Nisab

Nisab

Nisab, zenginlik göstergesinin alt sınırı yani asgarisi olarak tanımlanabilir. Zekata tabi olacak her mal hakkında Hz. Peygamber’in gösterdiği nisab, belirlendiği zamanlarda yaşayan Müslüman toplumların yaşam standartlarını da göstermektedir. Şimdiki dönemimize kadar da aynı şekliyle korunarak gelmiştir.

Nisab Miktarı Ne Kadar Olmalıdır?

Nisab miktarları belli varlıklara karşılık gelecek biçimlerde şu şekilde gösterilmiştir:

Gümüşün nisab ederi ikiyüz dirhemdir. Altının nisab miktarı yirmi miskaldır. 

Hayvanlarda ise beş adet deve, otuz adet sığır, 40 adet koyundur.

Toprak mamullerinde nisab miktarı buğday için 653 kilogramdır. Ebu Hanife ise toprak ürünlerinde nisab aranmadığını, onlarının azının da çoğunun da zekata tabi olduğunu söylemiştir.

Zekat Nedir?

İslam dininde yardımlaşma ve dayanışmayı besleyen, önemli bir yere zekat’ın kelime anlamı bereket, artma, çoğalma demektir.

Müslüman ve varlıklı kimselerin ellerinde zenginlikten sağlanan bereketin, ihtiyaç sahiplerinin hakkı olan kadar kısmına zekat denmektedir. Zekat vermek ile ilgili Kuran’da 30 adet ayet bulunmaktadır.

Toplumun her kesimi maalesef eşit ekonomik şartlarda yaşamamaktadır. Bir kesim bolluk ve bereket içinde iken bir kesim yoksulluk ve açlık ile savaşmaktadır. Zekat ise dinimize göre zenginlerin zor durumdaki Müslüman din kardeşlerine olan borçlarıdır. 

Zekat ibadeti bir vekil aracılığı ile yani vekaleten de gerçekleştirilmektedir. Zekatın verileceği kimseler açısından yetişkin olmanın veya akıl sağlığının bir önemi bulunmamaktadır. Fakat zekat verecek kişinin bu kurallara uygun olması şartı aranmaktadır.

Zekat vermek, dinimize göre zengin olarak kabul edilen Müslümanların, mallarından Allah’ın rızasını kazanmak amacı ile ihtiyacı olan kişilere ulaştırmasıdır. Bu anlamda zekat verilecek nisab miktarı, zekatı verecek kişinin temel ihtiyaç ve borçlarından dışında 80.18fr altın veya bunun değerinde para olması gerekiyor. 

Zekat Vermenin Zamanı Var Mıdır?

Zekat vermenin belirlenmiş özel bir vakti yoktur. Farz olduğu dönemden 1 yıl sonra aynı vakit geldiği zaman itibaren zekat verilmesi dinimizce gerekli görülmüştür. Bunun için belli bir dini özel günü, Ramazan aylarını beklemek gerekmez. Yılın her zamanı verilecek zekat ile ibadet yerine getirilmiş olur.

Zekat verecek çağa ulaşmış ve tüm koşulları sağlayan Müslüman kardeşlerimizin bir an önce bu görevlerini yerine getirmeleri önemlidir. Zekat her kulun borcudur ve tez vakitte ödenmesi en doğru olanıdır.

Zekat vermek için Nasib Miktarı Hesaplanırken Hangi Borçlar Düşülmektedir?

Günümüze baktığımızda pek çok borcumuz uzun dönemli düzenlerde oluşturulup ödenmektedir. Bazı borçlarımızın ödeme yöntemleri 10-15 senelik çok uzun vadelere yayılmaktadır. Bu durumlarda zekat verecek kişinin bir yıl içerisinde bu borçları kapatabilmesi mümkün değildir.

Zekat, yıllık olarak yapılması gereken mali bir ibadettir. Bu nedenle uzun vadeli borcu olan kimselerin, sadece içinde bulundukları yıla ait borçları düşülerek nisab miktarı hesaplamaları de bazı alimler tarafından söylenmektedir.

Zekat, İslam’daki en mühim farz ibadetlerindendir. Yani zekat ibadeti nafile biçimde uygulanacak bir ibadet değildir, farz kılınmıştır. Nisap miktarı mala sahip olan her Müslümanın zekat vermesi gereklidir. Sosyal yardımlaşma, yoksul kimselerin durumlarını iyileştirme, Müslümanlar arasında birliği ve kardeşliği pekiştirme açısından çok önemli bir yere sahiptir.