Zekat sözlükte artma, arıtma ve bereket gibi anlamlara gelir. İslam Hukuk terminalojisinde ise zekat, dinen nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların dinen fakir sayılan Müslüman kardeşlerine dağıtılmak üzere mallarından alınan payı ifade eder.

Sözlükte onda bir anlamına gelen öşür, dini bir kavram olarak, tarım ürünlerinden verilen zekât demektir. İnsan eliyle yetiştirilen ve ekonomik değeri olan tüm tarım ürünleri onda bir veya yirmide bir oranında öşüre tabidir. Elde edilen mahsuller için sulama masrafı yapılmışsa 1/20 sulama masrafı yapılmamışsa 1/10 Öşür verilir.Yüce Allah, “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan infak edin.” (Bakara, 2/267)
 “Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O’dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekât ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (En›âm, 6/141) buyurmaktadır.

Bu ürünlerin zekâtlarının oranı bizzat Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından belirlenmiştir. Bir hadis-i şerifte, “Yağmur ve nehir sularıyla sulanan toprak mahsullerinde onda bir; kova ile sulananlarda ise yirmide bir öşür gerekir.” (Buhârî, Zekât, 55) buyrulmuştur.


Zekat dinimizce yerine getirilmesi gereken esaslardandır.
Örnek Hesaplama

Elde edilen mahsul 1 ton buğday ve sulama gideri olmadığı varsayımları üzerine verilecek Öşür 100 kg. buğday ya da kg fiyatı ne ise karşılığı kadar para olmalıdır. Sulama gideri olsaydı eğer 50 kg. buğday ya da karşılığı kadar para Öşür niyetiyle verilmelidir.

Elde edilen mahsul 1 ton portakal ve sulama gideri olmadığı varsayımları üzerine verilecek Öşür 100 kg. portakal ya da kg fiyatı ne ise karşılığı kadar para olmalıdır. Sulama gideri olsaydı eğer 50 kg. portakal ya da karşılığı kadar para Öşür niyetiyle verilmelidir.

Elde edilen mahsul 1 ton pamuk ve sulama gideri olmadığı varsayımları üzerine verilecek Öşür 100 kg. pamuk ya da kg fiyatı ne ise karşılığı kadar para olmalıdır. Sulama gideri olsaydı eğer 50 kg. pamuk ya da karşılığı kadar para Öşür niyetiyle verilmelidir.

Elde edilen mahsul 1 ton fındık ve sulama gideri olmadığı varsayımları üzerine verilecek Öşür 100 kg. fındık ya da kg fiyatı ne ise karşılığı kadar para olmalıdır. Sulama gideri olsaydı eğer 50 kg. fındık ya da karşılığı kadar para Öşür niyetiyle verilmelidir.

Elde edilen mahsul 1 ton üzüm ve sulama gideri olmadığı varsayımları üzerine verilecek Öşür 100 kg. üzüm ya da kg fiyatı ne ise karşılığı kadar para olmalıdır. Sulama gideri olsaydı eğer 50 kg. üzüm ya da karşılığı kadar para Öşür niyetiyle verilmelidir.


Detaylı bilgi için ikamet ettiğiniz bölgeye en yakın il/ilçe Müftülüğün danışmanızı önemle rica ediyoruz.