Zekât Kimlere Farz?

Zekât Kimlere Farz?

Zekât şartları İslami kurallar çerçevesinde belirlenmiş bir yardımlaşma ve dayanışma biçimidir. Verilen zekâtın geçerli olması ve zekâtın farz olması için farklı kriterler belirlenmiştir. Zekât kimlere farz?

  • Müslüman olanlara
  • Akıl sağlığı yerinde olanlara
  • Buluğ çağına ermiş olanlara
  • Hür olanlara
  • Aslı ihtiyaçlarından fazla nisap miktarı mala sahip olanlara zekât farzdır.

Burada zekâtın farz olması için nisap miktarının kişinin ne kadar süredir elinde olduğu konusuna önem taşımaktadır. Farz niteliği taşıması için nisap miktarı malın kişinin elinde en az 1 yıldır bulunması gerekir.

Zekât ibadeti farz kılınmamış kişilerde zekât verebilir. Burada önemli olan esas unsur niyettir. Ancak bu infak zekat değil sadaka olarak ele alınır.

Nisap Miktarı Nedir?

Zekât kimlere farz: Akıl sağlığı yerinde olan, buluğ çağına ermiş, nisap miktarı mala sahip olan tüm Müslümanlara farzdır. Burada nisap miktarının ne olduğunu anlamak büyük önem taşıyor. Nisap kişinin zenginlik ölçüsünü tanımlayan bir kelimedir. Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla mala sahip olan kişiler nisap miktarı mala sahip olan kişilerdir. Bu kişilerin kendileri ulaşarak veya yardım dernekleri aracılığıyla zekât vermeleri farz kılınmıştır.

Hadislerde gördüğümüz üzere nisap miktarının belirlenmesinde belirli kriterler var. Nisap miktarı mala sahip olmak için 80,18 gram altın veya 80,18 gram altın ile aynı tutarda para ya da ticaret malına sahip olmak, 40 koyun veya keçiye sahip olmak, 30 sığır veya 5 deveye sahip olmak nisap miktarı mala sahip olmak demektir. Bunlara veya bunlarla aynı miktarda mal ve zenginliğe sahip olanlar zekât vermekle yükümlüdür. Zekâtın farz olması için bu mallara sahip olmanın üzerinden 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Ayrıca malvarlığının kişiye gelir kar ve fayda getiriyor olması ve kendiliğinden çoğalma niteliğine hakiki veya hükmen sahip olması gerekiyor. Kişi isterse bir yıl geçmeden önce de zekât verebilir.

Zekât Nasıl Verilir?

Zekât kimlere farz: Yukarıda bahsettiğimiz üzere nisap miktarı mala sahip olan ve diğer şartları taşıyan tüm Müslümanlara zekât vermek farzdır. Zekâtın kimlere ve nasıl verileceği konusunda yardımda bulunmak isteyenlerin aklında soru işaretleri oluşabiliyor. Zekât verilen kişinin anne, baba, eş, çocuklar, torunlar, büyükanne veya büyükbaba gibi aile yakınlarından olmaması gerekiyor. Ayrıca zekât verilen kişinin nisap miktarı mala sahip olmaması ve muhtaç bir kimse olması gerekmektedir. Muhtaç kimselerin belirleme konusunda ise görevi yardım dernekleri üstleniyor. Beşir Derneği zekatlarınızı ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş muhtaç kişilere eksiksiz bir şekilde ulaştırmaktadır. Kimlerin ihtiyaç sahibi olduğunun belirlenmesi ve yardımların ulaştırılması konusunda Beşir Derneği telefondan büyük çaba sarf edilmektedir. Sadece ülkemizde değil dünyamızdaki tüm ihtiyaç sahiplerine yardım götürmek için büyük bir çaba ile mücadele ediliyor.

İhtiyaç Sahipleri İçin Birlik Olalım

Zekât kimlere farz: İslam'da her Müslüman kişinin yardımlaşma ve dayanışma ruhu içerisinde mal varlığını başkaları ile paylaşmaları uygun görülmüştür. Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde yoksulluk ile mücadele etmeye çalışan birçok yetişkin ve çocuk yardımlarınızı bekliyor. Beşir Derneği bu muhtaç yetişkin ve çocukların karınlarının doyması ve ihtiyaçlarının karşılanması için daima yardımlarınızı bekliyor. Zenginliğin paylaşıldıkça çoğaldığı gibi İslam dinine inanan herkes için yardımlaşma ve dayanışma ruhani bir değer taşımaktadır. Küçük veya büyük yapılan her yardım sayesinde bir yerlerde muhtaç durumdaki insanlar bazen bir günü bazen birkaç ayı ihtiyaçları giderilmiş bir şekilde mutlu geçiriyor. Zekât vermek için aracılık eden dernekler arasında bulunan Beşir Derneği olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardımlarınızı bekliyoruz.