Serendib Dağı

Serendib Dağı

İslamiyet inancına göre Hz. Adem, cennette yasaklı meyveyi yediği zaman cennetten çıkarıldı ve Sri Lanka’ya indirildi. Aslında ilk peygamberin indiği yerin Hicaz olduğu ile ilgili fikir birlikleri de bulunmaktadır fakat Sri Lankalılar Hz Adem’in bu topraklara indiğine inanmaktadır. Çünkü Sri Lankalılara göre Hz Adem cennetten çıkarıldığı için cennet hasretine dayanamayacaktır ve bu yüzden Allah tarafından cennet kadar güzel olan Sri Lanka’ya indirilmesi uygun görülmüştür. Bu sebepten dolayı Hz. Adem buraya indirilmiştir. Sri lanka’ya Araplar Serendib Dağı da demektedir.

Sri Lanka 

Sri Lanka Hindistan’ın güney ucunda bulunmaktadır. Hint okyanusunda pırıl pırıl bir ada ülkesidir. Şekil olarak da bir su dalgasına benzeyen Sri Lanka yüzyıllar boyunca hep farklı isimlerle de anılmıştır. Sri Lanka sömürgeci toplumlar tarafından Seylan ismi verilmiştir. Araplar ise Sri Lanka ile bolca ticaret yapmışlardır ve bu ülkeye “hoş sürpriz” anlamına gelen “Serendib” ismini vermişlerdir. Hindistan ise bu güzel ülkeye “Lanka” ismini vermişler ve orada yaşayan baskın etnik kökenin Sinhala olması sebebi ile bu ismi vermişlerdir. Sri Lanka uzun yüzyıllar boyunca farklı dönemlerle Portekizliler, Hollandalılar ve İngilizlerin sömürgesi haline gelmiştir. Sri Lanka adası 1815 yılında İngiliz sömürgesi haline gelmiş ve 1972 yılına kadar İngiliz sömürgesi olarak yaşamıştır. 1972 yılında da kendi bağımsızlığını ilan etmiştir. Bundan sonra ise “kutsal toprak” anlamına gelen Sri Lanka adı verilmiştir. Farklı dini inançların bir arada yaşandığı Sri Lanka’da inancın yüzde 69’unu Budizm, yüzde 15’ini Hinduizm, yüzde 8 ini ise İslamiyet ve bir yüzde 8’lik kısmını da Hıristiyanlık oluşturmaktadır. Sosyalist Cumhuriyet olarak yönetilen Sri Lanka’da etnik grupların da mecliste temsil edilmesi sağlanıyor. Nüfus yoğunluğuna göre mecliste temsil edilebiliyorlar. Mecliste 20 tane Müslüman olan milletvekili ve 4 tane Müslüman bakan bulunmaktadır.

1972 yılında bağımsızlık ilan edilmesine rağmen 1975 yılından itibaren Serendib Dağında huzursuzluklar başlamıştır. Serendib Dağında yaşayan Hindu Tamiller kendilerine ayrı devlet kurmak istemeleri üzerine Tamil Kaplanları isimli örgütü kurarak savaş ortamı yaratmaya çalışmışlardır. Buradaki Müslüman Tamillere rahat vermemektedirler. Serendib Dağında yaşayan Müslüman Tamiller bu örgüte destek vermedikleri için oldukça fazla zulüm görmüşlerdir. Özellikle 1990 ile 2000 yılları arasında Serendib Dağının olduğu bölgede oldukça ağır eylemler yaptılar. Burada en çok Müslüman halk zarar görürken en azılı eylemlerini Müslümanlar üzerinde gerçekleştirdiler. Bu dönem boyunca özellikle çocuk ve gençleri kaçırarak zorla Tamil Kaplanları örgütüne dahil etmişlerdir. Özellikle yetim çocukları kaçırıp zorla kendisie dahil eden örgüt 1992 yılı içerisinde ülkenin kuzeyinde hayatını devam ettiren 75 bini Müslüman olmak üzere 175 bin kişiyi 2 gün içerisinde köylerini terk etmeye zorlamışlardır. Tam 22 yıl boyunca kendi ülkeleri içinde mülteci durumunda yaşamışlardır. 2009 yılında ise Serendib ordusu tarafından Tamil Kaplanları yenilgiye uğratıldılar. Bu şekilde Serendib Dağı halkı Müslümanlar hariç olmak üzere topraklarına kavuşmuştur. Budistlere ve Hıristiyanlara diğer ülkelerdeki Budist ve Hıristiyanlardan tekrar yerlerine yerleşmeleri için maddi destekler gelmiştir fakat Müslüman halk hala Serendib Dağının çeşitli yerlerinde hala kamplarda hayata tutunmaya çalışmaktadır. 

2010 yılında Türk yardımları ile Serendib Dağında bir sağlık merkezi açılmıştır. Burada yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, yardıma muhtaç insanlara sağlık hizmeti sunan bu merkezde oldukça güzel ve sistemli çalışmalar yapılmaktadır. Her çocuk için sağlık taramaları yapılıyor ve ihtiyaç olması durumunda ilaç destekleri ile tüm tedaviler yapılıyor. Ayıca yine Türk yardımları ile açılmış eğitim haneler de bulunmaktadır. Türk halkı Serendib Dağındaki Müslüman kardeşlerinde her zaman yardım elini uzatmakta ve onların yanında olduğunu bildirmektedir.