Doğal Afet Yardımları

Doğal ya da İnsan Kaynaklı Afetler

Dünya üzerindeki gidişatı; meydana geldiği alanda bir an da olumsuz olarak değiştiren, doğa veya insan kaynaklı olaylara ‘Afetler’ denir. Yer sarsılmasının belli kuvvetlerde gerçekleştiği depremler, (orman, ev, fabrikada) meydana gelen yangınlar, yağış alan bölgelerde dere yataklarının dolması gibi etkenlerin sonucu oluşan seller, ozon tabakasının ve sabit olmayan iklim değişiklerinin neden olduğu kuraklık, heyelan ve çığ gibi afetler gerçekleştiği yerlerde yıkıma yol açar. Bu alanlarda yaşayan afetzede halkın, en kısa yoldan tıbbi, gıda, barınma gibi ihtiyaçlarının temin edilmesi gerekmektedir. Afet kaynaklı ihtiyaçların karşılanmasına da Afet Yardımları denmektedir.

Afet Tedbirleri

Afetlerin öncesinde gerçekleştiren tedbirler hem afetin yol açtığı yıkımı en aza indirgeyecek hem de ihtiyaç duyulacak Afet Yardımlarının miktarını indirecektir. Bu nedenle afet öncesi alınan önlemler önem teşkil eder. Deprem öncesi devrilme riski olan dolap ve mobilyaları duvara sabitlemek, avize, klima gibi eşyaları pencerelerden uzak bir yerde ve ağırlıklarını taşıyabilecek bir şekilde konumlandırmak, deprem çantası hazırlayıp düzenli olarak içine konulan malzemelerin durumunu kontrol etmek alınabilecek önlemlerden birkaç tanesidir. Deprem esnasında büyük mobilyalardan kaçınıp dayanıklı bir eşyanın yanına kafa ve boyun bölgesini korumak suretiyle çömelmek, elektrik düğmelerine dokunmamak, kibrit ve çakmak kullanmamak, açık alanda duvar ve ağaç yanlarından uzak durmak, araç içinde ise başka araçları riske atmadan güvenli bir kenara park edip sarsıntının geçmesini beklemek gerekir. Ayrıca sel, çığ heyelan riski olan bölgelerde konaklanmamalı doğada bulunan bitki örtüsü korunup ağaçlandırma faaliyetleri yapılmalıdır. Afet öncesi tedbirlerden sonra da hayat kurtarıcı önlemleri Afet Yardımlarını sağlayan kurum, kuruluş ve dernekler sağlamaktadır.

Beşir Derneğinin Gerçekleştirmekte Olduğu Afet Yardımları

 AFAD’ ın koordinasyonuna göre STK’lar, kurum ve dernekler olarak afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Bu nedenle AFAD kurslarından Beşir Derneğinin temsilci ve gönüllüleri Afet Yardımlarına yönelik eğitim almaktadır. Afet Yardımları kapsamında Beşir Derneği olası bir âfet durumunda Arama ve Kurtarma Çalışmaları, Mobil ve Sahra Aşevlerinin Kurulumu, Barınma Destekleri (Çadır ve Çadırkentler v.b.), Giyim, Gıda, Isınma, Temizlik ve Sağlık İhtiyaçlarının karşılanması için hızlıca âfet bölgesine intikal eder. Endonezya Tusunami, Pakistan Barınma Projesi, Pakistan Sel felâketi, Nepal Tusunamisi, Arnavutluk, Bosna Hersek Sel felâketi, Van depremleri, Afganistan Sel Felaketi, Ermenek Maden Kazası, Soma Maden Kazası, Samsat Depremi, Elâzığ Depremi gibi gerçekleşen afetlerde afet yardımları gerçekleştirdik. Afet Yardımlarının gerçekleşmesi için Gıda Kumanyası, Battaniye, 16 m2 Çadır, Temizlik Malzemeleri, Çocuk Bezi, Hazır Konserve Gıdalar, Isıtıcı, Sünger Yatak, Su, Nakdi Yardım, Teknik Teçhizat, Lojistik Araçlar, Dezenfektan, Maske vb. malzemeleri Beşir Derneği olarak yardımsever bireyler tarafından yapılan yardımlar sayesinde karşılamaktayız.

 Toplumda açılan yaraları, gelin birlikte saralım.