Kurbanla İlgili Hadisler

Kurbanla İlgili Hadisler

Dinimizce üzerimize farz kılınan Kurbanla İlgili Hadisler aracılığıyla bizlere iletmiştir onlardan bazıları şunlardır;

Kurbanla İlgili Hadisler ve Allah’ı anmanın önemi şöyle belirtilmiştir;

Cundub b. Sufyan Radiallahu Anh şöyle buyurmuştur: Kurban bayramında Hz. Muhammed aleyhisselam ile beraber bulundum. Cami’de birlikteydik, namazını kıldı ve selam verdi, cemaat dağılmadan önce kesilmiş olan bazı kurban etlerini gördü. Bunun üzerine: “Kim namazdan önce kurbanını kestiyse onun yerine bir kurban daha kessin. Kim kesmemiş ise besmele ile kessin” buyurdu. (Müslim)

Kurbanla İlgili Hadisler bize yol göstermek ve bilgilenmemiz açısından iletilmiş birer armağandır. Allah’ın kelamının geçtiği her söz mutlaka ki güzeldir.

Enes Radiallahu Anh şöyle buyurmuştur: Hz. Muhammed Aleyhisselam kurban bayramının ilk günü: “Kim kurbanını namaz kılınmadan önce kestiyse iade istesin” buyurdu. Bu söz üzerine aralarından biri ayağa kalkıp: “Ey Allah’ın Resulü, Bu, et yeme isteği olan bir kurban bayramı gündür” dedi ve komşularının yemeğe olan ihtiyaçlarını anlattı. Bunun söz üzerine Hz. Muhammed kendisini onaylar bir vaziyet aldı. O kişi: “Bende bir oğlak vardır ki bende et için kesilen iki koyundan daha faydalıdır. Onu (kurban olarak)kesebilir miyim?” diye sordu. Hz. Muhammed da ona izin verdi. Ben onun aldığı bu izninin başka Müslümanlara ulaşıp ulaşmadığını bilmiyorum. Hz. Muhammed koç kesti. Daha sonra insanlar koyun sürüsüne doğru ilerleyip sürüyü aralarında pay ettiler. (Müslim)

Allah’a yakınlaşmak adına yapılan eylem anlamına gelen kurban kelimesi, dini bir terimdir. Kurban kelimesi Kur’an-ı Kerim sayfaları boyunca üç yerde geçmektedir fakat anlamı ve önemi oldukça büyüktür. Yukarıda yer alan hadis ise Hz. İbrahim’in Allahtan iki oğlu yerine ateşte yakılabilecek bir kurban istediği belirtilmektedir. Bu hadiste kurban kelimesi Allah’a yakınlık anlamı ile kullanılmıştır.

‘Birikimlerinizi Allah yolunda harcayın ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik edin ve yaptığınızı güzel yapın. Allah iyilik eden ve işini güzel yapanları sever.’ Bakara-195. Ayet

Anlamı şöyledir; Durumu olan her kimsenin kurban kesmesi dinen bir yükümlülüktür. Durumu olup, günahını bilip, kurbanını kesmeyenler ise kendi kendilerini günaha sokmaktadırlar. Bu durumu bildiği için mutsuz bir şekilde kurban keseni ve insanlarla paylaşmayı Allah şüphesiz ki görür.

Kurbanla İlgili Ayetler

  • ‘Biz onu büyük bir kazaya uğramaktan kurtardık’ Saffat; 107. Ayet

Anlamı şudur; Hz. İbrahim uyuduğu bir gece oğlunun boğazını kestiğini görmüştür, gördüğü rüyayı oğluna anlatan Hz. İbrahim oğlunun verdiği cevap (o halde gerekeni yap) karşısında ne yapacağını bilemez haldedir. O yıllarda sürekli olduğu gibi Hz. İsmail’i kurban kesmek isteyen Hz. İbrahim Allah’ın ona seslenmesiyle bu işten vazgeçmiştir ve oğlu da büyük bir kazadan dönmüştür.

  • ‘Gelsinler de, onlara bahşedilmiş yararlara tanık olsunlar ve Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine belli günlerde Allah’ın ismini ansınlar. Onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.’

Anlamı şudur; Eski zamanlarda tapınak kelimesinin anlamı kamu alanı demekti ve Sümerler zamanından beri kullanılmaktaydı. O çağlarda yaşayan insanlar elbise, altın, buğday, hayvan gibi şeyleri buraya getirir üzerlerine Allah’a aittir yazarlardı. Bu alana getirilmiş her şey Allah’a ait demekti. Bunlardan nasiplenenler ise yoksullar, kimsesizlerdi. Burada saklanan eşyalar uzaktan gelen fakir ve yoksul kimseler için kesilir ve yedirilirdi ayette geçen ‘siz de yiyin’ kelimesi onlar için söylenmiştir.

  • ‘Hac mevsiminde ticâret yaparak Rabbinizden rızık talep etmenizde hiçbir günah yoktur.’ Bakara 2/198. Ayet

Hacca işi nedeniyle yolu düşüp burada kurban kesen kimseden Allah razıdır. Kesecekleri kurban gününü kaçırmadıkları ve kestikleri hayvanları ihtiyacı olanlara dağıttıktan sonra Allah’ın kapısı herkese açıktır. Fakat şu husus unutulmamalıdır ki kestikleri eti kendilerinin yemesi mubah, yoksullara yedirmesi ise vaciptir.