Neden Kurban Bayramın da Hayvanları Kurban Ediyoruz?

Neden Kurban Bayramın da Hayvanları Kurban Ediyoruz?

Kurban Bayramının Önemi Nedir?

Neden Kurban Bayramında Hayvanları Kurban Ediyoruz? Kurban Bayramı Müslümanlar için önemli bir gündür. Kurban bayramın da, Allah’ın dini yükümlülüğüne yerine getirilmek ve birlikte kurban kesilmektedir. Yüce Rabbimizin emirlerine boyun eğerek kurban kesimin de paylaşma, yardımlaşma, Müslümanların birbirleriyle olan kardeşlik duygusu aynı zamanda Müslümanların birbirleri ile birlikte dayanışma içerisinde olması gibi çeşitli durumlarda gerçekleşmektedir. Maddi imkansızlıklar sebebiyle Kurban Bayramın da kurban ibadetini gerçekleştiremeyen Müslümanlara Müslüman din kardeşleri tarafından gerekli dernek ve kurumlarla birlikte bağışlar gerçekleştirilerek onların da sofraların da et olması mümkün kılınmaktadır.

Zenginler için Allah tarafından kurban bayramların da, bağış yapması ve her sofrada et bulunması herkesin ibadetini gerçekleştirmesi için Allah rızası tarafından alışkanlık verilmiştir. Bunun dışında fakirler için ise diğer Müslüman din kardeşleri tarafından onların da Kurban bayramlarını, diledikleri gibi geçirebilmeleri için şükretmeleri söylenmiştir. Kurban Bayramı ile birlikte kişiler arasında düşmanlık kalkar, aileler birbirini ziyaret eder, hayatlarını kaybetmiş olan yakınları ziyaret edilir. Kurban Bayramı ile birlikte birçok dernek ve kurum da kişilere vesile olarak ihtiyaç sahiplerine yardım yapar ve bu yol da Beşir Derneği de yine Kurban Bayramı'nın önemi ve anlamı ile birlikte bağışlarınızı gerçekleştirmek için bir vesile ve hayırlı bir yola sizinle birlikte kapılarını açmıştır.

Neden Kurban Bayramın da Hayvanları Kurban Ediyoruz?

Neden Kurban Bayramında Hayvanları Kurban Ediyoruz?, Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'in Allah yolunda kurban edecek iken Allah'ın, Yüce Rabbimizin Hazreti İbrahim'e bir kurban olarak koyun göndermesi ile birlikte kurban bayramların da, Kur’an-ı Kerim'de de geçen ayetler ile birlikte hayvan kesilmektedir, kurban edilmektedir. Allah yoluna kurban edilen bir ibadettir. Neden Kurban Bayramında Hayvanları Kurban Ediyoruz? Yine çoğu kişiler tarafından çoğu yerde, yazılanlara göre oldukça uzun uzadıya abartılarak anlatılan bu durum, aslında Hz İbrahim'in oğlu İsmail'i Allah yolunda kurban edecek iken Yüce Rabbimizin ona bir hayvan göndermesi ile birlikte sonuçlanmıştır. Her Müslüman, Kurban bayramın da 1 hayvan kurban ederek dini yükümlülüğü, dini ibadetini yerine getirmektedir.

Hangi Hayvanlar Kurban Edilmelidir?

Kurban edilebilecek hayvanlar küçükbaş olarak koyun ve keçi, büyükbaş olarak ise sığır ve deve mandalar da yine bir sığır cinsi olarak görüldüğü için onlarda sayılmaktadır. Hayvanlar dışında geriye kalan hayvanlar, kurban bayramların da kurban ibadeti gerçekleştirilirken kurban olmaktadır. Kurban edilecek koyun, keçi, sığır ve deve erkeği ve dişisi de kurban edilebilir. Kurban edilecek hayvanların koyun ve keçinin yaşını doldurmuş olması yani 1 yaşını doldurmuş olması, sığırın ise 2 yaşını doldurmuş olması ve deve Kurban edilecek ise devenin ise 5 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Yaşlarını doldurmayan hayvanlar kurban edilmemelidir. Özellik de keçinin 1 yaşını doldurması şarttır. Fakat koyun 6-7 aylık olduysa ve 1 yaşında gibi görünüyorsa bu caizdir. Kurban edilecek hayvanın Allah yolun da kurban edilirken gösterişli olması da önemlidir.

Beşir Derneği Ve Kurban Bayramı?

Beşir Derneği her yıl kurban bayramların da ihtiyacın olan ailelere kurban yardımı yaparken, aynı zaman da sizin de yardımınızla sizin de desteğinizle birlikte insanların tebessüm etmesini sağlamaktadır. Kurban bağışın da bağışın yapılması, İslam dinin de Müslüman bir insanın niyet etmesiyle birlikte kalbinin güzelliğini de ortaya çıkarmaktadır. Beşir Derneği düzenlediği projelerle ile ve kampanyalarla da yine kurban bayramların da tercih edilen ve adından bahsedilmesi sağlayan bir dernektir.