Kimler Kurban Bağışı Yapabilir?

Kimler Kurban Bağışı Yapabilir?

Kurban, kesilmesi kadar bağışlanması açısından önemli bir ibadettir. Hz. İbrahim’in kurban olarak oğlunu sunduğu sırada gökten indirilen bir koç ile başlayan kurban ibadeti, Allah’a şükretmenin ve İslam için fedakarlık yapmanın da bir göstergesidir. 

Ülkemizde her yıl Kurban Bayramı’nda binlerce hayvan kurban edilerek kurban ibareti yerine getirilmektedir. Kesilen kurbanın etinin fakir ve yoksullara dağıtılması dinen telkin edilen bir durumdur. 

Yardımlaşma, bağışlama ve paylaşma herkesin sahip olması gereken eylemlerdir. Kurban ise bu yardımlaşma için bir bağlam oluşturur, bu yardımlaşmayı belli koşullara bağlar. 

Bu koşullara göre, bayram namazı kılındıktan sonra sağlıklı ve belirli bir yaşa gelmiş bir hayvan şahsen ya da vekaleti verilerek kesilir. Dini emirlere uygun olarak kesilen kurban sonrasında kurban ibadeti yerine getirilmiş olur. 

Ancak kurban ibadetinin ikinci bir fazileti vardır. Bu da, kurban kesilip temizlendikten sonra parçalara ayrılarak etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıdır. Bu dağıtım olayı sonrasında et yemek için fırsat bulamayan ya da çok nadir olarak yiyebilen insanların et yemesi sağlanmış olur. 

Günümüzde, şehirlerde yaşayan milyonlarca insanın kurbanlarını kendilerinin kesmesi pek de mümkün değildir. Bu nedenle kurban ibadetini yerine getirmelerine yardımcı olmak için belediyeler ya da özel kuruluşlar tarafından kurbanın vekalet ile kesildiği, parçalanarak kişilere teslim edildiği yapılar oluşturulmuştur. 

Vekaleten kurban kesimi yapan yerlerden bir tanesi de yardım dernekleridir. Bu dernekler, kendilerine bağışlanan kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakla yükümlüdür. Beşir Derneği, yıllardır kurban bağışı konusunda çalışmalarda bulunmakta, kişilerin ulaşamayacakları yerlerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaktadır. 

Kurban kesiminin şartları olduğu gibi, kurban bağışının da belirli prosedürleri vardır. Peki, bu prosedürlere göre kimler kurban bağışı yapabilir? 

Kimler Kurban Bağışında Bulunabilir?

Kimler kurban bağışı yapabilir: Kurban bağışı yapmak için gereken şartlar, kurban kesmek için gereken şartlarla benzerlik göstermektedir. Bunlara göre kimler kurban bağışı yapabilir? Kişinin kurban kesmesi ya da bağışlaması için ergenlikten çıkarak birey haline gelmiş ve akıl sağlığının yerinde olması gereklidir. 

Kimler kurban bağışı yapabilir sorusunun diğer bir cevabı ise kişinin dini açıdan zengin sayılacağı mal varlığına sahip olmasıdır. Maddi durumu yerinde olan ve yukarıdaki koşulları sağlayan bütün Müslümanlar kurban kesmekle yükümlüdür. 

Kurban Edilecek Hayvanların Nitelikleri Nelerdir?

Kurban kesmek, maddi durumu ve akıl sağlığı yerinde olan insanlara vacip kılınmıştır. Kurban olarak kesilen hayvanların da belirli özellikleri taşımaları gerekmektedir. 

Her hayvan, kurban olarak kesilemez. Kurban edilecek hayvanlar keçi, koyun, dana, manda ya da devedir. Bu hayvanların kurban olarak kesilmesi içinse koyunun ve keçinin 1 yaşını, dananın ya da mandanın 2 yaşını devenin de 5 yaşını tamamlamış olması şarttır. Bu yaşlardan küçük olan hayvanlar kurban edilmez. 

Kurban için geçerli diğer bir şart ise hayvanın sağlıklı olmasıdır. Cılız, hastalıklı, kötürüm, ölmek üzere olan hayvanlar kurban olarak kabul edilmez.