Eğitim Yardımları Nelerdir ?

Eğitim bütün toplumlara en adil şekilde verilmesi gereken temel bir haktır. Bunun yanı sıra eğitim, aslında kişinin dünyaya sunduğu bir sermayedir. Dünyayı yaşanacak hale getiren yegane unsur, bireyin almış olduğu eğitimle doğaya, topluma ve maddeye kattığı fikirlerdir. Yaşadığımız bu çağ bazı altın fikirleri maddi imkansızlıklar nedeniyle örter. Hatta bu örtme işlemini o kadar başarılı yapar ki insan altın değerinde olan fikrini zihninde bozuk bir paraya dönüştürür.

Eğitim almak temel hakları iken bunun sadece hayalini kurabilen çocukların düşünceleri ile dünyaya umut olmak ve ahiret sermayesi kazanmak için hala vaktimiz var. Uzatılan her el dünyaya faydalı bir birey demektir. Eğitimde maddi yoksulluk fikirlerde yoksunluğa sebep olmadan evvel Dünya’nın yoksulca bağıran sesini duymalı, bu resme kalbimizle bakmalıyız. UNICEF (dünya çocuklarının durumu) raporunun ortalamasına göre bir çocuğun eğitimde geçirdiği fazladan her yıl yetişkinlik dönemindeki kazancını yaklaşık yüzde on artırmaktadır.  Yine ortalama olarak, bir ülkedeki gençlerin tamamladıkları fazladan her eğitim yılı o ülkedeki yoksulluk oranını yüzde dokuz azaltmaktadır.

Bizler aslında avuçlarımızın içinde toplumun refah düzeyinin binlerce tohumunu taşıyoruz. Elimizdeki bir tohumu farketmek binlercesini yetiştirmemize vesiledir. Her bir tohum dünyaya binlerce nefestir.

Beşir Derneği bu konuda ne mi yapıyor?

Gecesini gündüzüne katıp, kilometreler arşınlayıp eğitimle dünyaya umut oluyor. Bilgili, kültürlü nesiller yetişmesine vesile oluyor.

Bize destek ol bir tohumu bir nefes yapalım.