektedir. Müslümanlar için zenginliğin ifadesi olarak kullanılan nisap miktarı terimi ise yeterli derece, istenen oran gibi anlamları içermektedir. Maddi zenginliğin ölçütü olan nisap miktarına erişen servete sahip Müslümanlar fitre, hac, kurban ve zekat ibadetlerini yerine getirilmelidirler.

 

Nisap Miktarı Ne Kadardır?

Nisap miktarının ne kadar olduğuna ilişkin cevapları Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Hadis-i Şeriflerinde bulmak mümkündür. Efendimiz (s.a.v.)’in belirttiği nisap miktarı 80.18 gram altındır. Yani 80.18 gram ve üzerinde altın ya da bu miktardaki altın bedeline denk gelen diğer madenler, ticaret malları, hayvan veya toprak mahsulü olan kişilerin servetleri nisap miktarına ulaşmış demektir.

 

Nisap Miktarı Nasıl Hesaplanır?

 

80.18 gram altın veya bu altın miktarının değerinde çeşitli madenler, ticaret malları, hayvan veya toprak mahsülü; kişinin nisap miktarı kadar maddi varlığı olup olmadığını hesaplama konusunda bizlere yardımcı olmaktadır. Bu nedenden dolayı nisap miktarı hesaplanırken kişinin sahip olduğu altın ve gümüşler, nakit ya da bankada bulunan parası, ticari mallar ve satmak amacıyla elinde bulundurduğu mülkiyetler ve alacaklı olduğu para miktarı toplanır. Tüm bu işlemlerden sonra kişinin varsa eğer borcunun miktarı tüm bu hesaptan düşülerek kişinin nisap miktarı kadar serveti olup olmadığı bulunmuş olunur.

 

Zekat Hesaplama ile Nisap Miktarı

 

Nisap miktarı, İslam’ın beş şartından birisi olan zekat vermenin de koşulu olduğu için zekat hesaplamak için kullanılan çeşitli modüllerle kişiler servetinin nisap miktarına ulaşıp ulaşmadığını görebilirler. Beşir Derneği web sitesinde bulunan zekat hesaplama bölümünden servetinizin nisap miktarına erişip erişmediğini ve dolayısıyla zekat, fitre, hac ve kurban gibi ibadetlerin yerine getirilmesi konusunda mükellef durumda olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

 

Nisap Miktarı Hangi İbadetler İçin Önemlidir?

Müslümanlıkta kimi ibadetlerin yerine getirilebilmesi için belli maddi imkanlara sahip olmak gerekli olabilmektedir. Nisap miktarı da Müslümanlar için zenginliği ifade etmektedir. Yani nisap miktarı kadar ve üzerindeki maddi servete sahip kimseler dinen zengin sayılmaktadır. Dinen zengin sayılan kimseler de kurban kesmek, zekat vermek, hacca gitmek ve fitre vermekle mükelleftirler.  Nisap miktarı kadar malı olan kimseler için bu ibadetler vaciptir.Bağış Yap

Nisap Miktarı Nedir?

Zekat Bağışı

EKLE