Yetim Hakkı Sözleri

Yetim Hakkı Sözleri

Dünya üzerinde çok sayıda çocuk her gün yetim kalmaktadır. Birçok Müslüman ülkede, yetim olmanın burukluğu ve kısıtlı imkanları ile yaşamaya çalışan çocuklarımız mevcuttur. Onlara el uzatmak, onların yardımına koşmak ve mağduriyetlerini giderebilmek için Beşir Derneği bünyesinde bazı faaliyetler yürütülmektedir. Yetimler, bize emanettir. Dinimizde de yetim çocukların özel bir yeri vardır. Onları koruyup kollamak, yetim kardeşlerimize kucak açmak İslam dininde büyük bir sevaptır. Kuran’da, yetim hakkı yemekten ise büyük bir günah olarak bahsedilmiştir ve bu hususta geçen çok sayıda yetim hakkı sözleri bulunmaktadır.

Yetim Ne Demektir?

Yetim, babasını kaybetmiş çocuklar için kullanılan bir terimdir. Baba ise ailenin direği, koruyucusudur. Babasını kaybederek yetim kalan çocuklar ise gözetilme, korunup kollanma güçlerinden mahrum kalmış demektir. Yetim çocuklar, yaşları itibariyle kendilerini koruyup kollayamazlar. Güç durumlara göğüs germekte zorlanırlar. Birçok ihtiyaçlarını karşılayacak kimse bulunmadığı için yokluk ve zayıflık ile mücadele etmek zorunda kalırlar. Hiçbir çocuk böyle bir hayatı hak etmemektedir.

Dinimizde Yetim’in Yeri

İslamiyet’te yetim hakkı sözleri sıkça geçmektedir. Pek çok haksızlığa açık hale gelen yetim çocukların haklarını korumak, onları gözetmek ve onlara sahip çıkmak gerektiği dinimizde sıklıkla öğütlenmektedir. Yetimleri topluma kazandırmak, barındırmak, eğitmek, yedirmek içirmek, giydirmek büyük sevaptır.

Yetim Hakkı İle İlgili Ayetler

Yetim hakkı sözleri Kuran’da yer alan ayetlerde sıkça karşımıza çıkmaktadır.

- Bakara Suresi 177. Ayet’te iyiliğin ve doğruluğun önemi vurgulanmış, tüm mazlumlara ve yetimlere yardım etmek gerektiği söylenmiştir. Gerçek iyiliğin bu olduğu buyurulmuştur.

- Bakara Suresi 220. Ayet’te yetimler ile içli dışlı olmamız gerektiğinden bahsediliyor. Bu ayette yetimlerin hepimizin kardeşi olduğu anlatılmıştır.

- Nisa Suresi 2. Ayet’te yetimlerin mallarına göz dikmenin, onların mallarını kendi malımız gibi kullanmanın büyük bir günah olduğu yazılmıştır.

- Nisa Suresi 6. Ayet’te yetimlerin evlilik çağına gelinceye kadar korunup gözetilmesi ve onların çocukluk akıllarının olgunlaştığı hissedilirse hakları olan malların kendilerine teslim edilebileceği buyurulmuştur.

- Nisa Suresi 10. Ayet’te yetim mallarına haksızca el uzatanların büyük bir azaba müstahak oldukları ve bununla cezalandırılacakları buyurulmuştur.

- İsra Suresi 34. Ayet’te yetimlerin mallarına, onlar reşit olana kadar iyi niyetle yaklaşılması gerektiği ve bunun önemli bir sorumluluk olduğu bildirilmiştir.

- Fecr Suresi 17. Ayet’te yetimlere ikram etmeyenlere bir azar söz konusudur.

Yetim Hakkı İle İlgili Hadisler

Yetim hakkı sözleri arasında, dinimizde pek çok hadis de yer almaktadır.

- Ahmed İbni Hanbel hadislerinden birinde bir yetimin Allah rızası için başını okşamanın ve ona sevgi ile yaklaşmanın çok büyük sevap olduğunu söylemiştir.

- Ebu Musa hadislerinden birinde ise sofrasına yetim kabul edenlerin şeytanla karşılaşmayacağını, işlerine şeytanın karışmayacağını söylemiştir.

- Hz. Adiyy İbni Hakem hadislerinden birinde, bir yetim kendine bakabilecek yaşa ve olgunluğa gelene kadar ona sahip çıkan kimselere Cennet kapısının açılacağını söylemiştir.

Yetimlere Yardım

Beşir Derneği olarak yetimlerimizin dinimizdeki önemini biliyor, bu konuda farkındalık yaratabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Beşir Derneği bünyesinde masum yetim çocuklarımıza gıda, kıyafet, eğitim konularında bağışçılarımızın desteği ile yardımlar iletiyoruz. O küçük mazlum yüreklere su serpmek için birçok organizasyon düzenliyoruz. Türkiye ve dünyada yardıma muhtaç yetimlerin bulunduğu bölgeleri tespit ederek onların ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamaya çalışıyoruz.