Arakan’a Destek

Arakan’a Destek

Myanmar’daki Arakan eyaletinde çok kısa bir zaman içerisinde ordu mensupları tarafından 3 binden fazla Müslüman’ın öldürüldüğü açıklanmıştır. Bunun ardından Arakan’a destek olmak için binlerce Müslüman seferber oldu.

İslam coğrafyasında acılar birbiri üzerine geldiği için sonraki olay, bir öncekini her zaman gündemin ötesine atmaktadır. Bu olaylardan biri de hiç şüphesiz ki Arakan. 700 bin civarı sayıdaki Arakanlı Müslüman halen topraklarına dönememektedir. Zaten bölgeden gelen bilgilere göre de Myanmar yönetimi de halen topraklarda zulmü sürdürmektedir.

Myanmar Yönetimi Katliamlarına Devam Ediyor

Myanmar yönetimi katliamlarla, zulümlerle amacına ulaşmaya çalışıyor. 300 civarında Müslüman köy haritadan silindi, binlerce Arakan’lı Müslüman katledildi. 700 bin civarındaki Arakan’lı Müslüman ise vatanlarından uzaklaştırıldı. Arakan’lı Müslümanlar şimdi zor şartlarda Bangladeş kamplarında yaşam mücadelesi veriyorlar ve topraklarına dönecekleri günü bekliyorlar.

Türkiye, Atakanlı Müslümanlar için gönülden çalışan tek ülke oldu. Hem Birleşmiş Milletlerde hem de İslam İşbirliği Teşkilatında girişimlerde bulundu. Arakan’lı Müslümanlara yardım etmek için Bangladeş hükümeti ile de yakın çalışmaktadır. Türkiye dışında dünya, Myanmar’da çözüm bekleyen krizi unuttu ve unutmaya çalışıyor. 23 Kasım 2017 tarihinde anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre Arakanlılar kendi evlerine dönebilecekti. Aslen Myanmarda yaşayan insanlar Bangladeş’teyken tekrar geri dönebilmeleri için anlaşma gereğince daha önce orada yaşadıklarına dair evrak sunmaları gerekiyordu.

Fakat Myanmalı Müslümanların 1982 yılında vatandaşlıkları elinden alınmıştı. Bu da Arakanlı Müslümanlar kayıtlı olmadığı için oldukça büyük bir sorun haline geldi. Yapılan anlaşmada Bangladeş’e geçen Arakan’lı Müslümanlara bu ülkede Birleşmiş milletler tarafından verilen belgelerin de Myanmar tarafından onay sürecinden geçirilmesi gerekiyor. Yapılan anlaşmanın imzalanmasından itibaren 2 ay içerisinde Arakan’lı Müslümanların topraklarına dönüşü başlaması gerekiyordu ancak dönüş sürecinin ertelendiği duyuruldu. Zaten o anlaşma Arakan’lılara güven vermemekteydi. 

Arakan’lılar köylerini, evlerini geride bırakıp sadece canlarını kurtarmak için Bangladeş’e geldi. Bu insanları çatışmanın içine tekrar göndermek yerine Birleşmiş milletler ve uluslararası toplumun gözetiminde evlerine gönderilmelidirler. Myanmar’da güvenli bir ortam olmadığı için şu an gidemiyorlar. Arakan yönetimi anlaşılmış olduğunu söylese de hala insanlar üzerinde zulüm devam etmektedir. Kundaklamalar, öldürmeler, tecavüzler hala Arakan’da devam etmektedir. Müslümanlardan geriye kalan evler, medreseler, camiler yok ediliyor. Dışarıdan birileri bu bölgeye geldiğinde bu bölgede herhangi bir köy zaten bulunmadığını belirtiyorlar. Arakanlı Müslümanları kamp yaşamına mahkûm etmek istiyorlar. Uluslar arası toplum da bu katliama karşı önlem alması gerekmektedir.

Beşir Derneği Arakanlı Müslümanlara Yardıma Devam Ediyor

Günümüzde Arakan’lı Müslümanları koruyan hiçbir kuvvet bulunmamaktadır. Onlarca zulme, tecavüze uğramışlar ve evlerinden uzaklaştırılmışlardır. Buna rağmen Burma hükümeti tarafından bu zulmü meşrulaştıran birçok kanun tasarısı çıkartılarak yürürlüğe girmektedir. Rahiplerin öncülüğünde yapılan bu zulümlere hükümet de destek vermekte, soykırım ve zulümler gün geçtikçe daha çok baskısını arttırmaktadır. 

Arakan’a destek olmak için Beşir Derneği olarak birçok yardım organizasyonu başlattık. Arakanlı Müslümanlar diğer Müslümanlardan maddi ve manevi yardım bekliyorlar.

Arakan’a destek olmak gayemiz ile ülkemizde Kızılay öncelikli olmak üzere pek çok bağış kampanyası düzenlenmiştir. Çadır kamplarında yaşayan binlerce Müslüman’a insani yardım kampanyaları yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Arakan’lı Müslüman kardeşlerimizin acısını az da olsa dindirecek olan insani yardımlar Beşir Derneği aracılığı ile de yerine ulaşmaktadır. 2014 yılından itibaren Beşir Derneği Arakan’a destek amacı ile temel gıda ihtiyaçları ile barınma, sağlık, temizlik ve bebek malzemeleri gibi temel ihtiyaçların karşılanması için Beşir Derneği de var gücü ile çalışmaktadır. Çadır kamplarında sağlıksız koşullarda yaşamakta olan mazlum insanlar için gerekli olan tüm insani ihtiyaç malzemeleri Beşir Derneği aracılığı ile bağışçılarımız sayesinde toplanıp ihtiyaç sahiplerine gönderilmektedir.