Kişiler Bir Araya Gelerek Hazreti Peygamber Adına Kurban Kesebilirler mi?

Kişiler Bir Araya Gelerek Hazreti Peygamber Adına Kurban Kesebilirler mi?

Hazreti Muhammed (SAV) İslam dininin yüce peygamberidir. Allah tarafından ona vahiy halinde gönderilen Kur’an-ı Kerim adlı kutsal kitabın etkisi de, bugün dünya coğrafyasının her noktasında kendini hissettirmektedir. 

Dinimiz vicdanı, paylaşımı, sevgiyi ve anlayışı, peygamberimizin örnek teşkil edecek davranışları sayesinde öğrenmiştir. Bu anlamda, İslam coğrafyası ona çok şey borçlu olup; ahirette onun şefaatine ve şerefine nail olmak istemektedir. 

Kişiler bir araya gelerek hazreti peygamber adına kurban kesebilirler mi sorusunun yanıtı kesinlikle hayırdır. Çünkü bir kişi adına kurban kesmek için o kişiden vekalet alınması gerekir. Ancak Efendimiz savden vekalet alınması söz konusu değildir. 

Bu yönde, ümmetine dahil kişilerin birlikte Peygamberimiz adına kurban kesip, özellikle yardım yapmaları mümkün değildir. Ancak kişi bir kurban keserek bunun sevabını Efendimiz sav’e hediye edebilir. 

Hazreti Peygamber (SAV) Efendimiz Kimdir?

Kişiler bir araya gelerek hazreti peygamber adına kurban kesebilirler mi sorusunun yanıtı, bu mübarek zatın İslam dini adına yaptıklarının bilinmesini de gerektirmektedir. 

Örnek ve üstün bir insan olarak Hz. Muhammed (SAV) için kesilecek her kurban, edilecek her dua, yapılacak her iyilik sevabını misli misli hakedecektir. Öyle ki, öbür dünyada Peygamber Efendimiz’in kendisini yad eden insanlardan ayrıca razı olacağı belirtilmektedir.

Hz. Muhammed (SAV) 571 yılında Mekke’de doğmuş olup; Mekke’nin nüfuzlu kabilelerinden biri olan Kureyş’in Benihaşim boyuna mensuptur. Babası Abdullah, annesi Amine şeklinde geçmektedir ve süt annesinin adı da Halime’dir. 

Kendisi ticaretle ilgilenirken, doğruluktan ayrılmadığı için ona ‘Muhammedül Emin’ (emin olunan, güvenilen) mahlası yakıştırılmıştır. O dönemde zengin bir kadın olan Hz. Hatice’nin yanında çalışırken, daha sonra onunla evlenmiştir.

Ramazan ayının 610 yılında, Cebrail aracılığıyla ilk vahiy kendisine indirilmiştir. Hira Mağarası’nda bir süre inzivaya çekilmiş; ardından, Kureyş’e gelerek, Müslümanlık dinini yaymaya çalışmıştır. 

Müslümanlık giderek yayıldığı ve Peygamber Efendimiz de çok sevildiği için, Mekke’dekiler bu dini kabul edenlere türlü eziyetler yapmaya başlamışlardır. Ardından, Mediye’ye Hicret adı verilen göç gerçekleşmiştir.

622’deki Hicret’le birlikte, kendi devletlerini kuran Müslümanlar, İslam dini için Bedir, Hendek ve Mute Savaşı’nı yapmışlardır. Hayber ve Mekke’nin fethinin yanı sıra, Kureyşliler’le aralarında Hudeybiye Anlaşması da imzalanmıştır.

Bizans imparatorunun İslam’ı engellemek için bir ordu gönderdiği söylentisiyle birlikte, Hz. Muhammed (SAV) Tebük Seferi’ni gerçekleştirmiş; ardından, Veda Hutbesi’ni de okuyarak Hakk’ın huzuruna kavuşmuştur. 

632 yılındaki vefatı herkesi yasa boğmuştur.  

Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in İslam Dinine Katkısı Nedir?

Peygamber Efendimiz, İslam dininin omurgasıdır. Kendisine indirilen vahiyler, daha sonra, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e dönüştürülmüştür. Onun döneminde, Bilal-i Habeşi bir zenci olarak, kimseden farklı görülmeksizin özgürce ezan okumuştur. 

Peygamberimiz, İslam dinini Mekke’den Medine’ye değin, birçok bölgeye yaymıştır. Bugün, dinimiz ona çok şey borçludur. Örnek insan, örnek baba, örnek peygamberdir. Örnek bir lider olarak da daima kalplerdedir. 

Peygamberimiz İçin Kurban Kesilebilir Mi?

Kişiler bir araya gelerek hazreti peygamber adına kurban kesebilirler mi sorusunun cevabına istinaden, yukarıda dediğimiz şart ile kesilebilir.  

Kesilen kurbanın daha çok hayır için harcanması ve etinin tasadduk edilmesi daha hayırlıdır. 

Kurbanın kalanının peygamberin ihtiyaç sahibi ümmetlerine dağıtılması şerefli bir davranış olacaktır. Üstelik, sevabı da arttıracaktır. Yoksul, ve yetim sevindirmenin mutluluğu paha biçilmezdir. 

Peygamberimiz İçin Kurban Kesilirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kişiler bir araya gelerek hazreti peygamber adına kurban kesebilirler mi sorusundan yola çıkıp, şu başlıklara dikkat edilmesi konusunda uyarı yapabiliriz:

* Kişiler hijyenik ortamlarda kesimin gerçekleştirildiğini görüp, bunu ihtiyaç sahiplerine dağıttırabilirler. 

Beşir Derneği, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e Saygıyla, Kestiğiniz Kurbanlarla Sizinledir

Beşir Derneği, Peygamber Efendimiz’le ilgili her türlü organizasyonunuzda yanınızdadır ve kestireceğiniz tüm kurbanları ihtiyaç sahiplerine güvenle dağıtacaktır. 

Ayrıca, derneğe yapacağınız ve faturalandırılacak bağışlarınızla kurban alınıp, ilgili fotoğraflar ve video kayıtları da sizlere ulaştırılacaktır. Bu bağlamda, kesim güvenle yapılacaktır. 

Derneğimizin sayfasından her gelişmeyi şeffaflıkla takip etmeniz de mümkündür. 

Yardım elleri beraberlikle büyür!