Zekat Verme Sınırı

Zekat Verme Sınırı

Zekat, sadaka İslam dünyasında kardeşlik, hayırseverlik, yardımlaşma duygusunun gelişmesi ve ihtiyacı olanlara destek çıkılması bakımından çok erdemli bir unsurdur. Allah tarafından farz sunulan zekat, düşkünler, fakirlere verilir. Veya onlara ulaştırmaları için bu işle görevli derneklere de verilebilir. Zekat vermek Kur’an’ı Kerim’de belli kurallara tabi tutulmuştur. Zekat verme sınırı mal varlığınıza göre hesaplanır.

Zekatın Önemi Nedir?

Zekat vermek toplum yararına olması için Allah tarafından İslami koşullar arasında sokulan bir yardım türüdür. Zekat İslam’ın 5 şartından biridir. Allah’ın zenginlik bahşettiği kişiler bu haklarından fakir olan, ihtiyacı olan insanlara sunmalıdır. Bu durum yardımlaşmanın en güzel değerlerinden biridir.

Zekatın önemi toplumda yardıma muhtaç olan yoksul insanların hayatlarını kolaylaştırıyor olmasındadır. Tabiki zekatın yararları sadece bununla sınırlı değildir; insanlar arasında dayanışma, yardımlaşma, şefkat, merhamet gibi duyguları da güçlendirir. Güzel değerlerin benimsenmesini sağlar.

Zekat vermek insanların kalbini temizler, daha güzel duygularla hayatı yaşamalarını ve diğer insanlara bakmalarını sağlar. Zekatı vermesi gereken kişilerle kimlere verilmesi gerektiği de Allah tarafından belirtilmiştir.

Kimlere Zekat Verilir?

Toplumda zekat verilecek olan kişiler başta düşkün ve fakir olanlardır. Borcu elindeki malı geçen kişilere de zekat verilir. Allah yolunda olanlar zekat yardımı alırlar. Yolda kalıp kendi malına erişemeyenlere de zekat yardımı yapabilirsiniz.

En önemli İslami yardımlaşma değerlerinden olan zekat belirli bir seviyenin üzerinde mal varlığı, parası olanlar tarafından verilir. Müslümanlıkta zekat verme sınırı da belirtilmiştir. Allah tarafından zenginlik asli ihtiyaçlarından ve borçlarından fazla olarak nisap miktarı malvarlığına sahip olmaktır.

Zekat Nasıl Hesaplanır?

Asgari zekat verme sınırı nisabın üzerindeki malvarlığınızın %2,5 kadarı zekat olarak bağışlanmalıdır. Sınır denilen miktar nisap olarak isimlendirilir. Nisap miktarı aşıldığında Müslümanlar mal varlıklarının bir kısmını muhtaç olan insanlara vermelidirler. Bir yıl içinde bir defa zekat bağışı yapılmalıdır.

Zekat vermek isteyen Müslümanlar bu miktarı mal varlıklarının büyüklüğü ile orantılı olarak verirler. Zekatın sadakadan farkı ise farz olmasıdır; yani İslam’ın şartları arasında zekat bulunur.

Zekat miktarına tabi olan ve olmayan para, mal varlıkları belirtilmiştir. 80.18 gram altın karşılığı nisap miktarını gösterir. Altının o günkü değerine göre hesaplama yapılır.

Zekata tabi olan varlıklar arasında gayrimenkuller, yatırımlar, para ve gümüş bulunur. Tabi tutulmayan varlıklar ise içinde oturulan ev, araba, ofis ya da mobilyalardır. Zekat miktarından borçlar çıkartılabilir.

Zekat vermek için belirtilen nisap miktarının üzerindeki malvarlığına en az 1 yıl boyunca sahip olmanız gerekiyor. Nisapı aşan malvarlığınızın %2,5 kadarını ihtiyacı olan insanlara verebilir, onları mutlu edip, ihtiyaçlarını karşılamaları için yardım ederken manevi duygularınızı da güçlendirebilirsiniz.

Ne Zaman Zekat Verebilirsiniz?

Zekat verme sınırı Kur’an’ı Kerim’de açıkça gösterilmiştir. Kalbinde Müslümanlık sevgisi bulunan, insanlık ve yardımlaşma değerleri yüksek olan kişiler zekatlarını aksatmadan yoksul, düşkün insanlara sunarlar.

Zekat ödemesi için kesin bir tarih yoktur; senede bir kez zekat verebilirsiniz ve tarihi kendiniz ilk nisaba ulaştığınız tarihe uyarak belirleyebilirsiniz. Zekat hesaplaması yapılırken kameri senenin esas alındığını göz önünde bulundurun. Buna göre bir yıl 354 gündür.

İnsanların çoğu zekat için Ramazan ayını seçse de böyle bir zorunluluk yoktur.

Siz de yoksul, muhtaç insanların yüzünü güldürmek için Beşir Derneği aracılığıyla zekat bağışı yapabilirsiniz. Yaptığınız yardımlar zekat verme şartlarına ve gereksinim önceliklerine göre ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Derneğimiz şeffaf ve güvenilir şekilde faaliyetlerini sürdürür. Verilen bağış miktarları, kimlere ne kadar miktarda bağış verildiği açıkça kaydedilir. Müslümanlığın en güzel unsurlarından olan zekat bağışı ile insanlara destek olun, iç huzurunuzu arttırın.