Hayvanın Canını Yakmadan Nasıl Kurban Kesilir?

Hayvanın Canını Yakmadan Nasıl Kurban Kesilir?

Kurban bağışı dinimizde en faziletli davranışlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Kurban bağışı ile zenginler varlıklarını fakirlerle paylaşırlar. Böylece yoksulluk sorun yaşayanlar gıdaya ulaşmış olur. Dinimizde bu kadar büyük bir önemi olan kurban bağışı yapılış şekli bakımından da önem taşımaktadır. Bağışlanacak olan kurbanın kurban niteliklerini taşıması ve kesiminin İslami şartlara uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Ülkemizde bazı güvenilmez dernek ve kuruluşlar kurban bağışını hayvana çektirilen işkenceye dönüştürülmektedir. Kesimin nasıl yapılması gerektiğini bilmeyen deneyimsiz kişiler tarafından hayvanlar dakikalarca can çekişebilmektedir. Hayvanın canını yakmadan nasıl kurban kesilir? Kurban kesme işleminin hayvanın canını yakmadan ve işkence çektirilmeden yapıldığından emin olmak için kurban bağışlarınızı güvenilir dernekler aracılığıyla yapabilirsiniz. 

Kurban Nasıl Kesilir?

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte Kurban kesiminin nasıl olması gerektiği konusunda pek çok Müslüman tarafından merak edilmektedir. Kurban bağışları insanlar arasındaki yardımlaşma ve yoksulların ihtiyaçlarını karşılaması bakımından büyük önem taşımaktadır. Fakat yoksullara yardım eli uzatılırken ve ibadetler gerçekleştirilirken hayvanların da canlı olduğu ve canlarının yanabildiği unutulmamalıdır. 

Hayvanın canını yakmadan nasıl kurban kesilir: Öncelikle kurban kesmek için bir bıçak belirlenip keskin olacak şekilde bilenir. Hazırlanan bıçak kurbanın görmeyeceği bir yerde saklanır. Kurbanlık olarak belirlenen hayvan sol tarafına yatırılır. Ayaklarının ve yüzünün kıbleye bakmasına dikkat edilir. Hayvanın sadece sağ arka ayağı serbest kalacak şekilde ayakları bağlanır. Kurbanı kesecek kişi tarafından tekbir ve tehlîl getirilir. “Bismillâhi Allâhü Ekber” denildikten sonra hayvanın boğazı kesilir. Hayvan soğumaya bırakılır. Kanın akması beklendikten sonra derisi yüzülür. 

Kurban Kesiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hayvanın canımı yakmadan nasıl kurban kesilir: Hayvanın canını yakmadan kurban kesmenin önemini birçok hadis ve ayette görebiliyoruz. Hayvan kesileceği yere incitmeden ve zarar vermeden götürülmelidir. Hayvan ölmeden ve kanı akmadan kesinlikle derisi yüzülmemelidir. Hayvanın yemek ve nefes boruları ve iki şah damarının kesildiğinden emin olunmalıdır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed kurban kesiminin hayvanın en az acı hissedeceği şekilde olması gerektiğini belirtmiştir. 

Helal Et Nedir?

İslam dininde etin helal sayılması için gerekli olan şartlar belirtilmiştir. Etin helal olması için toplamda üç şart bulunmaktadır. İlk şartı hayvanın ölmeden önce kesilmiş olmasıdır. İkinci şartı hayvanın kanının iyice akmasının sağlanmasıdır. Üçüncü şart ise etin sağlıklı bir şekilde elde edilmesidir. 

Hayvanın canını yakmadan nasıl kurban kesilir: İslam'da oldukça önemli olan kurban kesiminin doğru bir şekilde yapılması için İslami şartları önem veren güvenilir dernekler ile birlikte çalışabilirsiniz. Bu konuda kesim işlemlerini İslami şartlara uygun bir şekilde gerçekleştiren Beşir Derneği’nden yardım alabilirsiniz. 

Hangi Hayvanlardan Kurban Olur?

Hayvanın kesimi kadar türü de kurban bağışı konusunda önem kazanmaktadır. Tüm hayvanlar kurban olarak belirtilmemiştir. Kurban edilebilecek hayvanlar üç gruba ayrılır. İlk grupta koyun ve keçi bulunur. İkinci grupta sığır ve manda bulunur. Üçüncü grupta ise deve bulunur. 

Koyun ve keçinin kurban olabilmesi için 1 yaşını doldurmaları gerekmektedir. Fakat koyun 6 aylık olduktan sonra 1 yaşında gibi görünüyorsa kurban olarak kullanılabilir. Sığır ve mandanın 2 yaşını, devenin 5 yaşını doldurması beklenir. 

Kurban kesiminde hayvanlar arasında cinsiyet farkı gözetilmemektedir. Fakat hayvanın bir gözünün görmemesi, kesileceği yere yürüyerek gidemeyecek kadar topal olması, dişlerinin çoğunun dökülmüş olması, bir ayağının, bir gözünün, kulağının veya kuyruğunun kesilmiş veya sakatlanmış olması kurban olmasına engeldir. Hayvanın burnunun veya dilinin kesilmiş olmaması gerekmektedir. Gebe olan dişi hayvanlar kurbanlık olarak kullanılamaz.