Kimlere Yardım Yapılır?

Kimlere Yardım Yapılır?

İslam dini, paylaşmak ve yardımlaşmak üzerine Müslümanlara gerek zorunlu gerek de gönüllü olacakları durumlarda teşviklerde bulunmuştur.

Zekat, fitre ve sadaka gibi yardım türlerinin yanında kurban bağışı gibi eylemler de yardımlaşma için yapılan paylaşımlar olma durumundadır. Ancak bu yardımların yapılması kadar, yardımların doğru kişilere ulaşması da önem arz etmektedir. 

Bazı kişiler, yardıma muhtaç olarak görünüp verilen sadakalardan maddi kar elde etme safhasına geçebilmektedirler. Bazı insanlar ise, maddi durumlarındaki sıkıntıları yansıtmamaya çalışarak, yaşadıkları zorlukları saklamaktadırlar. 

Bu nedenle kimlere yardım yapılır sorusu yardımın kendisi kadar önem taşımaktadır. Peki, dini buyruklar ışığında, kimlere yardım yapılır?

Yardım Yapılması Uygun Olan Kişilerin Durumları Nasıldır?

Kimlere yardım yapılır: İhtiyaç sahibi olan ailelere, öksüzlere, yetimlere, muhtaçlara, düşkünlere, mültecilere ve de muhacirlere başta olmak üzere geçimini sağlayamayan, bunun için önünde engel bulunan insanlara yardım yapılmalıdır. 

İslam dini, yakın akrabalara, komşulara, arkadaşlara ve ihtiyaç sahiplerine iyilikte bulunmayı telkin etmektedir. Bu iyilik, güzel ve nazik sözler, hal hatır sorma, gündelik işlerini yerine getirenlere yardımcı olma, gönül kırmama gibi eylemler ile yerine getirilebileceği gibi müşkül durumlarda olanlara yardımda ve bağışta bulunmak da bu iyiliklerin gerçekleştirilme yollarından bir tanesidir.

Müslümanlık, hem zorunlu tuttuğu hem de bireyin rızasına bırakarak gönüllü saydığı birtakım yardımları ön plana çıkarmaktadır. 

Sadaka, zekat ve fitre gibi bağışlar, Allah’ın rızasını kazanmak, malı temizlemek, ruha huzur vermek ve sosyal refahın gelişimine katkı sağlamak için de yapılan yardım ibadetleridir. 

Zekatı, sadakayı ya da fitreyi alması gereken insanların içerisinde bulundukları bazı durumlar vardır. Bunlar, yukarıda da sayıldığı üzere, günlük ihtiyaçlarının karşılanmasında zorlanan insanlardır. 

Dünya üzerinde, milyonlarca ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocuk yardım beklemektedir. Beşir Derneği, yardıma muhtaç çocukların sahiplenilmesi, eğitim, giyecek, yiyecek ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için sizin yardımlarınızı bu çocuklara ulaştıran aracı bir dernektir. 

Beşir Derneği, bakıma muhtaç kalan yaşlılar, yetim ve öksüz kalan çocuklar, geçinmekte sıkıntı çeken vatandaşlar, afetzedeler ve yoksullara yardım elinizi uzatmaktadır. 

Kimlerin Yardıma İhtiyacı Var?

Kuran’da kimlerin zekat alacağı açıkça belirtilmektedir. Zekat alacak durumda olan yardıma muhtaç insanlar fakirler, borçlular, esaretten kurtulacaklar, miskinler, zekat toplama görevi üstlenmiş olan memurlar, Allah’ın yolunda cihat edenler ile yolda kalanlar olarak sıralanmaktadırlar. 

İnsanlar, refah içerisinde bulunabilecekleri gibi, belirli bir zaman dilimi içerisinde yardıma muhtaç bir pozisyonda da bulunabilirler. Bu durum, kişinin nisap miktarı adı verilen mal varlığına sahip olamaması üzerine ortaya çıkmaktadır. Borçlular ise, borcunu ödeyecek olduğu mallarından başka nisap miktarı bulunmayan kişiler olup kendilerine yardımda bulunulabilmektedir. 

Yolda kalan insanlar ise, yolculukları esnasında parasız kalmış ve bu nedenle evlerine dönmekte sıkıntı çeken insanlar olup bu insanlara da zekat verilmesi uygundur. 

Beşir Derneği, yardıma ihtiyacı olan insanları yasal sistemler üzerinden de kontrol ederek, sizin bağışlarınız ile gösterdiğiniz yüce gönüllülükten onların faydalanmasını sağlıyor.