Nisap Nedir Kısaca

Nisap Nedir Kısaca

Nisap Nedir?

Nisab, İslamiyet’te zengin sayılabilmek için ölçü birimidir. Sadaka miktarınız, zekâtı ve kurban ibadetini yapabilmek için belirtilen zenginlik kıstaslarına uyulacak miktarı kast eder. Kişinin var olan borcundan ve gerekli asıl ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra arta kalan, belirli bir miktar ölçüde kalan mal ya da paraya sahip olan kişi dini bakımdan zengin sayılmaktadır. Yani nisap nedir kısaca anlatmak gerekirse kişinin var olan borçları elindeki asli ihtiyaçları için kullanılan mallardan düşüldükten sonra elde belli bir miktar mal ya da para kalıyor ise bu kişi zengin sayılmaktadır.

Nisap Miktarı Nasıl Hesaplanır?

Nisap miktarı kadar parası ya da malı olan kişi zengin sayılacağı için böyle bir kişiye sadaka ya da zekat verilmez, ayrıca böyle kişilere kurban kesmek de vaciptir. Sadaka- i fıtır da vermesi gerekmektedir. Hem borçtan hem de ailenin günlük ihtiyaçlarından fazlasını karşılamaya yetecek kadar olan para veya malın varlığının üzerinden 1 yıl geçtiği takdirde bu para ya da malın zekâtının da verilmesi gerekmektedir. Nisap nedir kısaca bahsetmek gerekirse nisap, zengin olmanın en alt sınırı demektir.

Nisap Hz. Muhammet (s.a.v)tarafından da açıklanmış ve belirtilmiştir. Belirtilen nisap sınırları Peygamber efendimizin zamanında o dönemin şartlarına göre belirlenmiştir. O zamanın Müslüman toplumunun yaşam standartlarına göre belirlenmiş bir miktardır.

Nisap Miktarı Ne Kadardır?

Nisap miktarı Peygamber efendimiz Hz Muhammed (s.a.v.) hadisi şeriflerinde belirttiği üzere 80.18 gr altını ya da daha üzerinde altın olması, bu ederde parası olması ya da 80.18 gr altının ederi kadar ticaret malı olması nisap miktarı sayılır. 40 koyun ya da keçi sahibi olmak 30 sığır veya 5 deve sahibi olmak da zengin olarak sayılmaktadır. Bu miktarı olan kişiler, peygamber efendimizin zamanındaki yaşam standartları düşünüldüğünde oldukça zengin sayılacağı aşikardır. Nisap bu şekilde belirlenmiştir. Sosyal ve ekonomik şartlar değişmediği için peygamber efendimizden sonraki dönemlerde de değiştirilmemiştir.

Asli İhtiyaçlar Nelerdir?

Nisap nedir kısaca bahsettikten sonra asli ihtiyaçların ne olduğunu da açıklamak gerekmektedir. Asli ihtiyaçların bir diğer adı da havaic- i asliyedir. İnsanın temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı eşyalardır. Bu eşyalar için zekât vermek gerekmez. İslamiyet’te insanlara taşıyamayacağı yük yüklenmez. Bu anlamda var olan temel ihtiyaçların zekâtı verilecek diye bir durum söz konusu değildir. Kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ve kendisinin kullandığı asli ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı kadar fazla mal ya da para olması durumunda kişi o zaman zengin sayılacağı için bu durumda sadaka, kurban ve zekât gibi maddi ibadetlerin yapılması gerekmektedir. Kişinin asli ihtiyaçları hayatını sürdürmekte kullandığı temel şeylerdir. Mesela oturulan ev, ev eşyaları, giyilen elbiseler, mesleğin icra edildiği makineler, motorlu ya da motorsuz kullandığı araçlar, okunulan kitaplar vb şeylerdir.

Kişinin evinde ya da işyerinde bulunan, geçimini sağladığı parayı kazanmak için kullandığı araç ve gereçler, makineler ve gerekli tüm ekipmanlar temel ihtiyaç olarak geçmektedir ve bu yüzden bunlar için zekat ödemek gerekmez. Nisap nedir kısaca bahsettikten sonra, kişinin hayatını idame ettirmek için kullandığı mal ve paradan başka, elinde para veya mal var ise tüm borçları düşüldükten sonra hala mal ya da para kalıyorsa ve bu kalan mal ya da para 80.18 gr altına eşdeğer ise o zaman kişi nisap miktarı kadar mala sahip demektir ve kişi, maddi ibadetleri yapmakla yükümlüdür. Çocuklar ve akli dengesi yerinde olmayan kişiler maddi ibadetlerden sorumlu değildirler.