Hac Bağışlanır Mı?

Hac Bağışlanır Mı?

Hac, İbranicedeki hag kelimesinden gelmektedir. Bu kelime bayram anlamına gelmektedir. Hag kelimesi ise, bir şeyin etrafından dolanmak, dönmek anlamına gelen hvg kök unsurundan türemiştir. Hac sözcüğü, oldukça eski bir sözcük olup, asıl anlamı bir şeyin etrafında dönmek, dolaşmaktır. Bu evreden sonra bayram anlamına gelmiştir. Hac kelimesi Arapçada ise gitme, yönelme, yüce birini ziyaret etme anlamlarına gelir.

Hac, insanlara farz kılınan bir ibadettir. Hac görevini yerine getirenlere ise hacı denir. 

Hac, İslam’ın üzerine kurulduğu beş temelden bir tanesidir. İslami kaynaklardan anlaşıldığı üzere haccın geçmişi Hz. Adem’e kadar uzanmaktadır. Bazı rivayetlere göre Kabe önce melekler tarafından tavaf edilmiştir. Nuh tufanından sonra uzun süre kumların içerisinde gömülü kalan Kabe, Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından eski temelleri üzerine yeniden yapılmıştır. 

Hac Kimlere Farzdır?

Hac bağışlanır mı sorusuna yanıt vermeden önce, haccın kimlere farz olduğunu söyleyelim. Hac, hem bedenen hem de maddi anlamda yerine getirilmesi gereken ibadetlerden bir tanesidir. Sağlığı yerinde olan, hacca gidip gelmeye, gerisinde bıraktığı ailesine yetecek miktar mal bırakmaya yeterli maddiyatı  bulunan, hac yoluna çıkması güvenli olan, aklı yerinde, hür ve ergenlik çağını geride bırakan Müslümanlara hac ibadeti farz olarak kılınmıştır. 

 

Kişinin, hac görevini bizzat yerine getiremediği sağlık sorunları olabilmektedir. Bu gibi durumlarda yükümlü olmamakla beraber, bu kişiler kendileri yerine hac borçlarını gerçekleştirecek bir bedel göndererek hac yaptırabilmektedirler. 

Hac yapmanın farz olması için, kişinin nisap miktarı kadar mala sahip olması gerekli değildir. Kişinin hac görevini yerine getirebilmek için çıkacağı ve döneceği zamanda yol ve yemek masraflarını karşılayacak kadar parası varsa o kişi için haccetmek farz olmaktadır. 

Hac Bağışlanır Mı?

Hac bağışlanır mı konusu sıkça merak edilmektedir. Hac, belli masrafları olan bir ibadettir. Genellikle birçok insan senelerce hac için para biriktirmektedir. 

Kura sistemi ile hac yapabilecek olanlar belirlendiği için, sıra beklerken vefat ederek hac görevini yerine getiremeyen kişiler hac için borçlu sayılmamaktadır. 

Hac bağışlanır mı: Hac için biriktirdiği parayı hayır işlerine bağışlayan insanlar bulunmaktadır. Hac, ömürde bir defa yapılması gereken ve kutsal yerler ile Kabe’yi ziyareti içeren bir ibadettir. 

Dinen, hac için gerekli koşullar sağlandığı takdirde hac görevinin yerine getirilmesinin ertelenmemesi gereklidir. 

Ancak, kişinin nafile hac yapma isteği kadar bağış ve yardım yapma isteği de ağır basabilmektedir. Bu noktada “Hac bağışlanır mı?” sorusu merak konusu olmaktadır. Haccın bağışlandığı durumlar söz konusu olmakla birlikte, bu durum kişinin kendi vicdanına bağlıdır. Farz olan hac kesinlikle kişi tarafından yerine getirilmelidir. Ama nafile hacda ise kişi bu haccı yapabilir veya bunun yerine bağışda yapabilir.

Hac yapmak, kişinin ruhunu ve günahlarını temizleyen bir ibadettir. Yardım yapmak, sadaka vermek de aynı işleve sahiptir. Bazı insanlar nafile haclarını bağışlayarak ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyebilmektedir.