Kabir Kurbanı Hangi Gün Kesilir

Kabir Kurbanı Hangi Gün Kesilir

Aslında kabir kurbanı diye bir kurban kesimi dinimizce bulunmamaktadır. Birçok kurban türü vardır. Akika, vacip kurban (Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana denir), hacda kesilen kurbanlar ve adak kurbanı olarak kurban çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar arasında kabir kurbanı diye bir kurban türü bulunmamaktadır. Kabir kurbanı hangi gün kesilir sorusunun cevabı da buradan anlaşılacağı üzere böyle bir kurban türü bulunamamaktadır.

Bazı yerlerde ölü kurbanı olarak ifade edilmektedir.

Bizim bu konudaki tek rehberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Kuranı-ı Kerimdir. Kuran-ı Kerim’in hayata uygulanmasını Hz Muhammed (s.a.v.) sağlamıştır. Ancak şöyle olabilir; ölen insanlar için yakınları kurban kesebilir. Kişi kendi için kesebileceği gibi eğer vasiyeti varsa o kişi için kurban kesebilir. Dolayısıyla kabir kurbanı hangi gün kesilir sorusuna da bu şekilde cevap verilmiş olmaktadır. Bir yakınımız ölmeden önce onun adına kurban kesilmesini istedi ise o kişi vasiyet etmiş olur. O zaman onun kalan malının 3de 1inden varisi olarak kurban kesilmesi gerekir. Kesilen bu kurban mirasçı adına kesilir ancak sevabı ölen kişiye hediye edilir. O kişinin her Kurban Bayramı’nda bu şekilde kurban kesilmesi için vasiyeti varsa her Kurban Bayramı’nda kesilir. Ancak söylediğimiz gibi mirasın 3de1inden bu iş gerçekleşir. Eğer istediği bu iş kalan malın 3de 1ini aşıyorsa artan bu kısım varisler tarafından yapılmak zorunda değildir. Kabir kurbanı hangi gün kesilir sorusunun cevabı buradan da anlaşılacağı üzere eğer ölen kişinin vasiyeti varsa Kurban Bayramı’nda ya da herhangi bir gün kesilebilir. İlla ki arife günü ya da kurban bayramı günü kesilecek diye bir durum söz konusu değildir. 

kabir kurbanı hangi gün kesilir

Aynı zamanda ölen kişi vasiyet etmese de Kurban Bayramı’nda kesilen bir kurban değil de sadece sevabı ona ulaşsın diye de kurban kesilebilir. Bunun gibi bir fedakârlık yapılmak istendiğinde bu istendiği zaman yapılabilir. Bunda da herhangi bir zaman aralığı yoktur. Çünkü isteğe bağlı bir ibadettir. Bunu gönülden geçirilerek yapıldığı için yani insanın gönlünden koptuğu için buna da ölü kurbanı ya da kabir kurbanı şeklinde bir isim koymak doğru değildir. İlla arife günü kesilecek şeklinde uydurma yorumlama yapmak da kesinlikle doğru değildir. Bu yüzden kabir kurbanı hangi gün kesilir sorusunun cevabı da buradan anlaşılacağı gibi, bu şekilde bir kurban türü olmadığı için şu gün kesilir diye bir kural da yoktur. Dini hayatımızın yegâne referansı her zaman Kuran-ı Kerim ve Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in sünnetidir. Peygamberimizin ve Kuran-ı Kerimin belirttiği sınırların dışına çıkmamak gerekmektedir.

Kabir kurbanı ne zaman kesilir

sorusunun cevabı için Hanefi mezhebine göre gerek mali ibadet olsun gerekse bedensel ibadet olsun, başkası adına yapılan ibadetler vardır. Bu manada Kuran okuruz, Yasin okuruz vs sevabını hediye ederiz. Kurban ibadeti mali bir ibadettir ve sevabını bir başkasına hediye etmek caiz olacağından dolayı hayatta ya da ölmüş olan kişiler için kurban kesilip sevabı hediye edilebilir. Ancak ölen kişi vasiyet etti ise ve gerekli maddi imkân varsa o zaman kurban kesilmelidir. Bıraktığı maldan kurban kesilmesi gerekir. Fakat herhangi bir vasiyet etmedi ise yakınları eğer isterse kendi imkânlarından olmak üzere sevabını o kişiye hediye ederek kurban kesebilirler ya da hayır hasenatta bulunabilirler. Bu şekilde ölen kişinin arkasından kurban eğer vasiyet edilmiş ise kesilmelidir. Eğer vasiyet edilmedi ise kesilmesi şart değildir.