Su Kuyuları Çalışmaları

Milyonlarca İnsan Susuzluk Çekiyor

 

UNİCEF ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ / WHO) son yayınladığı rapora göre Dünya’da her 6 kişiden biri yeterli miktarda içme suyundan mahrum kalarak yaşıyor. Her 2 kişiden birinin içtiği su ise sağlıksız. Susuzluktan ve temiz olmayan suların kullanılması sebebiyle her gün, çoğunluğu çocuk olmak üzere, 10 bin kişi hayatını yitiriyor. Son 100 yılda dünyada su tüketimi 10 kat artarken, kişi başına düşen su miktarı yarı yarıya azaldı.

 

Dünya nüfusunun beşte biri içilebilir temiz sudan mahrûm bulunuyor. 748 milyon kişi, bir başka deyişle her 10 kişiden biri güvenilir suya erişemiyor. Dünyadaki okulların üçte birinde güvenilir su bulunmuyor. Her yıl başta çocuklar olmak üzere 10 milyon kişi sudan kaynaklanan salgın hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu bölgelerdeki insanlar, kilometrelerce mesafelerden kullanıma uygun olmayan ve çeşitli ağır hastalıklara sebep olan suları taşıyarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadırlar.

 

 

Neden Su Kuyuları İnşa Etmeliyiz?

Canlıların hayatını devam ettirebilmesi için en önemli hayat kaynağı olan su, aynı zamanda me-deniyetlerin gelişimi adına da insanlığın en temel ihtiyacıdır.

 

Dünyanın birçok yerinde gerek su kaynaklarının kısıtlılığı, gerek ekonomik yoksunluklar nede-niyle insanlar suya ulaşmakta pek çok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Bu bölgelerdeki insanlar, kilometrelerce uzaklıktan kullanıma uygun olmayan ve çeşitli hastalıklara sebep olan suları taşıyarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadırlar.

 

Kuraklığın ve fakirliğin pençesinde yaşam mücadelesi veren bu mazlum ve mahcup insanların dertlerine derman olacak birçok proje yapılabilir. Beşir Derneği olarak bu alandaki ihtiyacın giderilmesine yönelik projeler hazırlamaktayız.

 

Bunların başında su kuyusu projesi yer almaktadır. İnsanları kendi yaşadık-ları yerlerde temiz içme suyuna kavuşturuyor, kilometrelerce yol kat etmeden temiz su elde etmele-rine vesile oluyoruz. İleriye dönük olarak ise su depoları kurmayı ve şebekeler üzerinden insanların evlerine kadar temiz su ulaştırmayı hedefliyoruz.

 

Tüm bu çalışmalarımız için “ Su Kuyuları " başlığı altında bir bağış havuzu oluşturduk ve bu hayırlı hizmetten tüm bağışçıların istifade etmesini amaçladık. 1 TL bile olsa bu projeye bağışta bulunarak katkı sağlayabilirsiniz.

 

Sık Sorulan Sorular
 

 

Su Kuyusu Projeleri Verileri
 

 

Su Kuyuları İçin Yer Tespiti Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Açılır?

Genellikle yerel işbirliği yaptığımız kurumların talepleri üzerinden çalışma başlatılır. Dünya sağlık örgütü verileri ve ülke verileri üzerinden de durum tespiti yapılarak projeye başlanır. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Çad, Etiyopya, Tanzanya gibi temiz içme suyu bulmakta sıkıntı yaşayan coğrafyalarda belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilmektedir.

 

Kuyu açma süreci, bölgenin ekonomik, sosyolojik, fizikî ve politik şartlarına ve imkânlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu süreç en geç 8 ay içerisinde tamamlanmaktadır.

 

 

Bir Su Kuyusunun Maliyeti Nedir?

Bu soru, ne yazık ki proje bitmeden net olarak cevaplanamıyor. Çünkü kuyunun nerede açılaca-ğı, suyun kaç metreden çıkacağı belli olmadığından; ayrıca açılacak kuyunun maliyeti ülkeye, coğrafî bölgeye, ülkedeki siyasî duruma ve daha pek çok etkene bağlı olarak farklılık gösterebildiğinden net olarak bütçe tutarı verilememektedir.

 

Ticarî bir faaliyet olmayan bu çalışmalarımızda Beşir Derneği olarak uygulamamız ise şöyledir:

 

3.000 USD bağışta bulunan kişilere; açılan su kuyusuna kriterlerimize ve böl-genin kültürüne aykırı olmayan bir isim vermelerini sağlamaktayız. Maliyeti 3.000 USD’yi aşan projeler de olmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz sebeplere bağlı bazı kuyular 10.000 USD’ye kadar yükselebiliyor, bazı bölgelerde ise su ihtiyacının kuyu yeri-ne çeşme ile karşılanması daha verimli ve gerekli olabiliyor. Bu durumda bazı projeler birleştirilerek proje hayata geçiriliyor. Böyle durumlarda açılan kuyuya veya çeşmeye birden fazla bağışçının ismi veriliyor.

 

Maliyeti 3.000 USD’nin altında gerçekleşen kuyularda ise kalan miktar su kuyusu havuzunda başka bir kuyunun yapılması veya açılan su kuyularının bakım ve onarımı için su kuyusu havuzuna aktarılmaktadır. Ayrıca havuzda biriken bağışlar, kuyuların sonraki yıllarda gerekli bakım ve tadilatları için kullanılmaktadır.

Bir kuyunun ömrü, su kaynağının verimliliği veya kuraklığın şiddeti ile alakalı olarak değişik sürelerde olmaktadır. Bu sebeple yaptığımız projelerde bağışçımıza karşı kullanım süresine dâir hiçbir taahhütte bulunamamaktayız.

Özellikle Afrika ülkelerinde yeterli teknik donanım olmadığından kuyuların mâliyeti çok farklılık göstermektedir. Onun için Beşir Derneği olarak ülke, bölge veya diğer şartlı su kuyusu bağışı kabul etmiyoruz. Kuyunun mâliyetinden önce ihtiyaç analizi bizim için daha önemlidir. Bu sebeple ihtiyacı en âcil olan bölgelerde planlama yapmaktayız.

 

 

Açılan Su Kuyusu Çeşitleri

Beşir Derneği olarak bölgelerin yapısına göre çeşitli su kuyuları açabiliyoruz. Su kuyuları tulumbalı, makaralı, elektrikli, güneş enerjili olarak birkaç farklı türde açılabilmektedir. Derneğimiz için önemli olan husus kuyuların maksimum fayda sağlaması ve uzun ömürlü olmasıdır.

 

Temiz ve içilebilir nitelikte olan suların 40 metre derinlikten itibaren sağlıklı çıkarılabileceği bilgisi çeşitli fizibilite çalışmaları sonucu belirlenmiştir. Dernek olarak biz de kuyularımızı en az 40 metre derinlikten başlayarak artan derinliklerde açmaya çalışıyoruz.

 

Destek Olmak İster Misiniz?

Sizler de yardımlarınızla çatlamış dudaklara bir yudum su olabilir, binlerce insana ulaşan rahmet pınarına ortak olabilirsiniz.

 

 

İyiliği Hediye Et