Yardım Kuruluşlarında Görev Almak İçin

Yardım Kuruluşlarında Görev Almak İçin

Yardım kuruluşlarında görev almak kişiye birçok açıdan büyük avantajlar sağlamaktadır. Özelikle hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak kişiye büyük katkı sağlayan yardım kuruluşlarında görev almak, kişiyi hem fiziksel açıdan hem de ruhsal açıdan kişiyi daha iyi biri yapmaktadır. Bu şekilde kişi özgeçmişine bu yardım gönüllülüğünü de ekleyebilmekte ve daha büyük projelerde kendine yer bulabilmektedir. Ayrıca bir yardım kuruluşlarında görev almak kişiye kendisini daha iyi hissettirecektir. Yardıma muhtaç olan insanlara yardım eden derneklerde görev alındığı zaman ruhen özellikle çok doyurucu olmaktadır.

Yardıma muhtaç olan insanların sizi gördüğü zaman yüzüne yayılan o mutluluk ifadesi her şeye değmektedir. Yardım kuruluşlarında görev almak kişiyi hem fiziksel açıdan hem de ruhsal açıdan kişiyi daha iyi biri yapmaktadır. Bu şekilde kişi özgeçmişine bu yardım gönüllülüğünü de ekleyebilmekte ve daha büyük projelerde kendine yer bulabilmektedir. Ayrıca yardım kuruluşlarında görev almak kişiye kendisini daha iyi hissettirecektir. Yardıma muhtaç olan insanlara yardım eden derneklerde özellikle görev alındığı zaman ruhen çok doyurucu olmaktadır. Yardım kuruluşlarında görev almak çok güzel bir şey olmasına rağmen çok da büyük zorlukları da bulunmaktadır. Örneğin savaş bölgesindeki bir ülkeye yardım için gidildiğinde gönüllü olan kişi kendisini büyük bir riskin içine de atmaktadır. Yani yardım kuruluşlarında görev almak ile kişi hem kendi canını riske atmış olmakta hem de kendisinden oldukça büyük fedakârlık yapmaktadırlar. Olabilecek tüm riskleri göze alarak gitmekte ve orada salgın hastalıkları bile göze alarak gitmek durumundadırlar. Örneğin şu anki savaş bölgelerindeki insanlara insani yardım götürmek için yardım kuruluşlarında görev almak istendiğinde gönüllüler kendi canlarını riske atarak oraya gitmektedirler. Her an her şeyin olabileceği bilincindedirler.

 Başka bir örnek olarak ise su kuyusu açtırmak için gidilen Afrika ülkelerinde oldukça yaygın olan salgın hastalıklara yakalanma riski de göz önünde bulundurularak gidilmektedir. Yine başka bir örnek olarak ise arama kurtarma faaliyetlerine katılan gönüllüleri örnek göstermek mümkündür. Özellikle doğal afetlerin sonucunda oluşan olumsuz durumlarla ilgili insanlara yardım etmek için yardım kuruluşlarında görev almak isteyen kişiler, örneğin deprem sonrası gidildiyse tekrar deprem olması riskini göze alarak, göçen binalardaki tehlikelerin getireceği riski göze alarak gitmektedirler.

Yardım kuruluşlarının hepsi, tüm çalışmalarını gönüllülük esası içerisinde sürdürmektedir. Tüm dünya genelinde birçok ülkeye yardım götüren faaliyetlerin yapılması ilk olarak Allah’ın izniyle ve gönüllülerin yardımı ile gerçekleşmektedir. Beşir Derneği’nin var olmasını tamamen yardıma ve insana dayalı bakış açısıyla sağlayan, derneğin varlığını yine iyilik çerçevesi içinde gönüllülük esasına dayanmaktadır. Yardım kuruluşlarında görev almak bu yüzden çok önemlidir. Asıl amacın sadece insan ve insana yardım olduğu göz önünde bulundurmalı ve bu misyondan asla ayrılmamalıdır.

Yardım kuruluşlarında görev almak ile örneğin Beşir derneğinin herhangi bir çalışma alanına dahil olarak iyiliğe devam edilebilir. İster sağlık yardımı, ister insani yardımlar, ister arama kurtarma çalışmaları, istenirse eğer eğitim grupları vs şeklinde görevlere katılabilir, her durumda insanların yardımına hazır bir şekilde görev alınabilmektedir.

Yardım kuruluşlarına bağışlanan yardımlar, yardım kuruluşlarında görev almak isteyen gönüllüler sayesinde hayata geçirilebilmektedir. Gerek su kuyuları açtırma operasyonlarında, gerekse savaş bölgelerinde insani yardımın dağıtılmasında, gerekse sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasında gönüllülük ilkesi ile yardım kuruluşlarında görev alacak birçok gönüllü aranmaktadır. İnsanların yaralarını sarmak, en zor zamanlarda insanların yanında olabilmek, dertlerine bir nebze olsun çözüm bulabilmek isteyen insanlar yardım kuruluşlarında görev almak istemekte ve her yardım için insanlarla temas kurduğu zaman mutlu olmaktadırlar.