Sosyal ve Kültürel Yardımların Toplumdaki Yeri

Sosyal ve kültürel yardımların toplumdaki yeri

İnsanlık tarihi eski çağlardan beri toplumlar halinde birlik beraberlik ve dayanışma içinde geçmektedir. Kavim göçleri, yerleşik düzen, kasaba ve köy yaşantıları toplumdaki bireylerin beraberliği doğrultusunda olumlu ve olumsuz birçok etkiyi de beraberinde getirmiştir. Sosyal yaşantıda toplumda yer edinen ve edinemeyen, zulüm eden ve mazlum olan, içe ve dışa dönük bireylerin birbirinden farklı hayatları süregelmiştir. Bir diğer yandan toplumların bu ayrımları kontrol altına almak için düzenlediği farklı gruplar oluşmuş ve kültürel dayanışma kavramını yaşantılarına yerleştirmişlerdir. Resmî kurumlar, dernek ve vakıflar toplum refahı için farklı metotlar geliştirerek Sosyal ve kültürel yardımları yürütmüşlerdir.

Sosyal ve kültürel yardımlara ihtiyaç duyan bireyler

Sosyal ve kültürel yardımlara ihtiyaç duyan bireyler; iç ve dış savaş mağduru olan, açlık ve yoksulluk sınırında yaşantılarını süren ya da kişilerin günlük yaşantısında yardımlaşma, dayanışma, arkadaşlık ve komşuluk hukukundan mahrum kalma ve benzeri nedenlerle psikolojik ve sosyal yokluk duyan kimselerdir.

Sosyal ve kültürel yardımlar vakıf geleneğinin mirasıdır

Osmanlı’ da toplum içi dayanışmayı güçlendirmek adına devlet idarecileri ve gönüllü yardımseverler tarafından birçok vakıf kurulmuştur. Vakıfların yaygınlaşma ve yer edinmesine “sadaka, infak ve hayırda yarışma” ya teşvik edici mahiyetteki ayetlerin yanı sıra şu hadis-i şerifler etkili olmuştur.

“Âdemoğlu vefat edince ameli kesilir, ancak üç hususta müstesna: Sadaka-i cariye, faydalı ilim ve kendine dua eden hayırlı evlat”

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır. Vakfın en hayırlısı da insanların en çok duydukları ihtiyacı karşılayandır.”

Vakıfların ve bireylerin inşa ettikleri cami, medrese, hastane, han, hamam, köprü, çeşme, külliye, su tesisi, aşevi gibi çeşitli Hayratların özü olarak günümüzdeki yardım derneklerine Sosyal ve kültürel yardımlar ve yardımlaşma miras kalmıştır.

 

 Beşir Derneği ve Vakıf Mirası Olan Sosyal ve Kültürel Yardımlar

 Beşir Derneğinde yürütülen Sosyal ve kültürel yardımlar içerisinde yardımlaşmayı, dayanışmayı, merhameti, beraberliği, mazlumu ve yetimi kollamayı, insanların ruhi ve dünyevi ihtiyaçlarını gidermeyi barındırır. Maddi olarak aracı olduğu destekleri manevi dayanışmayla kuvvetlendirerek topluma örnek teşkil edecek projelerin kuruluşunu sağlar. Asık bir suretle yapılan yemeğin yiyene fayda vermeyeceği gibi isteksiz bir gönülle yapılan yardımların insanların ihtiyaçlarını gidermeyeceğini bilerek Sosyal ve kültürel yardımları yerine getirir. Beşikteki yetimden elinde bastonu olan dedelerimize kadar hizmeti, iyiliği ve yardımseverliği iletir.  Sosyal ve kültürel yardımları kuvvetlendirmek adına panel, meslek edindirme kursları, konferans ve seminerler, yazılı ve görsel yayınlar düzenlenmektedir. Bu etkinlikleri içinde barındıran çeşitli projeleri yürürlüğe geçirerek yardımsever bireylere; toplumun eksik ve ihtiyacını iletmektedir. Yardımsever gönüller olarak; Beşir Derneğinin yürüttüğü Sosyal ve kültürel yardımlara destek olup tanımadığınız bireylerin kalbinde iyiliği yeşertebilirsiniz.