Kapat

Afet Yardımları ve Afet Bağışı

Afet bağışı; depremler, seller, yangınlar veya toprak kaymaları gibi doğal afetler ile birlikte çeşitli maden kazaları veya benzeri acil durum gerektiren olaylara yönelik olarak gerekli arama, kurtarma veya tahliye faaliyetlerinin yapılabilmesi ve afetzedelere yardımların ulaştırılması için toplanan bağıştır.

Afet Bağışı

Afet bağışı; depremler, seller, yangınlar veya toprak kaymaları gibi doğal afetler ile birlikte çeşitli maden kazaları veya benzeri acil durum gerektiren olaylara yönelik olarak gerekli arama, kurtarma veya tahliye faaliyetlerinin yapılabilmesi ve afetzedelere yardımların ulaştırılması için toplanan bağıştır. Bu gibi hadiseler karşısında etkili bir şekilde çalışmalar yürütebilmek için toplanan afet bağışları ile ilgili kurum veya derneklerin afet sonrası müdahale kapasitesi gelişmekte, afet bölgesindeki vatandaşlara da her türlü yardım imkanı hızlı bir şekilde sağlanabilmektedir.

Afet Yardımları

Afet yardımları, doğal ya da insan kaynaklı afetlerde arama, kurtarma ve benzeri çalışmaları ve afetzedelerin mağduriyetlerini azaltmak için sürdürülen yardımlardır. Afetler ansızın ortaya çıkıp bir bölgede etkili bir şekilde yıkım uğrattığından dolayı yapılacak afet yardımlarının hızlı olması gerekmektedir. Bu sebeple afet yardımları bünyesinde gerekli lojistik çalışmaları da bulunmaktadır.

Afet Yardımları Nelerdir?

Afet yardımı yapan kurum ve kuruluşlar acil eylem planları ile afetin olduğu bölge veya arazide arama, kurtarma ve tahliye gibi çalışmalar gerçekleştirirler. Vatandaşların can sağlığının korunmasına yönelik olarak gerçekleştirilen bu faaliyetlere ek olarak temel ihtiyaç malzemeleri dağıtımları ile de afetzedelerin gıdadan giyime pek çok konuda olan ihtiyaçları da karşılanır.

Afet Yardımı Yapan Dernekler

Pek çok kurum ve kuruluş afetzedelere yardım götürmek için çeşitli organizasyon ve kampanyalar ile çalışmalar yapmaktadır. Beşir Derneği afet yardımı yapan derneklerden bir tanesidir. Afet yardımları olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan ve görevli personellere destek olan Beşir Derneği ayrıca afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için de faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Tüm bu çalışmalar afet haberinin alınır alınmaz hızlı bir şekilde gerçekleşmekte ve vatandaşlarımızın canını korumaya ve ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak çalışmalar yapılmaktadır.

Afet Yardımı Yapılan Durumlar

Afet yardımı yapılan durumlar genellikle önlenmesi mümkün gözükmeyen büyük felaketlerin yaşandığı durumlarda yapılmaktadır. Depremler ve büyük çaplı seller bu gibi felaketlerin ülkemizde en yangın olanlarıdır. Doğal olan bu afetlere ek olarak insan kaynaklı kimi felaketler de afet yardımları kapsamında değerlendirilir. Çeşitli maden kazaları bu durumlara örnek olarak gösterebilir. Afet bağışı ile oluşturulan bütçeler ile bu gibi afetler için gerçekleşen yardım faaliyetlerine katkı sunulmaktadır.