Zekat Kimlere Farzdır Ve Kimlere Verilir?

Zekat Kimlere Farzdır Ve Kimlere Verilir?

Zekat kimlere farzdır ve kimlere verilir: Zekat, yüce dinimiz İslamiyet'in 5 şartından birisidir. Malı ve mülkü olan, akıl sağlığı yerinde, ergenlik dönemine gelmiş olan kişiler için farz olarak kabul edilir. Müslümanlar arasında yardımlaşmayı sağlayan bir ibadettir. Maddi anlamda zor durumda olan kişilere verilir. Böylelikle Ümmet içinde, mali durumu kötü olan ve geçinmekte zorlananların sorunları çözülür. Beşir Derneği aracılığıyla zekatlarınızı ihtiyaç sahiplerinize çok kolay bir biçimde ulaştırabilirsiniz.

Zekat Ne Anlama Gelir?

Zekat, birden çok anlamı ile dikkat çeken bir kavram ve aynı zamanda ibadettir. Buna göre zekat; artma, bereket, çoğalma ve son olarak temizlik demektir. Yüce dinimizin Medine döneminde nail olmuş olan bir ibadettir. Her zaman yardımlaşmayı emreden İslamiyet'e göre, mali anlamda durumu iyi olan Müminlerin, mallarının kırkta birisini, kötü durumdaki Müslümanları vermesi demektir. Zekat kimlere farzdır ve kimlere verilir: Ekonomik anlamda, dinimizin belirttiği kriterlere uyumlu olanlar, gerek miskinlere gerekse daha farklı özelliklere sahip olanlara bu ödemeyi yapmakla yükümlüdürler.

Kimlere Zekat Verilmelidir?

Zekat kimlere farzdır ve kimlere verilir: Yolculuk sırasında, farklı nedenlerden dolayı yolda kalmış ve parasına ulaşamayan kişilere zekat verilmektedir. Bu konu hadislerde ve kitabımızda açık şekilde yer almaktadır. Borcu olan, bundan dolayı mali açıdan durumu kötü olarak tanımlanan kişilerin zekat almaya her daim hakları vardır. Gerek miskin durumda olanlar gerekse fakirler, zekat alabilirler. Zekatın verileceği kişiler, görüldüğü üzere çok farklı özellikleriyle dikkat çekerler.

Zekat Kimlere Farzdır?

Zekatı verecekler şöyledir;

  • Zekatın farz olduğu kişilerin ilk özelliği Müslüman olmalarıdır.
  • Bunun yanı sıra her daim nisap miktarı şeklinde ifade edilmiş olan mala sahip bir mali durumlarının bulunması en temel parametrelerin başında gelir.
  • Sağlıklı olması, akli melekelerinde bir problem bulunmaması, zekat verecek olan kişilerin en temel yönleri içinde bulunur.
  • Buna ek olarak ergenlik yani buluğ çağına girmiş olmak da aranan kriterlerin içinde her daim dikkat çeker.
  • Esir olan bir kişi zekat veremez. Onun mutlaka hür olması şarttır.

Zekat Miktarı Nasıldır?

Zekat miktarı, hadislerden anlaşıldığı üzere belli kıstaslara göre belirlenir. Bunların başında altın miktarı ilk sırada gelir. 80.18 gram altından fazlasına sahip olanların, bunun kırkta birlik kısmını ödemesi temel bir kural olarak dikkat çeker. Bunun yanı sıra kişinin o sene içindeki ödeyeceği borcun miktarının düşülmesi gerekir. Geriye kalan mal ve mülkte belirtilmiş olan şart sağlanıyorsa zekatın verilmesi artık farz haline gelmiştir. Zekat hiçbir şekilde, devletin talep etmiş olduğu vergi yerine geçmez. Bundan bağımsız olarak ödemesi yapılır. Kira gelirleri de zekata tabi olmasıyla bilinir. Zekat, farz olduktan sonra geciktirilmeden verilmelidir.

Beşir Derneği Zekat Bağışı Kampanyası Nedir?

Beşir Derneği, 2011 senesinde kurulduktan sonra birçok farklı konuda olduğu gibi zekat bağışı hususunda da çok şeffaf bir sisteme imza atmıştır. İhtiyaç sahiplerini belli kriterlere göre belirleyen dernek, zekat verecek olan kişilerin bağış yapmasını sağlar. Onların sahip oldukları mal miktarına göre gerçekleştirilen ödemeler hem Türkiye içinde hem de ülke dışında fakir, miskin Müslümanlara ulaştırılır. Böylelikle İslam'ın en temel şartlarından birisi olan ibadetinizi tamamlayarak yerine getirmiş olursunuz.