Kurbanla İlgili Ayet ve Hadisler

Kurbanla İlgili Ayet ve Hadisler

Kurban Bayramı Müslümanların en önemli iki bayramından bir tanesidir. Kurban Bayramı’nda kurbanlar kesilir, akrabalar ziyaret edilir, kabirler ziyaret edilir, kurban etleri dağıtımı fakir fukara mutlu edilir. Kurban kesmenin önemini kurbanla ilgili ayet ve hadisler açıkça gösteriyor. 

Kurbanla İlgili Ayetler

Kurbanla ilgili ayet ve hadisler incelendiğinde kurban kesmenin Allah için yapılması gerektiğini ve paylaşmanın önemli olduğunu görebiliyoruz. 

Saffat suresi 107. ayette Hz. İbrahim’e bir kurbanlık verilerek Hz İsmail'in kurtarılması anlatılmaktadır. 

Maide suresi 95. Ayette ihramdayken  av hayvanı öldürmemek emredilmiştir. Kasten öldüren kişinin cezası vardır. Bunu yapan kişi ya kurban kesmeli ya yoksullara yardım etmeli ya da oruç tutmalıdır. 

Maide suresi 97. ayette Allah Kâbe’yi, Beytülharâm’ı, haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları insanların maddî ve mânevî hayatları için destek kıldı

Hac suresi 28. ayette insanlara kendilerine rızık olan verilen kurbanlık hayvanların üzerine belirli günlerde Allah'ın adını anmak gerektiği, kurbanlık hayvandan yemek ve yoksula yedirmek gerektiği anlatılır. 

Hac suresi 33. ayette kurbanlık hayvanların bizim için belli bir zamana kadar yararlı olduğu, daha sonra kurbanlık olarak Beyt-i Atık Kabe'ye varacakları söylenmiştir.

Hac suresinin 36. ve 37. ayetinde kurbanlık büyükbaş hayvanların dini nişanelerinden kılındığı, kurban edilirken Allah'ın adını anmak gerektiği söylenir. Ayrıca burada ölen hayvanın etinden hem kesen kişinin yemesi hem de istemek zorunda kalan ve isteyemeyen fakirlere yedirilmesi söylenmiştir. Kurbanlık hayvanların Allah tarafından şükretmemiz için gönderildi ifade edilir. Kurbanın etleri veya kanı Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan bizim teslimiyetimizdir. Kurban bu açıdan önem taşıtan bir ibadettir. Kesilen kurbanın ihtiyaç sahipleri ile paylaşılması da Allah katında önemlidir. 

Kurbanla İlgili Hadisler

Kurbanla ilgili ayet ve hadisler gösteriyor ki Allah için kesilen kurbanın fakir ve fukara ile paylaşılması önem taşımaktadır. 

Müslim'in söylediğine göre Hz. Muhammed peygamberimiz Her kim namazdan evvel keserse ancak kendi nefsi için kesmiş olur. Her kim namazdan sonra keserse kurbanı tamam olmuş ve müslümanların sünnetine uymuş olur iletmiştir. 

Ayet ve Hadislerden Anladıklarımız

Kurbanla ilgili ayet ve hadisler kurbanlık hayvanların dünyaya bizim için gönderildiğini göstermektedir. Kurbanlık hayvan kesilirken Allah'ın adı anılmalı ve onun için kesilmelidir. Kurban Bayramı'nda namazdan sonra kesilmesi daha uygun bir davranıştır. Kurbanla ilgili ayet ve hadisler açıkça gösteriyor ki kurban kesildikten sonra etinin fakir ve fukara ile paylaşılması, ihtiyaç sahiplerinin duyurulması gerekmektedir. Kurban kesme gücü bize verilen bir rızktır ve bu rızkın sahip olmayanlar ile paylaşılması gerekmektedir. Sizde ayet ve hadislere uygun olarak ihtiyaç sahiplerine kurban bağışı yapmak isterseniz Beşir Derneği ile iletişime geçebilirsiniz. İhtiyaç sahibi yoksul ve kimsesiz kişilerin et ihtiyacını karşılamak için bağışlarınızı bekliyoruz. Dünyada yoksulluk tamamen son bulmadıkça bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz.