Suriye Tarihi Pdf

Suriye Tarihi Pdf

Suriye senelerdir bir savaşın içerisinde buda birçok yıkımı beraberinde getirdi. Birçok yer yıkıldı ve bir sürü insan ise hayatını kaybetti. Hala Suriye’de her gözünü açan insan hayat korkusu ile dünyaya gözlerini açıyor ve ölüm korkusu ile yaşamak zorunda kalıyor. Bu sebeple Suriye Devleti’de artık halkına bakamıyor ve işsizliğin doğması ile birlikte aynı zamanda oldukça da açlık çekilebilmekte. Orada yaşamak zorunda olan insanlar her gün birçok zorlukla karşı karşıya kalıyor ve günlük yaşamlarında nasıl geçinecekleri konusunda kara kara düşünüyorlar. Suriye Tarihi pdf denildiğinde ise Suriye’nin nasıl bu hale geldiğini merak eden birçok insan var İşte;

Suriye Tarihi

Suriye son derece bereketli topraklar üzerine kurulmuştur Mezopotamya döneminde. Aynı zamanda kurulduğu tarih boyunca ise ekonominin ve ticaretin yürüdüğü önemli ülkelerden biri olmuştur. Suriye halkının kurduğu imparatorluk ise beyliklerin uzun süre yaşam alanları arasında yer almıştır ve burada yaşam kurmaya başlamıştır insanlar. Akdeniz’den Zagroslara kadar uzanan bu devletin ismi ise Yunanlılar tarafından verilmiştir ve içerisinde de birçok insanı barındırmıştır. 1922’ye kadar ise Suriye adında herhangi bir devlet kurulamamış ve Suriye devleti tek devlet olmuştur bu isimdeki insanlar burada rahatça hayatını sürdürebilmekte ve yaşamını idame ettirebilmektedir. Ancak Suriye coğrafik isimler arasında ve topluluklar arasında konulmuş ve ismi verilmiştir. Yunanlılardan sonra ise Persler, Araplar ve Osmanlı devleti kullanmıştır. Suriye coğrafyası ise 1946 da bağımsızlığına kadar kesin olarak belirlenememiştir. Asur imparatorluğu döneminde ise son derece geniş bir coğrafi alanı kaplarken gittikçe de alanını genişletmekteydi. Yani Suriye tanımlaması ise tamamen bölgedeki yabancı yöneticilerin alanını genişletmesi ile tamamlanabiliyordur. Suriye Tarihi pdf denildiğinde ise 11 yüzyıl ise Selçuk ve Haçlı seferlerinin başladığı ve tarihte kesin olarak Suriye’yi ayaklar altına alıp tahrip ettiği bir tarihin başlangıcı olmaktadır. Bu süreden sonra gitme kalma savaşları başlamış ve imparatorluk savaları ile son derece zaman kaybedilmiş ve insanlar ölmeye başlamıştır1963 yılında ise Baas Partisi kurulmuş ve bunun üzerinden bir takım olaylar yürümeye başlamıştır. Bununla beraber halk ikiye ayrılmış ve bunun problemleri o dönem bütün Suriye’ye yansımıştır. Suriye Baas Partisi içinde sağ- sol ayrılığı 1966’da doruğa çıkmıştır. 1973 yılında ise Mıdır ile birlikte İsrail’e karşı giriştiği savaşı kaybetmiş ve Lübnanla tarihten gelen yakın ilişkilerini sürdüren Suriye 1975’de patlak veren savaşta değişik müdahale biçimleri ile yardımcı olmaya çalışmış ancak 1976 tarihinde 35.000 askeri Lübnan’a göndermiştir. Suriye, İsrail ile İsrail arasındaki düşmanlık ise etkisinden ve hızından hiçbirley devam etmeden 1990’lı yıllara kadar devam etmiştir. Ve Suriye bu durumdan son derece yara almış ve ülkesinde ise oldukça gerilemiştir. Bunların yerine gelmesi ve de eskisi gibi olması ise son derece zor olacaktır. 1991’de ise Suriye Madrid Barış konferansı’na katılarak Ortadoğu’daki barış görüşmelerine katkı vermiş ve de Suriye 1988’de Irak- İran savaşının sona ermesinden sonra ise bölge devletleri ile ilişkilerini yeniden düzeltme yoluna gitmiştir. Suriye Esat yönetiminde geçmişten daha farklı bir çizgi veya arayış içerisinde olup 2000’li yıllarına girmiştir bu olaylardan sonra. Ayrıca Esat Suriye’de bütün Suriye düzenini değiştirmiş olumlu yönde birçok farklı düşünce katarak Suriye tarihinde ise unutulmaz bir politika izlemiştir. 10.06.2000 tarihinde ise yaşamına veda etmiştir. Suriye’nin bu sebeplerden oldukça zorlayıcı ve savaşlarla süren bir tarihi olmakla beraber hala daha bununla mücadele etmek zorunda kalan bir ülkedir. Bu sebeple Suriye Tarihi pdf denildiğinde başından birçok olayın geçtiği söylenebilir.