Gıda Yardımları ve İsraftan Kaçınmanın Önemi

Beslenme ve Yaşam İlişkisi

 Beslenme insanların temel ihtiyaçlarından biridir. Yaşam kaynağı olan besinler aynı zamanda sağlıklı bir hayat sürdürebilmenin, enerji ihtiyacını karşılayabilmenin de tek yoludur. İnsan sağlığı beslendiği gıdanın sağlık değerleriyle eşdeğer bir şekilde ilerler. Bir gıdanın da kendi besin değerini insanlara yükleyebilmesi için ilk önce temin edilmesi gerekmektedir. Dünya genelinde 1 milyara yakın kişi günlük ihtiyacı olan tüketilebilir gıdayı temin edememektedir. Ekonomik şartlar, toprak ve iklim verimsizliği gibi nedenlerden dolayı insanlar gıdayı temin edemezken yapılan israf miktarı ise açlık çeken insanların ihtiyacını karşılayabilecek 4 katı ürüne sahiptir. Yapılan israflar yerine bilinçli tüketimin ve yardımseverlikle birlikte Gıda Yardımlarının aşılandığı toplumlar dünya genelinde oluşan kıtlığın da önüne geçebilecek niteliktedir.

Gıda Yardımları ve İsraf Düzeni

 Sosyal medya, reklamlar veya moda kavramı topluma tüketim yapmayı mutluluk olarak empoze etmekte ve asli ihtiyacı olmayan ürünleri ihtiyaç gibi gösterip sonu gelmeyen ürün alışına sürüklemektedir. İhtiyaca bağlı tüketim ve keyfi tüketim ayırt edilemediği zaman; para, su, enerji, gıda, giyim gibi birçok farklı alanda israf meydana gelmektedir. Oysaki ihtiyaç fazlası atılan tüm bu ürünlere sahip olmayı bekleyen binlerce aile ve yoksun kimse dünya üzerinde yardım beklemektedir. Yerleşik düzeylerde toplanan mahsulün önümüzde ki yıllarda israftan kaynaklı nedenlerle kendi ihtiyaçlarımızı da karşılayamayacağı görmemiz gerekmektedir. Toplum olarak bu gidişatı durdurmak amacıyla dernek ve kurumlara yönelerek Gıda Yardımlarında bulunmamız sayesinde birçok insanın beslenme ihtiyacı karşılanabilecektir.

Gıda Yardımlarına İhtiyacı olan Kesimler

Bireyler ve bazı toplumlar çeşitli nedenlerden dolayı Gıda Yardımlarına ihtiyaç duyar. Sel, deprem gibi doğal afetler, ekonomik şartlardan dolayı geçinememek, işsizlik, bazı bölgelerin tarıma elverişli olmaması, kuraklık, iç ve dış savaşlar nedeniyle bozulan yerleşik düzen sonucu oluşan kargaşa ve açlık gibi nedenlerden dolayı meydana gelen ihtiyaçlar için yapılabilecek çözümlerin başında Gıda Yardımları kapsamında gerçekleştirilen proje ve faaliyetler gelmektedir.

Beşir Derneği Gıda Yardımları

 Beşir Derneği Gıda Yardımları alanında ihtiyaçlara yönelik birçok faaliyet ve proje düzenlemektedir. Yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine Gıda kumanyası, Alışveriş çeki, Sıcak yemek dağıtımı (Aşevi), Et dağıtımı, Süt ve mama, Ekmek ve diğer gıda malzemelerinin dağıtımlarını gerçekleştirmektedir. Kurduğumuz ‘Aşevlerimiz’ ve ‘Ekmek Fırınları’ ile yürüttüğümüz Gıda Yardımları sayesinde ihtiyaç sahibi olan ailelere ve acil afet durumlarında mağdur olan aile, yaşlı ve çocuklara yemek ikramlarında bulunmaktayız. “Bir Kap, Bir Kalp" projemiz kapsamında gerçekleşen Gıda Yardımları sayesinde; Projeye katılan yardımsever ailelerin kendi evlerinde hazırladıkları yemekleri Beşir ekipleri aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaktayız. Böylelikle şehir ve ilçeler içinde bulunan komşuluk bağları pekişmekte ve toplum içinde maddi ve manevi destek köprüleri kurulmaktadır.

Yardım etmeye aç ruhlarımızı, Gıdaya muhtaç bireylere destek olarak doyuralım.