Beşir Derneği Gıda Bankası

Beşir Derneği Gıda Bankası

Kuran-ı Kerim’de Al-i İmran suresinde sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkı ile bilir denmiştir. Hem dinimiz hem değerlerimiz bize paylaşmanın önemini anlatır bu hal geçtiğimiz yıllarda gıda bankası sisteminin hayata geçmesine vesile oldu, Beşir Derneği Gıda Bankası da sayılı birkaç uygulama arasında yerini aldı.

Gıda Bankası Hukukumuza 2004 Tarihinde Girdi

Gıda bankacılığı dernek ve vakıflar aracılığı ile ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayan sistemdir, bu ürünlerin arasına gıda, giyim ve yakacak ürünleri girmektedir. 5179 sayılı kanun çerçevesinde tanımlanan ve ihtiyaç fazlası ürünlerin yoksul vatandaşlara dağıtılmasını sağlayan gıda bankası hukukumuza 2004 tarihinde girdi.

Bağış Yapılan Ürünler Vergiden Düşer

5179 sayılı kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabul edilmesi ile kanun haline gelen gıda bankacılığı kavramı 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkmıştır. Türkiye’de 2004 tarihinde uygulanmaya başlayan gıda bankacılığı uygulamasına Beşir Derneği Gıda Bankası olarak bizlerde katılmış durumdayız. Ülkemizde sayısı çok az olan gıda bankalarının özelliklerinden birisi buraya bağış yapılan ürünlerin vergiden düşürülmesidir.

Hedef Yoksulluğun Önlenmesi

Gıda bankacılığında ana hedef yoksulluğun önlenmesi ve insanların yaşam kalitesini arttırmak. Gıda bankacılığı faaliyetinde dikkat edilmesi gereken konu, ürünlerin sağlıklı bir şekilde korunması, dağıtılması ile saklama koşullarının yeterli fiziki ve teknik şartlara sahip olmasıdır.

İşletmeler Bazı Kazanımlar Elde Etmektedir

Ayrıca yapılan yardımın gerçek ihtiyaç sahiplerine onurlarını kırmadan gururlarını zedelemeden ulaşmasını sağlamakta diğer önemli hususlar arasındadır. Bu bağlamda Beşir Derneği Gıda Bankası tüm titizliği ile faaliyetini yürütmektedir. Gıda Bankacılığında üç sac ayağı vardır, devlet, dernek ve işletme, bir işletme kar elde ederek ayakta kalamıyorsa sosyal sorumluluk bilinci ile gıda bankacılığı sistemine dahil olmakta bu sayede de bazı kazanımlar elde etmektedir.

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıldı

Gelir vergisi kanunun da yapılan değişiklik ile 2004 yılından sonra fakirlere yardım amacı ile gıda bankacılığı faaliyete yürüten dernek ya da vakfa gıda maddesi bağışlamaktadır. Bu bağış gelir vergisi matrah tespitinde hasılattan indirilir ayrıca kurumlar vergisine mükellef olanların da yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinde indirim uygulanır.

Devlet Tarafından Sağlanan Avantajlardan Yararlanılmakta

Yani işletmeler bu sosyal projeye destek verirken devlet tarafından sağlanan avantajlardan da yaralanmaktadır. Ülkemizde gıda bankaları Beşir Derneği Gıda Bankası örneğinde olduğu gibi bireysel hareket ettiği gibi market benzeri bir sistem ile de yürütülmektedir.

Sistemde Yapılan Bağışlar Tamamı İle Ücretsiz

Gıda bankacılığı sisteminde yapılan bağışlar tamamı ile ücretsiz sağlanmaktadır, bağış yapılacak derneğin ürünü alması için tüzüğünde buna ait hükmün bulunması gerekir. Bağışçı ise yaptığı bağışı faturalandırarak bunun ihtiyaç sahiplerine yardım koşulu ile verildiğini ibra etmelidir, bu malın maliyet bedeli olarak kabul edilecek ve vergiden muaf tutulacaktır.

Derneğimize Yapılan Bağışlar Vergiden Düşürülmektedir

Bağışı kabul eden kurum, bağışı yapan kişi ya da işletmeye bağış karşılığında makbuz düzenleyerek teslim etmek ile hükümlüdür. İnsani yardım faaliyetlerini bağışçılarının desteği ile yürüten Beşir Derneğinin Gıda Bankası sistemine yapılan gıda, giyim, yakacak ve temizlik ürünleri vergiden düşürülmektedir.