Su Kuyusu Bağışları

İnsanın yaşayabilmesi, hareket edebilmesi, konuşabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için asli ihtiyaçlardan biri ve temeli ‘Su’ dur. Su kaynaklarını oluşturan akarlar, nehirler, yer altı kaynakları, yağmur çağlar boyunca insanın su ihtiyacını sağlamak için var olmuştur. Fakat dünyanın farklı bölgelerinde su kaynakları yetersiz seviyede ya da kullanılamayacak düzeydedir. Bu nedenle su yokluğu çeken insanlar kilometrelerce mesafeden ya da yakın mesafedeki kullanılması sağlık için zararlı kaynaklardan su temin etmeye çalışmaktadırlar. Hayırsever Dernek ve kurumlar bu bölgelerde Su Kuyusu Çalışmaları yürüterek su ihtiyacı miktarını en aza indirgemeye amaçlamaktadırlar.

Su Kaynağı Verileri

Dünya nüfusunun beşte biri içilebilir temiz sudan mahrum bir şekilde hayatlarını sürdürüyor. 748 milyon kişi, bir başka deyişle her 10 kişiden biri güvenilir suya erişemiyor. Dünyadaki okulların üçte birinde ve her türlü tıbbi, sosyal mekanlarda güvenilir su bulunmuyor. Her yıl başta çocuklar olmak üzere 10 milyon kişi sudan kaynaklanan salgın hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor veya hastalıklı bir hayat sürdürüyor. Bu coğrafyalar da su temin etmek için bu bölgelerdeki insanlar, kilometrelerce mesafelerden kullanıma uygun olmayan ve kolera, tifo, dizanteri zatürre gibi çeşitli ağır hastalıklara sebep olan suları taşıyarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadırlar. Yapılan Su Kuyusu Çalışmaları ise hastalık, imkânsızlık gibi birçok olumsuz hayat şartını önleyecek şekilde içinde çocukların da bulunduğu birçok insana yardımcı olmakta ve hayatını kurtarmaktadır.

Su Kaynağına Ulaşmada Zorlu Süreç

Medeniyetlerin ve yaşamın mimari yapı taşı olan suyun az olma sebepleri farlı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Coğrafi koşullar, iklim şartları, akar ve kuyuların olmaması, mevcut suyun tüketilmeye sağlık açısından uygun olmaması, var olan su kaynaklarının ticari maddeye dönüştürülüp tekele alınması gibi birçok etken insanları sudan mahrum etmektedir. Bu süreci yapılan yardımlar aracılığıyla çözüme ulaştıran en değerli yol ise yer altı kaynaklarına başvurarak Su Kuyusu Çalışmaları gerçekleştirmektir.

Beşir Derneği ve Su Kuyusu Çalışmaları

Beşir Derneği olarak Su Kuyusu Çalışmaları kapsamında başlattığımız projelerden elde edilen gelir veya yerel iş birliği yaptığımız kurumların talepleri üzerinden çalışma başlatılır. Dünya sağlık örgütü verileri ve ülke verileri üzerinden de durum tespiti yapılarak projeye başlanır. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Çad, Etiyopya, Tanzanya gibi temiz içme suyu bulmakta sıkıntı yaşayan coğrafyalarda belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilmektedir. 

Su Kuyusu Çalışmalarının açma süreci ve maliyeti, bölgenin ekonomik, sosyolojik, fizikî ve politik şartlarına ve imkânlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu süreç en geç 8 ay içerisinde tamamlanmaktadır. Maliyeti ise sayılan sebeplerden dolayı belli bir rakama sahip değildir. Genel olarak ise 3000 USD-10000 USD arası gelir bir kuyunun maliyetini karşılayabiliyor.

Yardımlarınız sayesinde birçok kişi ihtiyacı olan suya kavuşabilir ve kalan hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilir.