Bir Deveyi  Kurbanda Kaç Ortak Kesilebilir

Bir Deveyi Kurbanda Kaç Ortak Kesilebilir

Hangi Hayvanlarda Kurbanlığa Ortak Olunur?

Küçükbaş hayvanlarda bir kurban bir kişi için kesilir. Koyun ve koç gibi hayvanlarda ortaklık söz konusu olmamaktadır. Bunun haricinde büyük baş hayvanlar da inek, öküz, deve gibi hayvanlarda ortaklık söz konusu olabilmektedir. Bir deveyi kurbanda kaç ortak kesebilir sorusunun cevabı Müslümanlar tarafından merak edilmektedir.

Kaç Kişi Bir Büyükbaş Hayvana Ortak Olabilir?

İnek, deve, öküz, manda gibi büyükbaş hayvanlarda yedi kişiye kadar hissedar kabul edilebilir. 7 kişi en fazla olan sınırdır. Ama illa 7 kişi olması şartı yoktur. 6 kişi, 5 kişi diye bir sınırlama bulunmamaktadır. 7 kişi üst sınır olan belirlenmiştir. Kişi isterse tek başına da büyükbaş hayvan kurban edebilir. Hatta ne kadar büyük bir hayvan kesilirse ve ne kadar yüksek fiyat verilmiş ise o kadar makbul olur. Dolayısıyla büyük baş bir hayvan 7 kişiye kadar kesilebilirken, 6 kişi olursa daha faziletli, 5 kişi olursa daha da faziletli olur. Ama Müslümanlar arasında yardımlaşma esasını da unutmamak gerekir. Bir Müslüman örneğin kurban bulup kurban kesme işlerinden pek anlamıyor, bu kişi de 6 kişinin ortaklığına alınarak 7 kişilik bir büyükbaşa ortak olunabilir. Bir deveyi kurbanda kaç ortak kesebilir  sorusunu cevabı da en fazla 7 kişi olarak belirlenmiştir.

Ortaklıkta Önemli Hususlar Nelerdir?

Kurban ortaklığında önemli olan bir nokta vardır. O da hayvanın alınış safhasından kesiliş safhasına kadar olan dönemin tamamı bir ibadettir. Yani kurban almak için pazara çıkmak bir ibadettir. Kurban almak için pazarlık yapmak da bir ibadettir. Dolayısıyla burada baştan beri 7 kişi hareket edilecekse 7 kişi bir arada olmak ya da 7 kişinin 1 kişiye vekâlet vermiş olması gerekmektedir. Mesela bu işlerden ben anlıyorum diyen bir kişiye arkadaşları vekâlet verebilir. Bu vekâlet verilen kişi kurbanın kurban pazarından satın alınmasından kesildiği ana kadar hem kendi hem ortakları adına tüm işlemleri yapma yetkisine sahip olacaktır. Bu kişi hayvan ücretinin peşinatını ya da tamamını arkadaşları ve kendisi adına ödeyebilir.  Böylece bir deveyi kurbanda kaç kişi kesebilir sorusunun cevabı da en fazla 7 kişi olarak anlaşılmaktadır.

Ortaklığa Bir Kişi Daha Eklenebilir Mi?

Bunun sonucunda artık bu hayvan bu 7 kişiye fiks hale gelmiştir. Artık herhangi bir şekilde giriş ya da çıkış yapılamaz, gruptan herhangi bir vazgeçemez. Ya da birisi daha eklenemez. Eğer bir çıkış olsa, kurban bedeli üzerinde değişiklik yapılması gerekir ki bu da olmaz. Aynı şekilde 6 işi bir hayvan alındı ise bunun içine de 7. kişiyi katmak doğru değildir. Eğer katılırsa o zaman burada ödenen bedellerden geriye ücret alınması doğru değildir. Örneğin 6 bin TL lik bir kurban için 6 kişi ortak olarak 1000 TL ödedi, sonrasında onu da hisseye katmak için diğer kişilere 150 şer TL ödemesi gerekmektedir. Bu yüzden bir geri ödeme alınamaz. Çünkü kurban kesmek bir ibadettir ve ilk olarak ücrette kaça anlaşıldı ise o şekilde devam edilir. Dolayısıyla arta gelen bir hisse varsa o fakirlere dağıtılabilir. Hissedarlara paylaştırılmaz ama yardıma muhtaç insanlara paylaştırılarak kurbana hissedar olabilmektedir. Bir deveye kurbanda kaç kişi girilir sorusunun cevabı da deve büyükbaş hayvan olduğu için diğer büyükbaş kurbanlıklarda olduğu gibi en fazla 7 kişi ile sınırlandırılmıştır. Fakat evla olan 7 den daha az kişi kurbana ortak olmalarıdır.