İyiliğe Ortak Ol Yardım Kampanyası

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: "Yanı başındaki komşusu açken tok olarak geceleyen kişi (olgun) mü’min değildir."

 

İslâm, yakından başlayarak bütün insanların birbirleri ile yardımlaşması yolunda hükümler getirir. Allah’a (c.c.) ibadet edildikten hemen sonra; "Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve emrimizde çalışanlara iyilik edilmesi" Kur’an-ı Kerim’de emredilmektedir.

 

Beşir Derneği olarak bizler de içinde bulunduğumuz toplumun yardımlaşması, dayanışması yolunda projeler yapmaktayız.

 

Komşusu aç iken kendisi tok yatanın, mü’minin vasıflarından uzak bir davranış içinde bulunduğunu belirten Peygamber Efendimizin (s.a.v.) göstermiş olduğu hedef ve gaye hizmet etmek adına öncelikle ülkemizde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım etmek onların ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

 

Kendimiz için arzu ettiğimizi öncelikle vatandaşlarımız için de arzu etmemiz gerektiğini biliyor, yardım faaliyetlerimizin birçoğunu Türkiye’de yaparak semt semt, mahalle mahalle, köy köy dolaşarak insanımıza destek olmaya çalışıyoruz.

 

Yurt genelinde 200’den fazla temsilciliğimiz ve binlerce gönüllümüz ile sosyal incelemesi tamamlanmış ihtiyaç sâhibi ailelere, yetimlere, düşkünlere, kimsesizlere, yolda kalmışlara hayır sahiplerinin emanetlerini ulaştırıyoruz.

 

Ülkemizde bulunan ihtiyaç sahibi kişilerin taleplerinin ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için "İyiliğe Ortak Ol Yardım Kampanyası" başlattık.

 

Kampanya Verileri
 

 

İyiliğe Ortak Ol Yardım Kampanyası ile Türkiye’de bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin, yetimlerin, öksüzlerin, muhtaçların, mülteci ve muhacirlerin, afetzedelerin, özel gereksinimi olan bireylerin, öğrencilerin ve diğer dezavantajlı grupların; gıda, giyim, temizlik, sağlık, yakacak, barınma, eğitim gibi temel insani gereksinimleri ve benzeri ihtiyaçlarının aynî ve nakdi olarak karşılanmasını amaçlamaktayız. Ayrıca benzeri aynî ve nakdi yardımlarımızı ekonomik nedenler ile evlenemeyen gençlerimize ise kampanyamız dahilinde sunuyoruz.

 

Buna ek olarak Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında; deprem, sel, çığ, yangın vb. âfet durumlarında müdahale ederek arama çalışmaları yapmak; çadır, konteyner, briket ev gibi yöntemlerle âfetzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak, âfet ve acil müdahale için ekipman sağlamak ve görev alacak personel ve gönüllüler için eğitim programları düzenlemek ve âfet ve benzeri durumlara maruz kalanlara yönelik sosyo-psikolojik faaliyetler gerçekleştirmek gibi hedefler de İyiliğe Ortak Ol Yardım Kampanyamız içerisinde yer bulmaktadır. Afet ve insani yardım faaliyetlerinde gönüllülüğü teşvik etmek ve sürekli hale getirmekle beraber bu konuda bilinçlendirme ve geliştirme çalışmaları da kampanyamız dahilinde yürütülecektir.

 

Çok kapsamlı İyiliğe Ortak Ol Yardım Kampanyası bünyesinde ayrıca işgücü olan fakat ekonomik yoksunluktan dolayı ihtiyaçlı duruma düşen ailelere yönelik meslek edindirme faaliyetlerinin yapılması, meslek sahibi olan kişilere hammadde ve/veya araç gereç temini, üretilen ürünlerin pazarlanması için gerekli desteklerin sağlanması gibi yetkinlik kazandırma ve rehberlik süreçleri ile ailelerin kendi kendilerine yeter hale gelebilmeleri için imkanlar sağlanarak bu kişilerin istihdam ve üretime katkı sağlamasını da hedeflemekteyiz.

 

Yurt genelindeki temsilcilerimiz aracılığıyla sürdüreceğimiz tüm bu faaliyetlere ilişkin kampanyamızın izin belgeleri sayfa ekinde bilginize arz olunmaktadır.

.

 

Kampanyadan faydalanmak isteyen ihtiyaç sahipleri nasıl yardım talebinde bulunabilir?

Kampanyamız Türkiye’de yaşayan tüm ihtiyaç sahiplerine yöneliktir. Yardım talebinde bulunmak için talep formu doldurulması gerekmektedir. Form için tıklayınız.

 

Müracaat sonrası en kısa zamanda, en yakın temsilciliğimiz talep sahibinin evinde ve çevresinde sosyal inceleme başlatarak durum tespitinde bulunur.

 

Derneğimiz, sosyal yardım komisyonu müracaatçının talebini değerlendirerek ihtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirirse kampanya kapsamında talep edene yardım edilir.

 

Emanetlerinizi gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için tüm bu süreçler titizlikle yerine getirilir.

 

Destek Olmak İster misiniz?

 

Ülkemizde yaşayan muhtaçların ihtiyaçlarının giderilmesi için desteğinizi bekliyoruz.

 

 

 

Vereceğiniz malî destek; birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, yanı başımızda zor şartlarda yaşamaya çalışan, desteğe ihtiyaç duyan ihtiyaç sahibi ailelerimizin hanelerinde sevince yüzlerinde tebessüme vesile olacaktır.

 

Yasal İzin Belgeleri
Bu yardım kampanyası, İstanbul Valiliğinin 13.01.2023 tarihli, E87385697471.03.01365169 sayılı izni ile yurt genelinde yapılmaktadır. Kampanya izin belgesine ulaşmak ve teyit etmek için lütfen tıklayınız