Afet Bağışı

Afet insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve eylemlerini durduracak veya kesintiye uğratacak, imkânların yetersiz kaldığı olaylara verilen genel bir isimdir. Büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen Afetler kitlesel mal kaybına neden olur. Bundan dolayı Afet bir olaydan ziyade bir olayın oluşturduğu sonuçtur.

Türkiye sahip olduğu teknotik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal Afetlerde sıklıkla karşılaşan bir ülke. Doğal Afetlerin önem sırası ülkeden ülkeye değişmektedir. Örneğin Akdeniz Bölgesinde doğal Afetler sel, orman yangınları, çığ iken ülkemizde en çok görülen doğal Afetler dolu, sel, şiddetli yağış, kar ve fırtınalardır.

Afet Yönetiminde sistem göz önüne alındığında eksiklerin tamamlanması ve önceliklerin değişmesi adına yapılan çalışmalarda dönüm noktası 1999 Marmara Depremi olmuştur. Büyük can kaybına ve birçok alanda hasara sebep olan bu deprem ülkemizde Afet Yönetimi ve yapılacak yardımların oluşacak can ve mal kaybını aza indirmek adına ne denli hızlı ve pratik olması gerektiğini gözler önüne sermiştir. Bu alanda düzenlenen yardımlar, sahada aktif olan sivil toplum kuruluşlarının Afet bölgesine ulaşılabilecek en kısa sürede ulaşmaları ve Afetzedelere maddi manevi destekleri takdire şayandır.

2013 yılından itibaren ülkemizde ve diğer ülkelerde yaşanan Afetlerde hızlı ve aktif olmasıyla, yürüttüğü iyileştirme çalışmaları ile vatandaşlarımızın yaralarını saran Beşir Derneği, yukarıda bahsi geçen yardım kuruluşlarından bir tanesidir.

Yaşanan Afet sonrasında ilgili kurumlarla kısa sürede koordinasyon sağlayarak Afet bölgesinde hayatın normale dönme çalışmalarını hızlandırmak çalışanlarımızın öncelik vazifesidir.

Beşir Derneği olarak müjdeci olmanın, kardeşliğe destek olmak, acıyı paylaşmak olduğunun farkında olarak yurt içinde ve yurt dışında vuku bulan tüm Afetlerde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı hedefliyoruz ve bu hedefimizi gerçekleştiriyoruz.

Afet ve acil durumlarda eğitimlerini almış gönüllülerimiz öncesinde hazırlanmış eylem planlarına uygun bir şekilde Afet bölgesinde yerlerini almaktadırlar.

Van Depreminden Endonezya’daki tsunamiye, Pakistan’dan, Afganistan’daki el felaketlerine kadar oluşan tüm yaraları sarmak, mobil aşevlerimiz, ekmek fırınlarımız ile kayıpları aza indirmek için yollardayız.

Sizlerde ihtiyaç duyduğumuz kalemler kapsamında bizlere destek olabilir, hayırlara yeni hayırlar ekleyebilirsiniz.

Beşir Derneği, hayrınıza vesile.Bağış Yap

Afet Bağışı

Genel Bağış

EKLE