ÖŞÜR ZEKATI HESAPLAMA

Gireceğiniz bilgiler veri tabanımızda hiçbir şekilde kaydedilmemekte veya saklanmamaktadır.
"Yağmur ve kaynak suyu ile sulanan veya kendiliğinden sulu olan topraklardan onda bir, taşıma suyu ile sulanan topraklardan yirmide bir vermek gerekir." (Buhari, Zekat, 55)

Sulama Türü Seçin

Hasat Miktarı Girin (KG Olarak)
Hesaplama İçin Yandaki Bilgileri Giriniz !