Kurban Bağış Vekaleti Nasıl Verilir?

Kurban Bağış Vekaleti Nasıl Verilir?

Kurban kesmek maddi durumu iyi olan Müslümanlara vacip kılınmış bir ibadettir. Kurban bizzat kişinin kendisi tarafından kesilebileceği gibi, vekalet ile bir başkasının kesmesini de isteyebilir. Kurban mal ile yapılan ibadetlerden birisidir ve dinimizde mal ile yapılan ibadetlerde vekalet vermek caizdir.

Kurban İçin Hangi Hayvanlar Kesilebilir?

Kurban olarak kesilecek küçükbaş hayvanların (koyun, keçi vs) en az bir yaşını doldurmuş olması gerekir, koyunların altı ay sonrasında bir yaşındaki hayvana yakın besili ve gösterişli olması durumunda kurban olarak kabul edilebilir. Büyükbaş hayvanlarda camış ve öküzler için en az  iki yaşını  doldurmuş olması ( yedi kişi ortak kesebilir ) gerekir.Yine yedi kişinin ortak kesebileceği develer en az 5 yaşını doldurmuş olmalıdır.Gözlerinin her ikisi ya da teki kör olan, sakat olan, kulağı kesik ya da kopmuş olan hayvan kurban olarak kesilemez. Kurban kesilirken kurbana eziyet edilmemelidir. Bu nedenle işini bilen birine kurban kestirmek gerekmektedir.

Kurban Vekaleti Nasıl Yapılır?

Kendi yapabileceğiniz kurban kesme işini yerinize bir vekil tayin ederek bir başkasına yaptırmanız durumunda vekalet vermiş olursunuz. Vekaleti sadece kurban kesimi için değil kurbanın alımı içinde verebilirsiniz. Bu durumda kurbanınızı almaya ya da aldırmaya, kesmeye veya birine kestirmeye vekil tayin ettiğinizi belirtmeniz gerekir. Vekalet ile kurbanın farklı şekilleri mevcuttur; kişi birine kurban aldırıp kendisi kesebilir, kendi satın alıp birine kestirebilir, alımını da kesimini de birine vekalet vererek kurbanını kestirebilir.

Tüm bu şekilleri ile kurban kesmek caiz ve sahihtir. Kurban vekaleti yazılı/sözlü olarak ya da internet, telefon, faks gibi iletişim vasıtalarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Vekaletin verildiği karşı taraftaki kişi ya da kuruluşlar üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Kurban bağışındaki önemli husus, niyetin Allah rızasına yönelik olması ve kişinin vekalet vererek kendi adına bir başkasına kurbanını kestirmesidir. Bu nedenle kurban yurtiçi herhangi bir ilde/ yurtdışı herhangi bir ülkede kesilebilmektedir. Kurban fiyatlarında coğrafi bölgeye, ülkeye göre artış ya da azalış görülebilmektedir.  Türkiye Diyanet Vakfı tarafından belirlenen yurtdışı vekalet ile kurban bağışı asgari 725 TL, yurtiçi vekalet i kurban bağışı miktarı is Minumum 890 TL olarak belirlenmiştir.

Kurban Bağışı Vekaleti Kurumlara Nasıl Verilir?

Kurban bağışı vekaletini kurumlara vermek isteyen kişi, faks ile, telefon ederek, mail atarak, web sitesi üzerinden form doldurarak bağışını iletirken niyet etmeli ve vekaletini kuruma verdiğini belirtmelidir. Kişiler kurban bağışı için kurumlara parasını vererek kendi adlarına kurban alıp kesmeleri için vekalet verilebilmektedir. Kurumun, derneğin ya da vakfın temsilcisi bulunduğu yerdeki kasaba vekalet vererek kurban kemsini gerçekleştirebilmektedir. Dikkat edilmesi gereken önemli nokta güvenilir ve üstüne düşeni hakkı ile yerine getirdiğinden emin olduğunuz kurumlara ulaşmaktır. Ülkemizde görevini hakkıyla yerine getiren pek çok kurum mevcuttur. Vekalet yoluyla alınan kurbanın nasıl kesileceğini ve kullanılacağın belirten bir sözleşme hazırlar ve bağış yapacak kişi bu sözleşmeyi okuyarak bilgilenir ve bağışını sözleşme doğrultusunda uygun bir şekilde yapabilir. Vekalet verildiğinde kişilerin adına kurban alıp,kesip gerekli şekillerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktalar. Bağış yapanların vekalet vereceği kurumun muhasebesinin iyi olmasına, işlemlerini şeffaflık çerçevesinde gerçekleştiriyor olmasına önem vermesi gerekir.

Biliyoruz ki İslam kolaylıklar sağlayan bir dindir ve insanların işini zorlaştırmaz, şekil ve niyet yolarak yerine getirilen her ibadet meşru kabul edilir.  İbadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar İslam’ın sunduğu kolaylıklardan yararlanmaktadırlar. Dileyen kişi kurbanını kendi kesebilir, dileyen de birine ya da kurumlara vekalet verebilir. Önemli olan niyetleriniz ve ibadetinizin gerçeklemesidir.