Nisap Ne Demek

Nisap Ne Demek

Nisap ne demek: Nisap, bir Müslüman'ın zekat verebilecek durumda olup olmadığını belirlemek için belli kriterlere göre hesaplanmış olan mal miktarı demektir. Buna göre hem altın, nakit ve ticaret malları hem de sahip olunan hayvan sayısı baz alınır. Bunun sonucunda malın tam kırkta birlik kısmının ihtiyacı olan, dinimizce belirtilmiş olan kişilere verilmesi gerekir. Böylelikle zekat gibi İslam'ın 5 şartı içinde olan bir ibadetin gerekleri de yerine getirilmiş olacaktır. Beşir Derneği, ihtiyacı olanların listesine sahip olduğundan, yapılacak olan ödeme yerine başarılı bir biçimde ulaştırılır.

Nisap Miktarı Ne Zaman Belirlenmiştir?

Nisap, peygamberimizin yaşadığı dönem içinde belirlenmiştir. İslam'ın emirleri içinde dikkat çeken birçok ibadet vardır. Bunların büyük bir kısmı hem zengin hem de fakir olan kimseler için geçerlidir. Ancak bazıları daha farklı olan özellikleriyle dikkat çeker. Bunu örneklerle açıklayacak olursak herkesin kurban kesebilmesi söz konusu değildir. Zaten dinimiz de bu konuda bir zorlama içine girmemiştir. Bunun yanı sıra aynı şeyi gerek fitre gerekse zekat ibadeti için de söylemek mümkündür. Belli bir maddi güç ile yapılan bu ibadetlerden kimlerin yükümlü olduğunu öğrenmek için nisap miktarı baz alınmak zorundadır.

Nisap Miktarını Kim Belirlemiştir?

Nisap ne demek: Nisap miktarı İslam'a göre bir kişinin zengin olup olmadığını anlamak için kullanılan ölçüttür. Bunu Hz. Muhammed S.A.V efendimiz kendisi belirlediğinden dolayı biz Müslümanlar için hüküm hem açık hem de nettir. Dinimizin tüm insanlığa ve de tüm zamanlara yollandığının en önemli kanıtlarından birisi işte bu miktardır. Çünkü nisabın belirlenmesi çerçevesindeki kriterlerin tümü günümüzde de aynı ölçüde çok değerlidir.

Nisap Miktarının Ayrıntıları Nelerdir?

Nisap ne demek: Nisap, zenginliğin asgari şartları demektir. Ayrıntılar ise şöyledir;

  • Bir kişinin borcundan fazlası baz alınır.
  • İslam toplumunun hayat standartları üstünden bir kişinin zengin sayılabilmesi için onun 80.18 gram altına sahip olmasının gerektiği belirtilmiştir. Altın her dönem bir zenginlik göstergesi olarak dikkat çeker. Ancak ekonomik güç gerektiren ibadetlerin yapılabilmesi adına miktar bu şekildedir.
  • Salt altının yanı sıra TL üzerinden ifade edilmiş hali de kriterdir. Yani günümüz kuruna göre 80.18 gram altının bozulmasının ardından ortaya çıkan paraya sahip olan bir kişi de zengindir. İslamiyet'te bunun hükmü açıktır.
  • Aynı miktarlı ticaret malının da baz alındığını hemen ifade edelim.
  • Hayvan sahipleri için ise en az 5 deve veya 30 tane sığır veya 40 koyun veyahut keçi dikkate alınır.
  • Bunlara göre ibadetle o kişinin yükümlü olup olmadığına karar verilir.

Nisap Hangi İbadetlerde Geçerlidir?

Nisap, çok sayıda ibadette geçerlidir. Kurban bunların içinde ilk sırada bulunur. Bir kişi kurban kesiminin kendisi için vacip olup olmadığını, nisap miktarı üstünden anlar. Bunun yanı sıra fakir Müslümanları sevindiren zekat ibadetinde de bu durum aynıdır. Fitre ödemesinde yine nisap hesaplaması yapılmak zorundadır.

Beşir Derneği ile Zekat, Fitre ve Kurban Bağışları Nasıl Yapılır?

Nisap ne demek: Nisap miktarı, zenginlik gerektiren bazı ibadetlerin kimler için geçerli olduğunu ortaya koyan kriterlerdir. Beşir Derneği bu konuda her türlü bağışı yapmanızı sağlıyor ve ihtiyaç sahiplerine bunları iletiyor. Oruç tutacak durumda olmayanlar fitrelerini bu derneğe yollayabilirler. Zekat vermek için yine doğru adres burasıdır. Bunun yanı sıra son olarak vekaletle kurban kesilmesini sağlayabilir ve bu sayede ete muhtaç olan Müslümanların sofralarını şenlendirebilirsiniz.