Sadaka Nedir?

Sadaka Nedir?

Sadaka sözcüğü etimolojik olarak incelendiği zaman Arapça gerçek olan haber ve doğruluk anlamlarını taşıyan “sıdk” kelimesinden gelmektedir. Sadaka ve sadakat sözcükleri ise sıdk kökünün çoğul halleridir.

Sadaka nedir: Müslümanların dini bir vecibeyi gerçekleştirmek isteyerek ya da gönüllülüğüne dayanarak ihtiyaç sahibi olanlara yaptığı maddi nitelikli yardımlardır.

Türkçede sadaka kavramı, fakirlere yapılan maddi yardımlar olarak yaygınlaşmıştır ve kullanıma devam etmektedir.

Kısaca, sadakanın kar amacı gütmeden ya da hesap yapmadan, ihtiyaç sahibi olduğu düşünülen insanlara yapılan değişken miktarlı yardımlar olduğu söylenebilir. İslam dini, güçsüz olanı gözetmeyi, yardıma ihtiyacı olana yardım etmeyi öğütlemektedir. Sadaka, yapılacak bu yardımların çeşitlerinden biridir ve maddi boyutunda bulunur.

İslam’ın beş şartından bir tanesi olan zekat da bir sadakadır. Ramazan ayında verilen ve bedenin zekatı olarak adlandırılmakta olan fitre de bir sadaka türüdür. Kişinin bir adak adadıktan sonra kendi isteği ile yaptığı hayırlı işler de sadaka olarak değerlendirilmektedir. Sadaka nedir: Fidye ve kefaret gibi, işlenen belirli suçların telafisinin yapılması amacıyla yapılan maddi yardımlar da bir nevi sadakadır.

Sadaka Kimlere Verilmelidir?

Sadaka nedir sorusu kadar sadakanın kimlere verileceği de önem taşır. Sadaka, zengin veya yoksullara, ihtiyaç sahiplerine, fakirlere, yolda kalanlara, müşküllere, miskinlere ve Allah yolunda olanlara verilir. Her iyilik de bir sadaka sayıldığı için sadaka verilmede bir ayrım yapılmaz. Ancak ihtiyacı daha çok olan kişiye vermek tabiki daha güzeldir.

Sadaka, insanı başına gelecek kazalardan korur. İhtiyaç sahiplerinin hayır duası ile sadaka veren kişi sevap kazanır. Sadaka nedir: Kar amacı güdülmeden, yoksul insanlara gösterişten uzak olarak yapılan maddi yardımdır ve Allah’ın rızasını alan davranışlardan bir tanesidir.

Sadaka Nasıl Verilir?

Sadaka nedir: Bir elin verdiğini diğer elin görmediği, gösterişten ve yapmacıklıktan uzak, mütevazılık ile yapılan bir yardımdır.

Sadaka verilecek kişi tespit edildikten sonra, kişinin istediği miktardaki maddi yardım karşısındaki kişinin utanıp sıkılmasına mahal verecek durumlar ortaya çıkarmadan yapılan bir hayır işidir sadaka vermek.

Naif Düşüncenin Eseri: Sadaka Taşları

Kökeni Selçuklu Devleti’ne kadar devam eden, Osmanlı Devleti döneminde ise giderek daha da yaygınlaşan, genellikle cami etrafında yer alan, ihtiyaç sahiplerinin alabilmeleri için sadaka bırakılan özel yapılara sadaka taşı denilmekteydi. Yoksul olanların çekinmelerini engellemek adına yapılan bu naif davranış ile yardım yapan ve yardımdan faydalanan birbirini tanımamaktadır. Böylece sadaka alanın mahcup, sadaka vereninse mağrur olmasının önüne geçilmiş olur.

Beşir Derneği, sadaka taşlarından ilham aldığı Paylaşım Noktaları projesi ile aynı naifliği taşıyan bir yardımda bulunmaya aracı oluyor. Paylaşım Noktaları ile sadaka veren ile sadakayı alan birbirlerini tanımıyor, mahcubiyetten ve mağrurluktan uzak, kar amacı gütmeyen bir yardım ilişkisi oluşuyor.

Yardıma ihtiyacı olanların evlerine gidilerek dernek görevlilerince yapılan sosyal incelemelerde yardıma ihtiyacı olduğuna karar verilen ailelere bir belge çıkarılıyor. Bu evrakla Paylaşım Noktalarına gelen ihtiyaç sahipleri, ihtiyaçları doğrultusunda bedava alışveriş yapabiliyor. Sadakalarını takip etmek isteyenler için Beşir Derneği bağış takip sistemini de hizmete sunmaktadır.