Yetim Malı ile İlgili Ayetler

Yetim Malı ile İlgili Ayetler

Ergenlikten babası ölmüş olan çocuklara yetim denilmektedir. Anne babası terk etmiş olan çocuklarda yetim sayılmaktadır. Yetimlere yardım etmek ve onların hakkını gözetmek İslam’da da en güzel davranışlar arasında sayılmaktadır. Kur’an’da yetim malı ile ilgili ayetler ve yetime yardım etmenin güzelliğini anlatan ayetler bulunmaktadır.

Yetimlik ile İlgili Ayetler

Nisa suresinde anne babaya, yakın akrabaya, yetimlere, muhtaçlara, komşulara, arkadaşlara, yolda kalanlara, hizmetçi ve işçilere iyilik yapmak ve iyi davranmak emredilmiştir. Nisa suresinden anladığımız üzere iyilik yapmak ve iyi davranmak hususunda dikkat etmemiz gereken kişiler arasında yetimler de bulunmaktadır.

Hıcr suresinde Mü'minlere kol kanat germek, onlara karşı alçak gönüllü olmak ve korumak emredilmiştir. Burada kol kanat gerilip korunacak kişiler arasında yetimler de bulunmaktadır.

Yetim malı ile ilgili ayetler arasında en çok dikkat çekenlerden bir tanesi Duha suresinde bulunuyor. Duha suresinde yetime haksızlık yapmamak, yüzüne ekşitmemek, yardım isteyen yetimi boş çevirmemek gerektiği belirtilmiştir. Buradan yetime sadece iyi davranmanın yeterli olmadığını, onlara yardımda bulunmanın önemini anlayabiliriz.

Yetim malı ile ilgili ayetler arasında dikkat çekenlerden bir tanesi de bakara suresinde bulunuyor. Bakara suresinde söylenene göre yetimlerin durumunu düzeltmek ve onları iyi yetiştirmek en hayırlı olan davranıştır. Bakara suresinde yetimlerin bizim kardeşimiz olduğu belirtilir. Buradan anlayacağımız üzere yetim kardeşlerimizin durumlarını düzeltmek ve onların iyi yetişmesini sağlamak Allah katında en hayırlı davranışlardan bir tanesi olarak kabul edilir.

İnsan suresinde geçen ayette Müslümanların Allah'a olan sevgileri için mala olan sevgilerine rağmen yemeklerini yoksullarla, yetimlerle ve tutsaklarla paylaştığı ifade edilmiştir. Buradan anlayacağımız üzere yetim doyurmak sadece iyi bir davranış olduğu için değil Allah'a olan sevgiyi kanıtlamak için de yapılması gereken bir davranıştır.

Maun suresinde ise yetime kötü davrananlardan bahsedilir. Yetimi itip kakanların ahiretteki ceza ve ödül yalan saydıklarından bahsedilmiştir.

Yetimlik ile İlgili Hadisler

Yetim malı ile ilgili ayetler kadar yetim malı ile ilgili ve yetime iyi davranmanın önemi ile ilgili hadisler de dikkat çekmektedir.

Peygamber Efendimiz işaret parmağı ile orta parmağını göstererek yetimi koruyup kollayan kişiyle cennette bu şekilde birlikte olacağını ifade etmiştir. Aynı zamanda yemeklerin en kötüsünün fakirlerden esirgenip zenginlerin çağırıldığı düğün yemekleri olduğunu söylemiştir.

Hz. Enes İbni Malik'in söylediğine göre 2 kız çocuğuna ergenlik çağına gelinceye kadar İslami eğitim veren ve yetiştiren kişi ile kıyamet günü yan yana olacaktır.

Hz. Sa'd İbni Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab Allah’ın bize yardım edip rızık vermesini sebebinin rızkın zayıflar ile paylaşılması olduğunu söylemiştir. Buradan anlayacağımız üzere Allah’ın bize verdiği rızık yardıma ihtiyacı olanlar ile paylaşmak üzere verilmektedir. Yardıma ihtiyacı olanların en başlarında ise yetimler gelir.

Beşir Derneği ile Yetimlere Yardım

Hem ülkemizde hem de dünyada annesini, babasını kaybetmiş veya ebeveynleri tarafından terk edilmiş birçok çocuk var. Bu çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanıp topluma kazandırılmaları ise bizim elimizde. Yetim çocuklara yardım edilmediğinde suç örgütleri tarafından kullanıldıkları sıklıkla görülmektedir. Sahip çıkılmayan yetim çocuklar dilendirilmekte, uyuşturucu satışına zorlanmakta ve çocuk ticaretine kurban gitmektedir. Kendisini koruma yetkisi bulunmayan bu çocukların koruma altına alınmaları ve iyi bir eğitim verilerek topluma yararlı hayırlı insanlar olmaları sizin yapacağınız yardımlara bağlı. Unutmayın ki Allah katında yetimlere yardım etmek en hayırlı davranışlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Hem Allah'ın sevgisini kazanmak hem de rızkınızı yetim çocuklarla paylaşmak isim yardımlarımızı ulaştırmak üzere Beşir Derneği ile iletişime geçebilirsiniz.