Fitre Ve Zekat Kimlere Farzdır?

Fitre Ve Zekat Kimlere Farzdır?

Maddi durumu yerinde olan Müslümanların yardımlaşma duygularını pekiştirmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için verdikleri belirli miktarlardaki maddi yardımlar fitre ve zekat olarak adlandırılmaktadır.

Ramazan Bayramı, oruç tutma ayı olduğu gibi yardımlaşma ve iyilik ayıdır. Fitre, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilmesi vacip görülen bir sadaka çeşididir. Bu nedenle, nisap miktarı mala sahip her Müslüman, kendisinin ve ailede baktığı kişilerin fitresini vermelidir.

Fitre, maddi durumu yeterli olmayan birinin, bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılamasına yetecek miktardaki paradır. Her yıl, bu paranın en az ne kadar verilebileceği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Belirlenen miktarın üzerinde fitre verilebilir ya da birden fazla yoksul ailenin yardımı yapılabilir.

Zekat ise, İslam’ın üçüncü şartıdır. Zekat, toplum faydası gözetilerek Allah’ın adına yapılan bir ibadettir. Zenginlik, beraberinde paylaşmayı da getirmektedir. Malı ve kalbi temizleyen zekatın her yıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerekmektedir. Peki, fitre ve zekat kimlere farzdır?

Zekat ve Fitre Kimlere Farz Kılınmıştır?

Toplum arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayan fitre ve zekat kimlere farzdır: Zekat, aklı baliğ olmuş (erişmiş), rüştüne ulaşmış olan nisap miktarı mala sahip ve bu malın üzerinde 1 yıl geçirmiş her Müslümana farzdır. Zekat, kişinin malının belirli bir oranını kapsamaktadır. Bu nedenle, zenginlik arttıkça verilen zekat miktarı da artmaktadır. Zekat, sözcük anlamı itibari ile, artmak, çoğalmak, bereket ve arıtmak anlamlarına gelmektedir. Toplumda, zenginler ile yoksullar arasında dengenin sağlanmasının amaçlandığı zekat ibadeti ile hem ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları karşılanır, hem de zenginlerin malları temizlenir.

Bir kameri yıl boyunca, nisap miktarının üzerine çıkan mal varlığı bulunuyorsa, bu mal varlığının yüzde 2,5’i kadar zekat ayrılarak ihtiyaç sahiplerine verilmek durumundadır.

Fitre ise, bir sadaka türü olup, aynı koşulları taşıyan insanlar tarafından verilebilmektedir. Zekat, yılın her vakti kişinin zengin olduğu vakte göre verilebilirken fitre ise Ramazan ayına mahsus bir sadaka çeşididir.

Fitre ve Zekatı Kimler Alabilir?

Fitre ve zekat kimlere farzdır sorusu kadar kimlerin fitre ve zekat kabul etmeye uygun olduğu da önemlidir. Zekat ve fitre almaya hakkı bulunanlar düşkünler, fakirler, borçlular ve yolda kalan yolculardır.

Zekat ve fitre sayesinde, yardım edebilecek durumda olanlar yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine yardım ederek toplumun maddi dengesini düzenlemeye yardımcı olurlar. İhtiyaç sahibi olanların alacağı yardımlar yüzlerini güldürecek ve durumlarını bir nebze olsun düzeltmelerine yardımcı olacaktır.

Verilecek Zekat ve Fitre Miktarı Nasıl Hesaplanır?

Her yıl, Ramazan ayında verilmesi gereken en düşük fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenerek ilan edilmektedir. Zekatın miktarını ise, zekat verecek kişinin mal varlığı belirlemektedir.

Kişinin kendinin yaşadığı evi, ofisi, arabası ya da eşyaları zekatının verilmesini gerektirmez. Birikim, yatırım, altın ve gayrimenkul gibi varlıklar içinse belirlenen yüzdelik dilim kadar zekat verilmesi gereklidir.