Kurban Kesmesek Ama Vekâlet Versek Olur mu?

Kurban Kesmesek Ama Vekâlet Versek Olur mu?

Kurban bayramları her yıl tüm Müslüman âleminin bir araya gelerek kutladıkları bir bayram niteliği taşıyan ibadet çeşididir. Kişiler kafalarına takılan Kurban Kesmesek Ama Vekâlet Versek Olur mu?  Diye sorduklarında bu iki şekilde yapılmaktadır. Sözlü ve yazılı olmak üzere iki şekilde yükümlülüğü vardır. 

Vekalet Neden Verilir?

Kurban kesemeyecek olan fakat bunu para ile vekalet vererek kestirme ve yardım yapılarak yapacak olanlar olabilir. Kişi başkası adına vekalet verip kestirebilir. Sözlü vekalet, kişi kurbanı kesmeyip kendisi seçtiği bir kişiye seni kurbanım için vekil kılıyorum, sen sorumlusun dediğinde vekaleti sözlü olarak bir başkasına vermiş olur ve o kişide onun adına vekil olarak kurban kesim işlerini halleder. Yazılı vekalet, kişi seçtiği kişi adına düzenlediği bir yazılı belge ile kurban kesiminin amacını, bir kuruma mı olacağı, bir şahsa mı kesileceği yazılı bir şekilde beyan edilir.

Kurban kesmesek ama vekalet versek olur mu? Yazımızda, bu durumun kabul olabileceği dinen sayılır, hangi durumlarda geçerli olur, kişi kurban kesim yerine gidemeyecek ise, bunu bu şekilde belirterek vekaletini vermiş olur ve kurban kesme yerine de geçebilir. Dinimiz gereği her aklı dengesi yerinde olan, ergenlik çağını geçmiş bireylerin eli ayağı tuttuğu sürece kurban kesme sorumluluğu vardır ve bunu yapmaz ise günah sayılacaktır.

Kurban kesim ile ilgili bilgiler çok önemli ve islam aleminin bir ibadeti sayıldığı için bunu iyi öğrenmek ve özellikle vekalet konusunu bilmekte fayda vardır. Vekalet denilen kişinin belli sebeplerden dolayı kurban kesim işlemini başkasına vermesi bu kurban işleminden bir kişiyi vekil kılması yani kısaca o kişiyi görevlendirmesi işlemidir. Ne gibi durumlarda daha çok görülür dersek, ulaşım gibi sorunlarda, kişi kurban kesim yerine gidemiyor ise, sağlık problemlerinden dolayı ve ya bu kurban kesim işini başka birisine yaptırmak istemiş olabileceğinden vekalet verilir. 

Müslümanların en önemli ibadetlerinden olan kurban bayramları tabi ki bizlere buyrulan kurban kesim yerinde olmak, bizzat kurban etiyle ilgilenmek, onu paylara ayırmak ve o zahmeti yaşamaktır asıl büyük sevap olan, bu yüzden kişilerin çok önemli bir gerekçeleri olmadıkça vekalet vermeleri doğru değildir. 

Şahsın maddi durumu çok iyidir ve etrafında da onun kurbanı kesse bile dağıtacağı ihtiyaç sahibi bireyler olmadığından dolayı da telefon aracılığı ile faks yoluyla, sözlü veya yazılı beyan dediğimiz şekilde, ihtiyaç sahibi kişilerin bulunduğu bölgede kendisi adına kurban vekaleti vermek isteyebilmektedirler. Dinimizce kurban kesim yerinde olunması ve vekil olacak kişinin kasap olması en makbul olanı ve dinen kabul görmüş doğru olanıdır. Eğer hacda iseniz, ya da acil bir durumdan ötürü ülke dışındaysanız, kurban vekaletleri bu durumda geçerli sayılır. Vekil verdiğiniz kişiler sizin adınıza kurbanınızı keser ve size yazılı bir belge getirir, kurbanınızın kesildiğine dair. Bu şekilde kurban kesmeden vekaletini vermiş olur ve dinen görevinizi yerine getirmiş olursunuz. 

Kurban sadece kurban bayramında yapılmayıp, adak adayarak ta bu işlemin yapılabilmesi olasıdır. Herhangi bir şeye ev, araba, bebek adak adandıysa, böyle bir durumda da vekâlet verilebilir ancak adak adanan kurban etinden ev halkı yiyemez. O etin tamamen ihtiyaç sahiplerine gitmesi dinen kabul görülür. Vekalet telefon aracılığıyla ya da mesaj yoluyla da verilebilir.