Kapat

Ankara Hüseyin Gazi Temsilciliğimizden Aşure İkramı

Ankara Hüseyin Gazi Temsilciliğimizden Aşure İkramı

                Muharrem ayı, Peygamberimiz s.a.v. tarafından “Şehrullah: Allah’ın Ayı” olarak nitelendirilmiş, Ramazandan sonra en hayırlı ve en üstün bir ay olarak ifade edilmiştir

Muharrem ayı, hicrî/kamerî takvimin ilk ayıdır. Hz. Ömer r.a.’ın halifeliği devrinde 17 (miladî 638) yılında Rasul-i Ekrem s.a.v.’in Mekke’den Medine’ye hicreti resmî takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Muharrem de hicrî yılın ilk ayı olarak belirlenmiştir.

İslâm tarihinde birçok önemli olay bu ayda meydana geldiğinden, Muharrem ayının dinî ve tarihî açıdan her zaman önemli ve özel bir yeri olmuştur.

Sözlükte “haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan” anlamlarındaki “muharrem” savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır. Rasul-i Ekrem s.a.v. haram ayları Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb olarak açıklamıştır. Bunlardan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları ard arda, yani 11. ay, 12. ay ve 1. ay olarak gelir. Receb ayı ise tektir. Bu aylara “Haram Aylar” denilmesinin tek sebebi, savaşmanın haram kılındığı aylar olması değil, bu aylar içinde belirli gün ve gecelerin de mukaddes sayılmasıdır.

                 İlahi bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bu mübarek ayda , Ankara’da bulunan temsilciliklerimizde yoğunluklu olarak Aşure günü olmak üzere  halkımıza Aşure ikramında bulundular.

                Bu günde;

                Ankara Hüseyingazi Temsilciliğimiz Cuma namazı öncesi Hacı Bayram Camii meydanında yaptığı hazırlıklardan sonra Cuma namazı çıkışı halkımıza aşure ikramında bulundu.

                Ankara Hüseyingazi temsilcimiz Alaattin Şahin yaptığı açıklamada bu tür etkinliklerle halkımızla aramızda  zaten var olan gönül bağının kuvvetlendirilmesini  amaçladıklarını ve hizmetlerinin artarak devam edeceğini bildirdi.