Vietnam Müslümanları

Vietnam Müslümanları

Vietnam Müslümanlarının lideri Hacı İdris İsmail’dir. Vietnam’da Müslümanlar için ne yapıldı ise hepsi onun eseridir. Kendisi oldukça dinç, zeki, çalışkan ve öncü bir isim. Vietnam’ın toplam nüfusu 90 milyon civarıdır. Bu 90 milyon nüfusun ise sadece binde biri Müslüman’dır. Yani ortalama 82 bin civarı Müslüman yaşamaktadır. Vietnam’ın başkenti Ho Şİ Minh aynı İstanbul gibi ticaretin, kültür ve sanatın kalbinin attığı yerdir. Vietnam’da yoğun olarak Budizm dinine inanılmaktadır. Genel olarak Budist bir yaşantısı olmakla beraber Hıristiyanlık da oldukça hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Çünkü kilise burada çok hızlı bir şekilde çalışmaktadır. Özellikle Katolik kilisesi dini yayma konusunda oldukça inatçı bir şekilde atağa geçmiştir. Çünkü Vatikan’a göre Latin Amerika, Afrika ve Asya hızlı bir şekilde Hıristiyanlaşması gereken yerler olduğu için Katolik kilisesi bu strateji doğrultusunda ilerlemektedir. Batıda ise özellikle Avrupa’da İslamiyet’in yayılması şu an daha hızlıdır. Hıristiyanlık artık oldukça azalmaya başlamaktadır. Kapanan kiliseler yerine açılan camilerin sayısı hızla artmaktadır. Avrupalılar da işte bu yüzden İslam’dan korkmaktadırlar. İslam’a karşı nefretleri bu yüzden giderek artmaktadır. Avrupa’da Hıristiyanlığa bakış açısının olumsuz manada değişmeye başlaması sebebiyle İslam aleyhine propagandalar yapmaktalar fakat bu da İslam’ın yayılmasını engelleyememektedir. Hıristiyanlığın bu şekilde agresif çabalar ile yayılmaya çalışılması Çini de rahatsız etmektedir. Çünkü Çin’de de Hıristiyan nüfusu 100 milyon sınırındadır. Bu yüzden Vietnam’daki gibi Uzak Asya ülkelerinde Müslümanların azınlıkta olduğu coğrafyalarda ülke yönetimleri genellikle Müslümanlara iyi bir şekilde yaklaşım sergilemektedirler.

Vietnam Müslümanlara diğer ülkeler içinde belki de en iyimser şekilde yaklaşan devlettir. Vietnam Müslümanları herhangi bir problem olduğunda rahatlıkla çözüme kavuşabilmektedirler. Çünkü Vietnam Müslümanları, Vietnam yönetimi tarafından Vietnam’da dürüst kişilikleri, ahlaklı olmaları, uyuşturucu, alkol, fuhuş gibi kötülüklerden uzak durmaları sebebi ile örnek gösterilecek insanlar olarak tanınmaktadırlar. Bu sebeple her türlü sorunda Vietnam Müslümanlarının önü açılıyor.

Vietnam’ın Başkenti Ho Şi Minh’te İstanbul İslam Kültür Merkezi açılmıştır. bu açılışta hükümet temsilcisi de Vietnam Müslümanlarının ne kadar barış yanlısı, temiz, sakin, dürüst ve güvenilir olduklarının altını çizmiştir. Vietnam Müslümanlarının Vietnam için bir gurur kaynağı olduğunu belirtmiştir.

İnsani Yardım Vakfı tarafından Vietnam’da yapılan İstanbul İslam Kültür Merkezi oldukça güzel bir yer olarak yapılmıştır. Farklı düzeylerde eğitim yapılabilecek kapasitede inşa edilmiş okulları ve konferans salonları bulunmaktadır. Bu merkez Vietnamlı Müslümanların tüm ihtiyaçlarının karşılanabildiği tek kurumdur.

Vietnam Müslümanları için Vietnam’da kurban kesim alanları ayrılmış durumdadır. Bu kurban kesim alanlarında kurbanlar kesilmekte ve yoksul, ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmaktadır.

Vietnam, 1972 ve 1973 yıllarında yaşanan savaşlardan ve sonrasında 1993 yılında ve sonra tekrar 2007 yılında ortaya çıkan savaşlardan dolayı epey yara almış durumdadır fakat hızlı bir şekilde kendini toparlamıştır. Vietnam Müslümanları bu dönemlerde oldukça sancılı süreçler geçirmişlerdir. Yaşadıkları baskılar sebebi ile 55 bin civarında Vietnamlı Müslüman Malezya’ya göç etmiştir. Bu dönemde İslami eğitim almak tamamen yasaklanmıştı. Camiler kapatılmıştı. 70 tane toplama kampında on binlerce Vietnamlı Müslüman tutuklandı. Bu dönemler sonra yavaş yavaş geride kalmaya başladı. İdris İsmail Vietnam’daki Müslümanların temsilcisi olarak orada yaşayan Müslümanların en iyi şekilde dinlerini yaşaması için oldukça iyi bir çaba harcıyor.

Vietnam’da tüm insanlar oldukça sıcak ve samimidir. Dolayısıyla insanlar arasındaki ilişki burada oldukça iyidir. Bu yüzden Vietnam Müslümanları herkes tarafından özenilmektedir. Japonya, Çin, Vietnam ve Tayland gibi uzak Doğu ülkelerinde İslamiyet’e bakış açısı çok da kötü değil. Bu yüzden İslam’ın daha kolay ve hızlı yayılabileceği ülkeler olarak görülebilmektedirler.