Camilere Yardım Yapmak

Camilere Yardım Yapmak

Camiler, Müslümanların ibadet yeri olan kutsal mekanlardır. Cami kelimesi, Arapça “cem’ ” kökünden türetilmiştir. Cem’, toplanmak, bir araya gelmek anlamlarına gelmektedir. Bu kökten türeyen cami kelimesi ise “toplayan, bir araya getiren” yerdir. 

Daha küçük ibadethaneler ise mescit olarak adlandırılmaktadır. Camiler, genellikle namaz kılmak için toplanılan, Müslümanların ibadetlerini yerine getirmelerine tesis edilen yapılardır. 

Camilerin yapılması ve yapının durumunun tamirinde vakıf kültürü öncü olmuştur. Özellikle Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde en üst seviyelerini görmüştür. Günümüzde yer alan bazı vakıflar da cami yapma ya da camiyi tamir etme görevlerini üstlenmektedir. 

Camilere Nasıl Yardım Yapılır?

Camilere yardım yapmak doğrudan camiler için para toplayan görevlilere verilebilmektedir. Mahallelerdeki camiler, genellikle çevre halkının yardımları ile yapılmakta ve ibadete açılmaktadır. 

Yardım, İslam dininin kutsadığı bir eylemdir. Yardım yetim ve öksüz çocuklara, müşkül durumda olanlara ya da düşkünlere yapılabildiği gibi camilere de yapılabilmektedir. Camiler Allah’ın evi olarak tanımlanan, kutsal mekanlardır. Camiler Müslümanların bir araya geldiği, namaz ibadetlerini gerçekleştirdikleri mekanlardır. 

Ayetlerde ve hadislerde cami inşa etmek, camilere sahip çıkmak ve camileri onarmak Müslümanlara yüklenen görevlerdendir. Cami, yalnızca ibadet mekanı olmakla kalmayıp geleneksel mimarinin şekillenmesini gösteren bir yapıdır. Camiler aynı zamanda bir devrin tarihi ile de ilişki içerisindedir. 

Beşir Derneği, Arkan Barınma Projesi kapsamında Bangladeş’teki Arakanlı Müslümanların barınmaları için inşa ettikleri konutlarda cami de inşa etmiştir. 1000 ailenin barınma ihtiyaçlarını karşılamanın yanında onlar için sosyal alanlar da yaratan Arkan Barınma Projesinde, 100 bambu ev ile birlikte oyun parkı, mescit, tuvalet, banyo ve cami yapmıştır. 

Camilerin Önemi Nedir?

Camiler, kelime itibariyle Müslümanları bir araya getiren, onların etkileşimde kalmalarını sağlayan, beraber ibadet etmenin rahatlığını yaşatma işlevi olan kutsal mekanlardır. 

Camilerin kullanıma açılması, temizliğinin sağlanması ve bakımının yapılması bu mekanın korunmasında oldukça önemlidir. Allah’ın evi olan camilere iyi bakmak Müslümanlar üzerine yüklenen görevlerden bir tanesidir. 

Namaz, cami içerisinde cemaatle birlikte kılındığı zaman daha hayırlı olduğu söylenmektedir. Cami içerisinde Müslümanlar dünyevi işlerden biriken sıkıntıları dışarıda bırakarak hiçbir aracı olmaksızın Allah ile bağlantı kurmaktadırlar. 

Eskiden beri cami, sosyal hayatın merkezi olma durumundadır. Mahalleler genellikle cami etrafına inşa edilir, çevrede yaşayanların kolaylıkla camiye ulaşmaları hedeflenir. İnsanları günde beş vakit namaza çağıran ezan, camiden okunur. 

Cami, çoğu yerde İslamiyetin sembolü olarak görülmektedir. Güzel camiler, görkemli mimariler Müslümanların gücünü göstermektedir. 

Ancak camilerin yapılması kadar, içerisinde cemaatin olması, bu cemaatin kötü duygulardan arınması da gereklidir. Camilere yardım yapmak, bu kutsal mekanın bakımını devam ettirir ve böylece insanlar iyi şartlar altında ibadetlerini yerine getirebilir. 

Beşir Derneği, Müslümanlar için yeni yaşam alanları oluştururken camileri de göz ardı etmemektedir. Dini gereklerin yerine getirilmesi için elzem olan camilerin yapılması için bağışta bulunarak siz de yardımcı olabilirsiniz.