Sosyal Market Projesi Beşir Derneği

Sosyal Market Projesi Beşir Derneği

Zenginden alıp fakire veren alışılmışın dışında yeni bir hizmet modeli olan Sosyal Market Projesi Beşir Derneği tarafından yürütülen nitelikli insani yardım faaliyetidir. İhtiyacı olan insanlara sosyal dengeyi sağlayan bir terazi gibi hizmet verme amacı ile oluşturulan proje ile daha fazla aileye ulaşmak hedeflenmektedir. 

Sadaka Taşları Yerine Market Kültürü

Geçmişin sadaka taşlarını bugünün yaşam tarzı ile birleştirdik ve sosyal market projesini hayata geçirdik, geçmişte gizli saklı yapılan veren el ile alan elin bilinmediği bu kültürümüzün bugün yaşanmasına vesile olmak istedik ve hayırseverlerimizin desteği ile başardık. Paylaşım Noktası adını verdiğimiz marketlerde gıdadan giyime, temizlik ürünlerinden ev gereçlerine kadar aklınıza gelecek her türlü temel ihtiyaç malzemesini bulmak mümkün. 

Ayni Yardımlardan On Binlerce Aile Faydalanıyor

Bağışçılarımız tarafından ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmak üzere bağışlanan bu ayni yardımlardan on binlerce aile faydalanıyor. Ülkemizin birçok yerinde bulunan Sosyal Market Projesi Beşir Derneği faaliyeti olan paylaşım noktalarında muhtaç aileler utanç yaşamadan, rencide edilmeden gönüllerince ihtiyaçları ne ise onu karşılayabilmekte. 

Limitler Sosyal Yardımlar Komisyonu Tarafından Belirlenir

İhtiyacı ürünü alma, deneme ve değiştirme seçeneğine sahip olan ihtiyaç sahipleri sosyal yardımlar komisyonu tarafından belirlenen limitler dahilinde ücretsiz bir şekilde 3 aylık, 6 aylık ya da 12 aylık zaman aralıklarında alışveriş yapma imkanına sahip olmaktalar. 32 farklı bölgede bulunan paylaşım noktalarında 11.00 ila 17:00 saatleri arasında alışveriş yapan insanlar farklı zaman dilimleri içinde alışveriş yaptığı için başka aileler ile karşılaşmazlar. 

Bağışçı Sistem Üzerinde Takip Edebilir

Sosyal Market Projesi Beşir Derneği tarafından şu şeklide işletilmektedir; öncelikle derneğimiz tarafından geliştirilen bir sistemde bağışçı ismi altında ürünler barkodlanır ve kayıt altına alınır. Bunu bağışçı sistem üzerinde takip edebilir ve bağışladığı ürününü nerede ve ne kadar dağıtıldığını öğrenebilir. 

Sistem Sadaka Taşı Sistemi İle Birebir Benzer

Bu işlemlerin ardından ürünler makbuz karşılığında tüketiciye yani ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılır. Sistem eski dönemlerde ki sadaka taşı sistemi ile birebir benzer şekilde yürütülmektedir yani bağışı yapan ile bağışı alan kişiler gizlidir, alenen ilan edilmez ya da rencide edilmezler

Bağışçının Vergi Matrahından Düşer

Gıda bankacılığı kapsamında Sosyal Market Projesi Beşir Derneği aracılığı ile paylaşım noktalarında ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için bağışlanan gıda, giyim, yakacak ev gereçleri, temizlik ürünlerinin tamamı yılsonu bağışçının vergi matrahından düşürülmektedir. 

Amacımız Paylaşım Noktalarımızın Sayısını Arttırmak

Modern çağın niteliklerine uygun olarak yardıma muhtaç insanlara el uzatmak amacı ile kurulan paylaşım noktalarımızın sayısını arttırmak için daha fazla bağışçıya ve hayırsevere ihtiyacımız var. Kültürümüzde var olan yardımlaşma ve dayanışma kültürünün devamı niteliğinde ki sosyal marketler ihtiyaç sahiplerinin onurunu ve gururunu koruyan özellikte olup gerçek anlamda ihtiyaç duyduğu ürünleri kendisinin seçmesine de olanak sağlamaktadır. 

Toplumsal Sorumluluğumuzun Bilincindeyiz

Toplumsal sorumluluğun bilinci içinde olan bağışçılarımız ve dernek personeli ile gönüllülerimizin hep birlikte hayata geçirdiği paylaşım noktalarımız yalnız Türkiye’de değil dünyada ki mazlum Müslümanlarında faydalanması amacı ile ulaşabildiğimiz her bölgede var olmasını planlıyoruz. Bunu gerçekleştirmek için daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyoruz ancak projeye destek olan hayırseverlerimizin sayısı da her geçen gün artıyor kısa sürede hedefi yakalayacağımıza inanıyoruz.