Adak Kurbanı

Adak Kurbanı 

Adak kurbanı, normal kurban bayramı günlerinde kesilmesinde bir mahsur bulunmamaktadır. Yedi hisseden birinin ya da bir kaçının Allah katında normal kurbandan bir farkı ve fazileti bulunmaz. Adak Kurbanı; Fazilet bakımından ayrıcalığı olmadığı için Adak Kurbanı normal kurban sayılmaktadır ve Beşir Derneği aracılığıyla bağışlarınızı en şeffaf şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 

Adak Kurbanın Dinimizce Anlamı

Fakir veya zengin fark etmeksizin bir insan adak kurbanı keseceğini dile getirmişse kendisinin bu hayvanın etini yemesi dinen uygun değildir. Yemesi ya da yedirilmesi durumunda ise yediği şeyin değeri kadar ihtiyacı olana sadaka vermek zorundadır. Adak Kurbanı Ne Demek; Şu işim olursa kurban keseceğim dedikten sonra zaman belirtilmemesi halinde Adak kurbanı her zaman bayramlarda kesilir. Ne adadığını hatırlamayan kişinin ise dinen koyun kesmesi uygun görülmüştür. Hastalık esnasında (şu kişi hastalığından kurtulsun kurban keseceğim) demek adak edilmiş olunur ve kesilmesi şarttır.

Adak ve Adak Kurbanı Arasındaki Fark Nedir?

Adak ve Adak Kurbanı birbirinden farklıdır. (Çocuğu veya ailesinden birinin hasta olması durumunda kişi hastam iyileşirse tavuk keseceğim ve ihtiyacı olana yedireceğim) derse, bu Adak sayılmaz. Ancak ihtiyacı olanı doyurma konusunda sevap işlemiş olur. Kurbanlık hayvan, Dana, Kuzu, Sığır, Deve gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvan grubuna dâhil olanlardır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvandan başka hiçbir hayvandan adak olmaz. Bu sebepten ötürü tavuk adamak caiz değildir.

Adak Kurbanı Ne Zaman Kesilir?

Adak kurbanının bayramda kesilmesinde ve ihtiyaç sahiplerine yedirilmesi istendiğinde Beşir Derneği aracı tutularak Adak Kurban Bağışı yapılabilir.

Kurban adayan birinin adağını kurban bayramının ilk üç gününde kesmesi şarttır. Aksi durumda bu durum bazı sebeplerden ötürü bayramdan sonra ki zamana kalırsa miktarı kadar bağış yapılması dinimizce uygundur. 

Mali durumu adak adarken yerinde olan bir Müslümanın, sonradan durumu kötüleşirse, adağı kesecek parası olana kadar adak bekletmek caiz durumlar arasındadır.

 

Bağışladığım Adak Nerede Kesilir?

Bağışlanan Adak Kurbanı, Beşir Derneği tarafından belirlenen ihtiyacın en acil şekilde karşılanması gereken yerlerde kesilir. Ayrıca bağışlanan adak için zaman ve niyet belli edilmişse 15-20 gün arasında kesilmektedir.

Bağışladığım Adak Kimlere Ulaşır?

Adak kurban bağışı, vekâlet alınıp kesim yapıldıktan sonra uygun paylara bölünerek ihtiyacının en acil şekilde giderilmesi gereken bölgelerde dağıtılır. Mülteciler, yetimler, doğal afet ve savaş mağdurları ve kimsesizlere ulaştırılır.

Hangi Hayvandan Adak Olur?

Adak adanmış hayvanın mutlaka dana, keçi, sığır, deve gibi hayvanlar olması gerekir. Bu hayvanların hem dişi olanı hem erkek olanı kurbanlık olarak uygundur. Bu hayvanlar dışında ki hayvanlar Adak olmaz. Çünkü kurban ibadettir ve ibadetler Peygamber Efendimiz tarafından öğretildiği gibi yapılabilir. 

Kurban olarak tavuk, kuş gibi hayvanlar kesmeye niyetlenenlerin biat işlediği konusunda hadisler mevcuttur. Bu nedenle bu hayvanlar üzerinden adak adamamız mümkün değildir. Ayrıca kurbanda kesilecek olan adağın hiçbir sakatlığının, belirgin bir aksamasının ve 2 gözü kör olmamasının gerektiği önemli hususlar arasındadır. 

Adak Kurbanı Kaç Yaşında Olmalıdır?

Adak kurbanı ve diğer kurbanlar için önemli bir diğer konuda hayvanların yaşıdır. Bu yaş sınırı deve kesilecekse 5 yaşını geçmiş olmalı, keçi, koyun 1 yaşını doldurmuş olmalı, sığır ve dana ise iki yaşını geçmiş olmalıdır. Uygun görülen yaş ortalaması tüm mezhepler için aynıdır ve ortak karardır. Hanefi mezhebine göre 6-7 aylık ancak 1 yaşında bir hayvan kadar besili bir kuzunun kesilebileceği fıkıh kitaplarında yer almaktadır.